Kuulutukset

11.04.2017 - 27.04.2017

KUULUTUS

Ympäristölautakunta ilmoittaa maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 137 §:n mukaisen suunnittelutarveratkaisuhakemuksen ja (MRL 125§) rakennuslupahakemuksen vireille tulosta. Asia koskee Tommi ja Leena Laineen hiehokasvattamon (839m2), kattamattoman kuivalantan (322m2) kuivikekatoksen (96m2) rakentamista Isonkyrön Hevonkoskelle, osoitteeseen Koivulantie 16, kiinteistölle Vainio-Praski 152-402-10-1. Hanke ei edellytä ympäristölupaa eläinmäärän perusteella.

Suunnitelma on nähtävänä teknisessä toimistossa 13.4.–27.4.2017, Pohjankyröntie 136, Isokyrö.

Ne joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, voivat edellä mainitun nähtävilläoloajan kuluessa virka-ajan päättymiseen mennessä toimittaa mahdolliset kirjalliset muistutuksensa hakemuksesta tekniseen toimistoon. Tarkempia tietoja hankkeesta antaa rakennustarkastaja Antti Lammi puh: 470 1231.

Isokyrö 13.4.2017

Ympäristölautakunta

 

 

Takaisin listaukseen