SOSIAALIASIAMIES

Vaasan kaupunki järjestää Isonkyrön kunnalle sosiaaliasiamiehen palvelut

Sosiaaliasiamiehenä toimii Katarina Norrgård
Osoite: Sosiaaliasiamies
PL 241, 65101 VAASA
Käyntiosoite:
Ruutikellarintie 4,  65100 VAASA
Tavoitettavissa päivittäin klo 8-14 puh. 040 507 9303, katarina.norrgard(at)vaasa.fi

Lain mukaan sosiaaliasiamiehen tehtäviin kuuluu:

1. Neuvoa asiakasta tämän lain soveltamiseen liittyvissä asioissa

2. Avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä kohtelustaan sosiaalihuollossa, lain 23 §:n 1 momentin mukaan

3. Tiedottaa asiakkaan oikeuksista

4. Toimia asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi

5. Seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehittymistä kunnassa sekä antaa siitä selvitys kunnanhallitukselle vuosittain

Sosiaaliasiamies on lähinnä neuvonantaja. Sosiaaliasiamies voi avustaa asiakkaita esimerkiksi selvittämällä lainsäädännön sisältöä, kertoa viranomaisten käytännöstä, ohjaamalla asiakkaan oikealle viranomaiselle ja neuvomalla miten päätökseen haetaan muutosta. Sosiaaliasiamiehellä ei ole oikeutta tehdä käytännön ratkaisuja, joten sosiaaliasiamies ei voi muuttaa sosiaalityöntekijän päätöstä.

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 24 § mukaan kunnalla on oltava sosiaaliasiamies, jonka tehtävänä on sosiaalihuollon asiakkaiden avustaminen heidän oikeuksiaan koskevissa asioissa.