Rakentamisen ohjauksen sähköiset lomakkeet kustannuksitta http://www.suomi.fi/asiointi

Lomakkeet ovat pääsääntöisesti täytettäviä pdf muotoisia lomakkeita. Lomakkeiden ylläpidosta ja ajantasaisuudesta vastaa Suomen kuntaliitto. Lähes kaikki lomakkeet löytyvät myös osoitteesta http://www.suomi.fi/asiointi.