SOVITTELUTOIMISTO
www.vaasa.fi/palvelut/pohjanmaan-sovittelutoimisto

Isokyrö kuuluu Pohjanmaan sovittelutoimiston toiminta- alueelle.

RIKOS- JA RIITA-ASIOIDEN SOVITTELU
Pohjanmaan sovittelutoimisto
Hovioikeudenpuistikko 23B
65100 VAASA
p. 06 325 2580
pohjanmaan.sovittelu(at)vaasa.fi
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)vaasa.fi

Sovittelutoimiston vastaava
Nora Muotio p. 06 325 2580, 040 750 5349

Ohjaajat
Monica Bäckp. 06 325 2930, 0400 416 306

Toimistotyöntekijä
Nina Ahola
p. 06 325 2932

Rikosasioiden sovittelu on maksuton palvelu, jossa rikoksesta epäilty ja rikoksen uhri voivat kohdata toisensa luottamuksellisesti puolueettoman sovittelijan välityksellä. Sovittelussa käsitellään rikoksesta uhrille aiheutuneita henkisiä ja aineellisia haittoja sekä pyritään löytämään rikoksen osapuolia tyydyttävä ratkaisu haittojen hyvittämiseksi. Sovittelu voi kohdistua myös sellaisiin riita-asioihin, joissa ainakin yksi osapuoli on luonnollinen henkilö.

Sovittelun tarkoitus

Sovittelun tarkoituksena on että asianosaiset löytävät oman aktiivisuuden avulla keinoja rikos- ja riita-asioiden aiheuttamien ristiriitatilanteiden ratkaisemiseksi.

Sovittelu on
• vapaaehtoista
• luottamuksellista
• maksutonta
• puolueetonta

Sovittelu Pohjanmaan maakunnissa

Sovittelutoimisto sijaitsee Vaasassa. Toimisto vastaa siitä, että sovittelua on saatavilla tasapuolisesti koko alueella. Sovittelijoina toimivat vapaaehtoiset henkilöt. Sovittelijat, joilla on Vaitiolovelvollisuus, on saanut sovittelijatehtäväänsä erikoiskoulutuksen. Asianosaiset rikos- ja riita-asioissa voivat sovitella omalla paikkakunnallaan tai toimiston tiloissa Vaasassa kahden puolueettoman sovittelijan läsnä ollessa.