Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Ajankohtaista
Kirjasto
Kirjasto
Kuulutukset
Tiedotteet
Työpaikat
Yleinen
Tarkennettu haku

Kuulutus 160/18 Isonkyrön kunta hakee ympäristölupaa

Takaisin artikkelilistaukseen

Kuulutus 160/18 Isonkyrön kunta hakee ympäristölupaa

K U U L U T U S

ASIA
Ympäristö­nsuojelulain­­­­­ 27 §:n mu­kai­nen ym­pä­ris­tö­lu­pa­ha­ke­mus, joka koskee Isonkyrön kunnan toiminnassa syntyvien pilaantumattomien ylijäämämaiden loppusijoitusta uudelle suunnitellulle maankaatopaikalle.

TOIMINTA
Isonkyrön kunta hakee ympäristölupaa maankaatopaikalle, joka sijaitsee Isonkyrön kunnassa, Hevonkosken alueella, Kytölänlarvantien varrella noin 750m etäisyydellä valtatiestä. Alueelle suunnitellaan läjitettävän puhtaita ylijäämämaita yhteensä 53 500 m3. Alueella liikennöidään ympäri vuoden, mutta liikennöinti painottuu huhti-lokakuun väliseen aikaan. Maankaatopaikan toiminnan ei arvioida aiheuttavan merkittäviä ympäristöhaittoja.

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLO

Hakemusta koskevat asiakirjat ovat nähtävillä kuulutusajan 28.12.2018 –29.1.2019 Isonkyrön kunnanviraston neuvonnassa, Pohjankyröntie 136, 61500 ISOKYRÖ tai alla olevien linkkien kautta;
yleiskartta
suunnitelmakartta
leikkaukset A-A, B-B ja C-C
ympäristölupahakemus

Kunnanvirasto on suljettuna 27.-31.12.2018, jolloin asiakirjat ovat nähtävillä Isonkyrön kunnankirjastossak kirjaston aukioloaikana, os. Kyrööntie 15, 61500 ISOKYRÖ.

MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET

Lupahakemuksesta on niillä, joiden oi­keutta tai etua asia saattaa koskea, oikeus muistutusten tekemiseen. Muilla henki­löil­lä sekä sellaisilla yhteisöillä, jotka eivät edusta asi­anosai­sia, on oikeus il­maista hake­muksesta mielipi­teensä.

Kirjallisesti tehdyt muistutukset ja mielipiteet on toimitettava ympäristölautakunnalle 29.1.2019 klo 15.00 mennessä osoitteella Pohjankyröntie 136, 61500 ISOKYRÖ.

LISÄTIETOJA
Rakennustarkastaja Antti Lammi antaa tarvittaessa lisätietoja asiasta, antti.lammi(at)isokyro.fi, (06) 470 1231

Isokyrö 28.12.2018
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA