Ajankohtaista

Ajankohtaista

Etelä-Pohjanmaan alueellisen Korona nyrkin tiedote 15.2.2021


15.02.2021

Etelä-Pohjanmaan alueellisen Korona nyrkin kokous 15.2.2021

 

Nyrkki totesi kokouksessaan 15.2.2021 sairaanhoitopiirin alueen olevan edelleen kiihtymisvaiheessa. Kahden viikon ilmaantuvuus on 21,8/100 000 asukasta (42 tapausta), seitsemän vuorokauden ilmaantuvuus 14,5 /100 000 asukasta (28 tapausta) ja tähän mennessä helmikuussa on todettu 42 tapausta. Nyrkki pitää voimassa aiemmin antamansa suositukset. Myös Aluehallintoviraston antama 20 henkilön kokoontumisrajoitus on voimassa 1.3.2021 saakka.

 

EPSHP:n alueella on 566 todettua koronavirus tartuntaa Positiivisten koronanäytteiden osuus EPSHP alueella on viimeisen viikon sisällä ollut 1,1%. Tehtyjen koronatestien määrä on noussut.

 

Sairaanhoitopiirin alueella on tällä hetkellä monenlaisia tartuntaketjuja. Tartunnat ovat pääosin Suomesta. Myös epäselviä tartuntalähteitä. Viikolla 6 karanteenissa olevien sairastuneiden osuus 84%. Muut tartunnat: ulkomailta 4 %, perhe/ sama talous 43%, työpaikat 4%, Muu 7%, kaverit, yksityistilaisuudet 7%, epäselvä 7%, SOTE 29%. Karanteeniin asetettuja 200. Joukkoaltistumisia on ollut Ilmajoen akuuttivuodeosastolla, juhlissa, jalkapallojoukkueessa ja koulussa.

 

EPSHP on ollut kiihtymisvaiheessa 27.11.2020 alkaen. Alueellisen yhteistyöryhmän Nyrkin tavoitteena on toimia ennakoivasti ottaen huomioon koko Suomen tilanne, maakunnallinen tilanne ja virusmuunnos. Nyrkki suosittelee viettämään hiihtolomaa THL:n ohjeistuksen mukaisesti https://thl.fi/fi/-/nauti-talvilomasta-ulkoillen-hiihtoladut-maet-ja-metsat-ovat-nyt-turvallisimpia-paikkoja-lomailuun. Pyydetään alueen kuntia tiedottamaan Nyrkin suosituksia omissa kanavissaan esim. Facebook ja Instagram.

 

Aluehallintoviraston määräykset

 

9.2-1.3.2021

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla toimialueellaan kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 20 henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta.

 

Alueellisen yhteistyöryhmän Nyrkin linjaukset / kiihtymisvaihe

 

Julkisissa sisätiloissa ja kaikissa yleisötilaisuuksissa noudatetaan voimassaolevaa AVI:n kokoontumisrajoitusta.

 

Nyrkin suositukset yksityistilaisuuksiin 1.3.2021 saakka

 

Yli 10 hengen yksityistilaisuuksia ei toistaiseksi suositella järjestettäväksi ja pienemmissäkin tilaisuuksissa käytetään maskeja, elleivät turvavälit toteudu. Yksityistilaisuuksissa ja harrastustoiminnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota tilan kokoon, jotta turvavälit voidaan pitää. Jokaisessa perhe- ja ystäväpiirissä pitää miettiä, onko tapaamiset tarpeellisia. Jos tapaamisia järjestetään, on ratkaistava, miten se tehdään turvallisesti.

 

Nyrkin suositukset uskonnollisiin tilauksiin 1.3.2021 saakka

 

Yli 20 hengen uskonnollisia tilaisuuksia ei toistaiseksi suositella järjestettäväksi ja pienemmissäkin tilaisuuksissa käytetään maskeja, elleivät turvavälit toteudu. Tilaisuuksissa on kiinnitettävä erityistä huomiota tilan kokoon, jotta turvavälit voidaan pitää.

 

Harrastustoiminnassa noudatettavia ohjeita

 

Julkisten ja yksityisten liikuntatilojen käyttöä suositellaan muutettavan seuraavasti:

 

Aikuisten joukkueurheilun ja kontakti- ja kamppailulajien suositusta tauottamisesta jatketaan 1.3.2021 asti.

 

Yli 20-vuotiaiden harrastustoiminnassa suositellaan, että keskeytetään sisätiloissa tapahtuva joukkue- ja kontaktilajien harrastus-, ottelu- ja kilpailutoiminta. Suositus ei koske sellaista aikuisten harrastustoimintaa, jossa osallistujien turvavälit säilyvät tosiasiallisesti koko harjoituksen ajan. Mahdollisuuksien mukaan harrastukset kannattaa siirtää ulos. Rajoitukset eivät koske yksilö- ja ryhmälajien maajoukkuetoimintaa, SM-tason ja 1-divisioonatasoista kilpailu- ja harjoittelutoimintaa sekä kansainväliselle huipulle tähtäävää ammattimaista harjoittelua.

 

Lasten ja nuorten harrastustoiminta voi jatkua turvaetäisyydet ja hygieniakäytännöt huomioiden. Ottelut ja turnaustoiminta suositellaan järjestettäväksi ilman yleisöä. Maakunnallisia rajoja ylittävää kilpailu- tai ottelutoimintaa ei suositella. Lasten harrastustoiminnassa huomioidaan, että aikuiset eivät oleskele harrastus-, odotus- ja pukeutumistiloissa. Turvaetäisyyksiä on noudatettava ja maskeja käytettävä.

 

Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan sarjalisenssisopimukseen tai urheilusopimukseen perustuvalle ammattilaisurheilulle OKM:n määritelmän mukaisesti, maajoukkuetoiminnalle, Olympiakomitean tukiurheilijoille ja OKM:n apurahaurheilijoille. Tämä mahdollistaa jääkiekon Suomi-sarjan harjoittelu- ja ottelutoiminnan.

 

Uimahalleissa voidaan järjestää rajoitetusti seuraavaa toimintaa: koulujen uimaopetus (oman luokan kesken), uinti osana lääkinnällistä kuntoutusta. Muuten uimahallit, kylpylät ja yleiset saunat suositellaan suljettaviksi 1.3.2021 saakka.

 

Joukkue- ja kontaktilajien lajiluettelo on määritelty Olympiakomitean ja lajien kanssa.

 

Muut suositukset 1.3.2021 saakka

 

Julkiset ja yksityiset sisäliikuntatilat suositellaan suljettaviksi lukuun ottamatta lasten harrastustoimintaa.

 

Nuorisotilat voidaan pitää auki erityisjärjestelyin.

 

Kirjastojen suositellaan tarjoavan rajattua palvelua vain lainaustoimintaa varten.

 

Huvi- ja sisäleikkipuistot suositellaan suljettaviksi.

 

Oleskelua kauppakeskuksissa suositellaan välttämään.

 

Työväen- ja kansalaisopistojen ja taiteen perusopetus suositellaan tauotettavaksi tai siirrettäväksi etäopetukseksi. Lasten harrastustoiminta voi jatkua turvavälejä noudattaen.

 

Muu ryhmissä tapahtuva aikuisten harrastustoiminta suositellaan tauotettavaksi tai siirrettäväksi etätoiminnaksi.

 

Matkustelua suositellaan vältettäväksi.

 

Vierailujen rajoitukset sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä

 • Vierailut sairaaloissa ja terveyskeskusten vuodeosastoilla kielletään muilta paitsi lasten ja nuorten osastoilta, saattohoidossa olevilta ja vakavasti sairailta. Synnyttäjällä voi olla mukanaan yksi tukihenkilö/puoliso.
 • Sosiaalihuollon yksiköissä mukaan lukien kehitysvammahuollossa pyritään järjestämään mahdollisuus turvallisille vierailuille. Myös hoiva- ja asumispalveluyksiköissä vierailemisessa on rajoituksia, ja vierailijoille suositellaan vahvasti suu-nenäsuojuksen tai visiirin käyttöä.

Maskisuositus

 

Kasvomaskin käyttöä suositellaan seuraavissa tilanteissa (THL:n perussuosituksen mukaisesti):

 

Julkisessa liikenteessä ja takseissa sekä matkustajille että kuljettajille.

 

Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkatessaan näytteenottoon ja ennen negatiivisen testituloksen saamista, mikäli joutuvat välttämättömän syyn vuoksi liikkumaan kodin ulkopuolella.

 

Riskialueelta Suomeen saapuneet matkailijat heidän siirtyessään maahantulopisteeltä omaehtoiseen karanteeniin, tai jos heillä on omaehtoisen karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

 

Lisäksi EPSHP:n sairaanhoitopiiri suosittaa kasvomaskin käyttöä seuraavissa tilanteissa:

 • Toisen asteen oppilaitoksissa ja THL suosituksen mukaisesti myös peruskouluissa yli 12-vuotiaille (kuudesluokkalaiset ja sitä vanhemmat)
 • Kaikilla julkisilla ja yksityisillä työpaikoilla kaikissa kohtaamisissa ja työpaikalla liikuttaessa
 • Sisätiloissa tapahtuvissa kokoontumisissa, esimerkiksi konsertit ja muut musiikkitilaisuudet, teatteriesitykset, elokuvateatterit ja muut esittävän taiteen tilaisuudet
  • Jääkiekko-ottelut ja muut yleisölle suunnatut sisätiloissa tapahtuvat urheilutapahtumat
  • Kirkkotilaisuudet ja muut uskonnollisten yhteisöjen tilaisuudet
  • Sisäliikuntatilat muulloin kuin liikuntasuorituksen ja peseytymisen aikana
  • Museot, kirjastot, galleriat
  • Kaupat, ostoskeskukset, virastot, ym. Asioimistilat. Erityisesti henkilökunnan suojautuminen on keskeistä.
  • Sisätiloissa sijaitsevat huvi- ja teemapuistot
  • Sisätiloissa järjestettävät kongressit, messut, näyttelyt, ja muut vastaavat tilaisuudet
  • Rahapeli- ja vedonlyöntipalveluihin käytettävät tilat
  • Rajatuissa ulkotiloissa järjestettävät tilaisuudet, joihin kertyy suuri määrä ihmisiä, kuten suuret ulkoilmakonsertit ja festarit

Etätyö

 

EPSHP sairaanhoitopiirissä noudatetaan kansallista hallituksen etätyösuositusta.

 

Julkinen asiakaspalvelu pyritään pitämään mahdollisimman normaalisti avoinna.

 

Korona Nyrkin kokouksen osallistujat 15.2.2021

Matti Rekiaro, ylilääkäri, EPSHP, kokouksen puheenjohtaja

Tuula Hannila-Handelberg, ylilääkäri, THL

Tia Väisänen, tartuntatautilääkäri, THL

Heidi Ojala, johtavaylilääkäri, Kaksineuvoinen

Kirsti Kähärä, johtava ylilääkäri, LLKY

Mika Soininen, ylijohtaja, ELY

Jari Jokinen, hallintojohtaja, Seinäjoki

Miia Kaartinen, aluehallintoylilääkäri, AVI

Tiina Perä, johtavaylilääkäri, Seinäjoki

Kirsi Juvila, johtajaylilääkäri, EPSHP

Elina Kärnä, infektioylilääkäri, EPSHP

Anita Huhtamäki, tiedottaja, EPSHP

Hanna Hyvärinen, hallintosihteeri, EPSHP, kokouksen sihteeri


Takaisin uutisiin