Kunnanjohtajan katsaus

Yritystoiminta on hyvässä vauhdissa Isossakyrössä

Isonkyrön keskustan osayleiskaava saavutti lainvoiman 20.01.2017. Osayleiskaava sisältää selkeän ratkaisun kuntakeskuksen keskustatoimintojen sijoittamisesta sisääntulotien eli Kyrööntien varteen ja valtatien eteläpuolen vaiheittaisen käyttöönoton. Kunnan omia palveluita (peruskoulu, lukio, kirjasto ja liikuntatila) on jo pitkään keskitetty tälle alueelle. Myöhemmin rakennettava valtatien eritaso ohjaa keskustan ja valtatien risteävän liikenteen sisääntulotielle ja mahdollistaa valtatien eteläpuolella olevien laajojen asunto- ja yritysalueiden käyttöönoton ilman, että taajaman sisäinen liikenne ohjautuu valtatielle.

Uusi osayleiskaava mahdollistaa 5000 kerros-m2:n vähittäiskaupan suuryksikön tai myymäläkeskittymän rakentamisen sisääntulotien varteen. KPO:n kanssa allekirjoitettiin 31.1.2017 varaussopimus kahden (2) hehtaarin alueesta, jonne ryhdytään suunnittelemaan 2000 – 4000 kerros-m2:n S-markettia. Hanke toteutunee noin viiden vuoden kuluessa. Toteutus edellyttää asemakaavan tarkistamista.

Useamman paikallisen toimijan omistaman Kyröön Halli Oy:n kanssa allekirjoitettiin 27.1.2017 kauppakirja, jolla yritys osti yhden (1) hehtaarin suuruisen liiketontin Valtatien 18 ja Marttilantien välistä. Tontille nousee liiketilaa vähintään 700 kerros-m2.

Valtatien molemmin puolin on vireillä yrityshankkeita, mutta vapaata tilaa on edelleen myös uusille toimijoille. Tervajoella yritysalueiden asemakaavoitus on parhaillaan käynnissä.

Kunnanvaltuusto päivitti kesäkuussa 2016 kunnan strategian entistäkin yrityspainotteisemmaksi, joka näkyy luonnollisesti ennen kaikkea aktiivisena toimintana yritysten hankkeiden ja toimintaedellytysten edistämisessä esimerkiksi hyviä tonttivaihtoehtoja tarjoamalla kuin myös kunnan markkinoinnissa, joista tällä hetkellä ovat esimerkkinä kunnan facebook-sivulla julkaistavat kertomukset yrittäjistä ja yrittäjyydestä Isossakyrössä. Pitemmällä tähtäyksellä yrittäjyyden kehitykseen pyritään vaikuttamaan mm. koulujen opetussuunnitelmiin sisältyvällä yrittäjyyskasvatuksella.

Olennaista on nähdä yritysvaikutukset myös tehtäessä päätöksiä kunnan järjestämisvastuulla olevista palveluista, että ne luovat pohjaa yritystoiminnan kehittymiselle kunnassamme. Tällaisena toimivat mm. erilaiset palvelusetelijärjestelmät.

Varsinaiset yritysneuvontapalvelut yrityksen perustamisesta koko yritystoiminnan elinkaaren ajan kunta toteuttaa Vaasanseudun kuntien yhdessä perustaman, omistaman ja rahoittaman Vasek Oy:n kautta, jonka alla toimii myös uusyrityskeskus Startia. Matkailumarkkinointia vastaavasti hoitaa kuntien omistama Vaasanseudun matkailu Oy (VisitVaasa). Kunta on osakkaana myös teknologiakeskus Merinovassa, vientiosuuskunta Viexpossa sekä jäsenenä ProAgria Etelä-Pohjanmaassa.

 

Isossakyrössä 3.2.2017

 

Eino Toivola

Isonkyrön kunnanjohtaja

0500-665773

etunimi.sukunimi@isokyro.fi