Kuulutus 34/17

11.04.2017 - 15.05.2017

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

PÄÄTÖS kalataloudellisen yhteistarkkailusuunnitelman hyväksymisestä

ASIA
Kyrönjoen kalataloudellisen yhteistarkkailusuunnitelman hyväksyminen vuosille 2017-2021

 

Takaisin listaukseen