Kunnanjohtajan katsaus

Yritystoiminta on hyvässä nosteessa Isossakyrössä

Isonkyrön keskustan osayleiskaava saavutti lainvoiman 20.1.2017. Osayleiskaava sisältää selkeän ratkaisun kuntakeskuksen keskustatoimintojen sijoittamisesta sisääntulotien eli Kyrööntien varteen ja valtatien eteläpuolen vaiheittaisen käyttöönoton. Kunnan omia palveluita (peruskoulu, lukio, kirjasto ja liikuntatila) on jo pitkään keskitetty tälle alueelle. Uuden liikuntahallin hankesuunnitelma käsitellään valtuustossa syksyllä 2017.

Useamman paikallisen toimijan omistaman Kyröön Halli Oy:n kanssa allekirjoitettiin 27.1.2017 kauppakirja, jolla yritys osti yhden  (1) hehtaarin suuruisen liiketontin Valtatien 18 ja Marttilantien välistä. Lähes 1 000 km:²n hallirakennustyö on jo meneillään.

KPO:n kanssa allekirjoitettiin 31.1.2017 varaussopimus kahden (2) hehtaarin alueesta, jonne ryhdytään suunnittelemaan 2 000 – 4 000 kerros-m²:n S-markettia. Hanke toteutunee noin viiden vuoden kuluessa. Alueen asemakaavaluonnos valmistuu syksyllä 2017.

Kuntakeskuksessa olevan Tolkin yritysalueen asemakaavaehdotus on nähtävänä 11.8.2017 saakka ja tulee valtuuston käsittelyyn syyskuussa 2017. Alue on pääosin kunnan omistuksessa. Alueelle muodostuu mm. 1,5 ha:n kovapohjainen yritystontti, jonka rakennusoikeus on 5 400 kerros-m².

Kunnanvaltuusto päivitti kesäkuussa 2016 kunnan strategian entistäkin yrityspainotteisemmaksi, joka näkyy luonnollisesti ennen kaikkea aktiivisena toimintana yritysten hankkeiden ja toimintaedellytysten edistämisessä esimerkiksi hyviä tonttivaihtoehtoja tarjoamalla kuin myös kunnan markkinoinnissa, joista tällä hetkellä ovat esimerkkinä kunnan facebook-sivulla julkaistavat kertomukset yrittäjistä ja yrittäjyydestä Isossakyrössä sekä elokuussa valmistuvan kunnan markkinointistrategian sisällössä. Pitemmällä tähtäyksellä yrittäjyyden kehitykseen pyritään vaikuttamaan mm. koulujen opetussuunnitelmiin sisältyvällä yrittäjyyskasvatuksella.

Olennaista on nähdä yritysvaikutukset myös tehtäessä päätöksiä kunnan järjestämisvastuulla olevista palveluista, että ne luovat pohjaa yritystoiminnan kehittymiselle kunnassamme. Tällaisena toimivat mm. erilaiset palvelusetelijärjestelmät.

Varsinaiset yritysneuvontapalvelut yrityksen perustamisesta koko yritystoiminnan elinkaaren ajan kunta toteuttaa Vaasanseudun kuntien yhdessä perustaman, omistaman ja rahoittaman Vasek Oy:n kautta, jonka alla toimii myös uusyrityskeskus Startia. Matkailumarkkinointia vastaavasti hoitaa kuntien omistama Vaasanseudun matkailu Oy (VisitVaasa). Kunta on osakkaana myös teknologiakeskus Merinovassa, vientiosuuskunta Viexpossa sekä jäsenenä ProAgria Etelä-Pohjanmaassa.

Isonkyrön kesä on jälleen täynnä yhdistysten, yritysten ja kunnan järjestämiä tapahtumia.

Hyvää kesää kaikille ja viihtykää Isossakyrössä!

Isossakyrössä 30.6.2017

Eino Toivola

Isonkyrön kunnanjohtaja

0500-665773

etunimi.sukunimi@isokyro.fi