Isonkyrön kunnan tonttivarantoa täydennetään vuosittain ja myytävänä on reilunkokoisia metsä-, rinne- sekä peltotontteja eri puolilta kuntaa. Kunnan myymät tontit ovat pääosin valmiiksi lohkottuja itsenäisiä kiinteistöjä. Edulliset tontit löydät linkistä: Tontit

Varaukset ja myynti

Tonttivarauksesta tehdään kuukauden voimassa oleva sopimus. Varausmaksua ei peritä. Tonttivarauksia vastaanottaa Tarja Soini p. (06) 470 1111 tai Jukka Kosonen p. (06) 470 1230, 044 269 8192.

Tonttikaupasta tehdään julkisen kaupanvahvistajan vahvistama kiinteistökauppa. Kunta laatii kauppakirjan ja järjestää julkisen kaupanvahvistajan. Tontin kauppahinta ja valmiina kiinteistöinä myytävien rakennuspaikkojen lohkomiskulut n. 500 euroa laskutetaan, kun kauppaa koskeva myyntipäätös on saanut lainvoiman.

Rakentamisvelvoite

Kunnalta hankittuun tonttiin kohdistuu normaalisti kolmen vuoden rakentamisvelvoite. Kampanjahintaisissa tonteissa voi olla myös yhden tai kahden vuoden rakentamisvelvoite. Rakentamisvelvoitteeseen voi perustellusta syystä hakea kunnanhallitukselta lisäaikaa.

Lainhuudatus

Kaupan tekemisen jälkeen ostajan on haettava saantoonsa lainhuuto, joka tarkoittaa omistusoikeuden kirjaamista käräjäoikeuden rekisteriin. Lainhuudatusta haetaan Vaasan käräjäoikeudesta, Korsholmanpuistikko 43, 65100 VAASA (PL 251, 65101 VAASA), puh. 010 36 49100, fax. 010 36 49101, email: vaasa.ko@om.fi

Lainhuutoa on haettava kuuden kuukauden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta.

Lainhuudon hakemista varten saat kaupanteon yhteydessä kaupanvahvistajalta valmiin lomakkeen ja kirjalliset ohjeet. Lainhuuto haetaan maanmittaustoimistolta.

Määräalan lohkominen ja lohkomisen vireille tulo

Määräaloina myytävien rakennuspaikkojen lohkomisen suorittaa maanmittauslaitos ja lohkomistoimitukset toteutetaan yleensä sulan maan aikana. Määräalojen lohkomistoimitusta ei tarvitse itse hakea, vaan se tulee automaattisesti vireille sen jälkeen kun olet saanut määräalaasi lainhuudon.

Lohkomistoimituksen suorittaa Pohjanmaan maanmittaustoimisto, joka ilmoittaa sinulle kirjeitse 10 päivää aikaisemmin toimituksen ajankohdan ja paikan. Kun toimitus on merkitty tilana kiinteistörekisteriin, lähettää maanmittaustoimisto omistajalle lohkomiskirjan ja kartan, joista näkyvät tontin rajat, pinta-ala kiinteistötunnus ym. Lohkominen maksaa yleensä n. 1 000 € ja maanmittauslaitos laskuttaa sen toimituksen jälkeen.