Kuulutus 115/17

04.12.2017 - 12.01.2018

KUULUTUS KAAVAN HYVÄKSYMISESTÄ

Isonkyrön kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 30.11.2017 § 62 Kattiharjun tuulivoimapuiston osayleiskaavan.

Hyväksymispäätös (pöytäkirjanote) on saatavissa Isonkyrön kunnanvirastosta. Muutosta hyväksymispäätökseen voidaan hakea valittamalla hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Isossakyrössä 4.12.2017

KUNNANHALLITUS

Takaisin listaukseen