Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Ajankohtaista
Kirjasto
Kirjasto
Kuulutukset
Tiedotteet
Yleinen
Tarkennettu haku

Kuulutus 138/18 Aemakaavaehdotuksen nähtävillä olosta Kortteli 110 kaavamuutos

Takaisin artikkelilistaukseen

Kuulutus 138/18 Aemakaavaehdotuksen nähtävillä olosta Kortteli 110 kaavamuutos

KUULUTUS ASEMAKAAVAEHDOTUKSEN NÄHTÄVILLÄ OLOSTA
Kortteli 110 kaavamuutos

Suunnittelualue sijoittuu Kyrööntien Kyrönjoen ylittävän sillan pohjoispuolelle itärannalle Tuuralantien ja joen väliin. Alueella on vanha koulurakennus pihoineen. Tontin reunoilla on puustoa. Rakennuksen pitkä sivu on joelle päin.

Korttelin 110 kaavamuutosta koskeva asemakaavan kaavaehdotus ja kaavaselostus asetetaan nähtäville 20.9.-22.10.2018 väliseksi ajaksi Isonkyrön kunnanvirastossa, os. Pohjankyröntie 136, 61500  ISOKYRÖ, kunnan ilmoitustaululle  sekä kunnan kotisivuille osoitteessa www.isokyro.fi/kuulutukset .

Osallisilla ja muilla kunnan jäsenillä on mahdollisuus nähtävilläoloaikana esittää mielipiteensä nähtävillä olevasta aineistosta. Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 22.10.2018 klo 15.00 mennessä Isonkyrön kunnanvirastoon (os. Elinkeino- ja kaavoitusjaosto, Pohjankyröntie 136, 61500  ISOKYRÖ) tai sähköpostilla osoitteeseen isokyro@isokyro.fi .

Lisätietoja antavat: kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. 044-2970 256
ja FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, Tuomo Järvinen, puh.  040 753 1524