Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Ajankohtaista
Kirjasto
Kirjasto
Kuulutukset
Tiedotteet
Työpaikat
Yleinen
Tarkennettu haku

Kuulutus 50/19 Julkipanoilmoitus

Takaisin artikkelilistaukseen

Kuulutus 50/19 Julkipanoilmoitus

 

ISONKYRÖN KUNTA                                                        JULKIPANOILMOITUS

Ympäristölautakunta                                                         15.5. – 17.6.2019

Päätöksen antopäivä 15.5.2019

 

Yllämainittuna päivänä annetaan seuraavat päätökset

Lupaviranomainen ja kokouspäivämäärä:

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA  7.5.2019

Lupa-asian kohde

ptk 7.5.2019/31 §                     

Kylä                      Ventälä                                              

Kiinteistö            152-416-6-179

Toimenpide       Kunnallistekniikan rakentaminen ja siihen liittyvä louhinta, rammerointi ja kallion murskaaminen.

 

(Viimeinen muutoksenhakupäivä 17.6.2019)  Antti Lammi Rakennustarkastaja

Todistus:

Julkipantu ilmoitustaululle ja yleiseen tietoverkkoon www.isokyro.fi  15.5.2019.

Otettu pois ilmoitustaululta ja verkosta 18.6.2019.

Allekirjoitus (aika, virka-asema, nimi)

 

Ympäristölupapäätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.

Valituskirjelmä on valittajan toimesta toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta  valitusviranomaiselle.

 

Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta. Lisätietoja päätöksestä saa Isonkyrön kunnan rakennustarkastajalta.

(Tämä ilmoitus pidetään ilmoitustaululla vähintään antopäivää edeltävästä päivästä viimeisen muutoksenhakupäivän jälkeiseen päivään).