Kuulutus 52/17

11.05.2017 - 01.10.2017

Nuorten työllistämistuki yrityksille

SÄÄNNÖT 2017

1. Kenelle

Yksityisille työnantajille 15-19 -vuotiaan (syntynyt v. 1998-2002, 15 vuotta täyttänyt) isokyröläisnuoren työllistämiseen

2. Tuen myöntämisen ehdot

* Yksityisille työnantajille, (yksityisellä tarkoitetaan,että työnantaja ei ole julkisyhteisö tms.)
* Yritys ei saa muualta tukea kesätyöpaikkaan
* Samasta nuoresta saa kunnan tukea vain yhden kerran kesän aikana (se yritys, joka toimittaa vaadittavat tiedot ensin)
* Kunnan kesätyöpaikan saaneen nuoren työllistämiseen ei voi saada tukea
* Nuoren kanssa on tehtävä kirjallinen työsopimus
* Työnantajan velvollisuuksista huolehtii ko. yritys
* Nuoren työaika väh. 30h/vko (esim. 2 päivää viikossa työskenteleville ei tukea makseta)
* Työnantaja itse hankkii ehdot täyttävän nuoren joko työvoimatoimistosta tai muuten

3. Tukea maksetaan enintään neljältä viikolta/nuori. Tuen suuruus on porrastettu työsuhteen keston mukaan seuraavasti:

* 64 euro /1 viikko
* 128 euroa/2 viikkoa
* 192 euroa/3 viikkoa
* 256 eruoa /4 viikkoa

4. Tuen maksaminen

Tuki maksetaan työnantajalle jälkikäteen palkanmaksukuittia ja työtodistusta vastaan. Mitään ennakkoanomusta tai päätöstä ei tarvita. Kuitista tai todistuksesta on ilmettävä tehtyjen työviikkojen ja työtuntien määrä, henkilön nimi ja syntymäaika. Edellä mainitut asiakirjat on palautettava kunnanvirastoon pe 29.9.2017 klo 15.00 mennessä. Hakemuslomake.

Takaisin listaukseen