Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Ajankohtaista
Kirjasto
Kirjasto
Kuulutukset
Tiedotteet
Työpaikat
Yleinen
Tarkennettu haku

Kuulutus 136/18 Ympäristölupahakemus

Takaisin artikkelilistaukseen

Kuulutus 136/18 Ympäristölupahakemus

K U U L U T U S

ASIA
Ympäristö­nsuojelulain­­­­­ 29 §:n mu­kai­nen ym­pä­ris­tö­lu­pa­ha­ke­mus, joka koskee naudanlihatuotantotilan eläinyksikkömäärän nostamista laajentamalla olemassa olevaa tuotantorakennusta Isonkyrön kunnan Valtaalan kylässä Kortesluomantiellä.

TOIMINTA
Tilalla tuotetaan naudanlihaa. Tilalle on aiemmin myönnetty ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa, mutta luvan mukaista toimintaa ei ole aloitettu viiden vuoden kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta. Uudessa lupahakemuksessa esitetään kokonaiseläinmääräksi 12 kappaletta 12–24 kk ikäistä sonnia, 38 kappaletta 6-12 kk ikäistä sonnia ja 80 alle 6 kuukauden ikäistä sonnia. Tilalla on kuivalantala.

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLO
Hakemusta koskevat asiakirjat ovat nähtävillä kuulutusajan 11.9. –10.10.2018 Isonkyrön kunnanviraston neuvonnassa, Pohjankyröntie 136, 61500 ISOKYRÖ.

MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET
Lupahakemuksesta on niillä, joiden oi­keutta tai etua asia saattaa koskea, oikeus muistutusten tekemiseen. Muilla henki­löil­lä sekä sellaisilla yhteisöillä, jotka eivät edusta asi­anosai­sia, on oikeus il­maista hake­muksesta mielipi­teensä.

Kirjallisesti tehdyt muistutukset ja mielipiteet tulee lähettää osoitteella Isonkyrön ympäristölautakunta, Pohjankyröntie 136, 61500 ISOKYRÖ, viimeistään 10.10.2018 klo 15.00 mennessä.

LISÄTIETOJA
Rakennustarkastaja Antti Lammi antaa tarvittaessa lisätietoja asiasta antti.lammi(at)isokyro.fi, (06) 470 1231

Isokyrö 10.9.2018
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA