Riihimäen uusi alue:

  • Keskustaajaman palvelut lähellä n. 1,5 km
  • Turvallinen koulutie Valtatien alikulun kautta n. 1 km

 

Alue kortteli/tontti

Osoite
Kivikkokuja

pinta-ala n. m2 hinta €/m2 Kokonais-
hinta n. €
varaukset
   750/4       5  2590    7770 vapaa
   752/1       2  2588    7764 vapaa