Kuulutukset

07.04.2017 - 25.04.2017

Isonkyrön kunnassa on haettavana

PERUSOPETUKSEN HISTORIAN JA YHTEISKUNTAOPIN  TUNTIOPETTAJAN  TEHTÄVÄ AJALLE 9.8.2017 -2.6.2018

Opetustunteja on yläkoulun 7. ja 8.-luokan  historiassa 8 ja 9.-yhteiskuntaopissa 9 sekä 7.-luokan pakollisessa yrittäjämäisessä toimintatavassa 3 eli tunteja on yhteensä 20. Lisätunteja on mahdollisuus saada lukion yrittäjäkursseista. Yläkoulussa otetaan syksyllä 2017 7.-luokalla käyttöön uusi koko Etelä-Pohjanmaata koskeva opetussuunnitelma, 8. ja 9.-luokat noudattavat vanhaa opetussuunnitelmaa.  Yläkoululla on käytössä 5-jaksojärjestelmä, jossa aineet on kurssitettu joten eri jaksojen tuntimäärät vaihtelevat.

Isonkyrön yläkoulu on n. 170 oppilaan koulu, joka toimii samassa kiinteistössä Kyrönmaan lukion kanssa. Koulukeskus sijaitsee kunnan keskustassa ja se on otettu käyttöön 2000-luvun alussa. Koulukeskuksen yhteydessä on kunnan kirjasto ja liikuntahalli ja Keskustan alakoulu sijaitsee viereisellä tontilla.  Koulun tilat ovat ajanmukaiset ja hyväkuntoiset. Opettajia on yhteensä 29.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaan ja palkkaus on OVTES:n mukainen.

Valitun on kuukauden kuluessa valinnasta esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote. Tehtävän täytössä noudatetaan kahden (2) kuukauden koeaikaa.

Isonkyrön kunta on vuoden 2014 alusta alkaen ollut savuton työpaikka

Hakemukset, joihin on liitettävä kelpoisuutta osoittavat todistukset, työtodistukset sekä ansioluettelo, tulee toimittaa 25.4.2017 klo 16 mennessä osoitteella Isonkyrön yläkoulu, apulaisrehtori Eeva-Liisa Lepistö,  Kyrööntie 15, 61500 Isokyrö. Hakemukset voi myös toimittaa sähköpostitse osoitteeseen koulukeskus(at)isokyro.fi

Valintapäätös annetaan sähköisesti tiedoksi hakijan hakemuksessa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Tiedustelut: johtava rehtori Susanna Pietikäinen 06 4701250, 0500 560 363 tai apulaisrehtori Eeva-Liisa Lepistö, 06 4701260, 050 314 2351.

Takaisin listaukseen