Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Ajankohtaista
Kirjasto
Kirjasto
Kuulutukset
Tiedotteet
Työpaikat
Yleinen
Tarkennettu haku

Kuulutus 24/19 Kuulutus meluilmoituksesta

Takaisin artikkelilistaukseen

Kuulutus 24/19 Kuulutus meluilmoituksesta

KUULUTUS  MELUILMOITUKSESTA

ASIA 
Ympäristö­nsuojelulain­­­­­ 118§:n mu­kai­nen ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta, joka koskee kunnallistekniikan rakentamista, kallion louhintaa, louheen rikkomista ja murskaamista Ventälän kylässä osoitteissa Pohjantie, Peltomaantie ja Vehnätie, 1.3.2019 – 1.11.2019 arkisin klo 7–21 välisinä aikoina.

ILMOITTAJA
Kuljetus Tuomet Oy

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLO
Hakemusta koskevat asiakirjat ovat nähtävillä kuulutusajan 8.3.–25.3.2019 Isonkyrön kunnan teknisellä osastolla, Pohjankyröntie 136,  61500 ISOKYRÖ

MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET
Niillä, joiden oi­keutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus muistutusten tekemiseen. Muilla henki­löil­lä sekä sellaisilla yhteisöillä, jotka eivät edusta asi­anosai­sia, on oikeus ilmaista mielipi­teensä asiasta.

Kirjallisesti tehdyt muistutukset ja mielipiteet tulee lähettää ennen kuulutusajan päättymistä osoitteeseen Isonkyrön ympäristölautakunta, Pohjankyröntie 136, 61500 ISOKYRÖ

LISÄTIETOJA
Rakennustarkastaja Antti Lammi, antti.lammi@isokyro.fi   puh. (06) 470 1231

Isokyrö 8.3.2019