Ajankohtaista

Ajankohtaista

Etelä-Pohjanmaan alueellisen Korona nyrkin tiedote 4.1.2021


04.01.2021

Etelä-Pohjanmaan alueellisen Korona nyrkin kokous 4.1.2021

 

EPSHP on ollut kiihtymisvaiheessa 27.11.2020 alkaen. Tilanne on viimeisen kolmen viikon aikana rauhoittunut, mutta halutaan ylläpitää nykyinen tilanne ja toimia ennakoivasti koko Suomen tilanne huomioiden. Rajoitukset ovat tällä hetkellä voimassa 17.1.2021 asti, johon mennessä on saatu täysi kuva joulun ja uuden vuoden vaikutuksesta tartuntamäärään.

 

EPSHP:n alueella on 428 todettua koronavirustartuntaa. Testinotto määrä vähentyi EPSHP:ssa joulun ja uuden vuoden aikana huomattavasti, jolloin diagnosoimattomia tartuntoja voi olla alueella. Neljäntoista vuorokauden ilmaantuvuus 9,3/100 000 (18 tapausta), seitsemän vuorokauden ilmaantuvuus 5,2/100 000 (10 tapausta). Positiivisten koronanäytteiden osuus EPSHP alueella on viimeisen viikon sisällä ollut 0,4 % ja karanteeniin asetettu muutamia kymmeniä.

 

Nyrkin suositukset / kiihtymisvaihe

 

Aluenhallintoviraston määräykset ajalle 22.12.2020–17.1.2021.

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla toimialueellaan kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.

 

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 10 (kymmenen) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta.

 

Nyrkin suositukset kokoontumisiin ja yleisötilaisuuksiin 17.1.2021 saakka

 

Julkisissa sisätiloissa ja kaikissa yleisötilaisuuksissa suositellaan noudatettavan korkeintaan 10 hengen rajaa. Suositukset eivät koske kuntien toimielinten kokouksia.

 

Nyrkin suositukset yksityistilaisuuksiin 17.1.2021 saakka

 

Yli 10 hengen yksityistilaisuuksia ei toistaiseksi suositella järjestettäväksi ja pienemmissäkin tilaisuuksissa käytetään maskeja, elleivät turvavälit toteudu. Yksityistilaisuuksissa ja harrastustoiminnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota tilan kokoon, jotta turvavälit voidaan pitää. Jokaisessa perhe- ja ystäväpiirissä pitää miettiä, ovatko tapaamiset tarpeellisia. Jos tapaamisia järjestetään, on ratkaistava, miten se tehdään turvallisesti.

 

Nyrkin suositukset uskonnollisiin tilauksiin 17.1.2021 saakka

 

Yli 10 hengen uskonnollisia tilaisuuksia ei toistaiseksi suositella järjestettäväksi ja pienemmissäkin tilaisuuksissa käytetään maskeja, elleivät turvavälit toteudu. Tilaisuuksissa on kiinnitettävä erityistä huomiota tilan kokoon, jotta turvavälit voidaan pitää.

 

Harrastustoiminnassa noudatettavia ohjeita

 

Julkisten ja yksityisten liikuntatilojen käyttöä suositellaan muutettavan seuraavasti:

 

Aikuisten joukkueurheilun ja kontakti- ja kamppailulajien suositusta tauottamisesta jatketaan 17.1.2021 asti.

 

Yli 20-vuotiaiden harrastustoiminnassa suositellaan, että keskeytetään sisätiloissa tapahtuva joukkue- ja kontaktilajien harrastus-, ottelu- ja kilpailutoiminta. Suositus ei koske sellaista aikuisten harrastustoimintaa, jossa osallistujien turvavälit säilyvät tosiasiallisesti koko harjoituksen ajan. Mahdollisuuksien mukaan harrastukset kannattaa siirtää ulos. Rajoitukset eivät koske yksilö- ja ryhmälajien maajoukkuetoimintaa, SM-tason ja 1-divisioonatasoista kilpailu- ja harjoittelutoimintaa sekä kansainväliselle huipulle tähtäävää ammattimaista harjoittelua.

 

Lasten ja nuorten harrastustoiminta voi jatkua turvaetäisyydet ja hygieniakäytännöt huomioiden. Ottelut ja turnaustoiminta suositellaan järjestettäväksi ilman yleisöä.

 

Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan sarjalisenssisopimukseen tai urheilusopimukseen perustuvalle ammattilaisurheilulle OKM:n määritelmän mukaisesti, maajoukkuetoiminnalle, Olympiakomitean tukiurheilijoille ja OKM:n apurahaurheilijoille.

 

Uimahallit, kylpylät ja yleiset saunat suositellaan suljettaviksi 17.1.2021 saakka.

 

Joukkue- ja kontaktilajien lajiluettelo on määritelty Olympiakomitean ja lajien kanssa ja lista löytyy sairaanhoitopiirin suositusten kohdasta.

 

Muut suositukset 17.1.2021 saakka

 

Julkiset ja yksityiset sisäliikuntatilat suositellaan suljettaviksi.

 

Nuorisotilat voidaan pitää auki erityisjärjestelyin.

 

Kirjastojen suositellaan tarjoavan rajattua palvelua vain lainaustoimintaa varten.

 

Huvi- ja sisäleikkipuistot suositellaan suljettaviksi.

 

Oleskelua kauppakeskuksissa suositellaan välttämään.

 

Työväen- ja kansalaisopistojen ja taiteen perusopetuksen kausi suositellaan päätettäväksi tai siirrettäväksi etäopetukseksi.

 

Muu ryhmissä tapahtuva aikuisten harrastustoiminta suositellaan tauotettavaksi tai siirrettäväksi etätoiminnaksi.

 

Matkustelua suositellaan vältettäväksi. Joulua on turvallisinta viettää omassa perhepiirissä ja samassa taloudessa asuvien kesken.

 

Vierailujen rajoitukset sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä

 

Vierailut sairaaloissa ja terveyskeskusten vuodeosastoilla kielletään muilta paitsi lasten ja nuorten osastoilta, saattohoidossa olevilta ja vakavasti sairailta. Synnyttäjällä voi olla mukanaan yksi tukihenkilö/puoliso.

 

Sosiaalihuollon yksiköissä mukaan lukien kehitysvammahuollossa pyritään järjestämään mahdollisuus turvallisille vierailuille.

 

Maskisuositus

 

Kasvomaskin käyttöä suositellaan seuraavissa tilanteissa (THL:n perussuosituksen mukaisesti):

 

Julkisessa liikenteessä ja takseissa sekä matkustajille että kuljettajille.

 

Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkatessaan näytteenottoon ja ennen negatiivisen testituloksen saamista, mikäli joutuvat välttämättömän syyn vuoksi liikkumaan kodin ulkopuolella.

 

Riskialueelta Suomeen saapuneet matkailijat heidän siirtyessään maahantulopisteeltä omaehtoiseen karanteeniin, tai jos heillä on omaehtoisen karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

 

Lisäksi EPSHP:n sairaanhoitopiiri suosittaa kasvomaskin käyttöä seuraavissa tilanteissa:

 

Toisen asteen oppilaitoksissa toistaiseksi.

 

Kaikilla julkisilla ja yksityisillä työpaikoilla kaikissa kohtaamisissa ja työpaikalla liikuttaessa.

 

Sisätiloissa tapahtuvissa kokoontumisissa, esimerkiksi konsertit ja muut musiikkitilaisuudet, teatteriesitykset, elokuvateatterit ja muut esittävän taiteen tilaisuudet.

 

Jääkiekko-ottelut ja muut yleisölle suunnatut sisätiloissa tapahtuvat urheilutapahtumat

Kirkkotilaisuudet ja muut uskonnollisten yhteisöjen tilaisuudet.

 

Sisäliikuntatilat muulloin kuin liikuntasuorituksen ja peseytymisen aikana.

 

Museot, kirjastot, galleriat.

 

Kaupat, ostoskeskukset, virastot, ym. Asioimistilat. Erityisesti henkilökunnan suojautuminen on keskeistä.

 

Sisätiloissa sijaitsevat huvi- ja teemapuistot.

 

Sisätiloissa järjestettävät kongressit, messut, näyttelyt, ja muut vastaavat tilaisuudet.

 

Rahapeli- ja vedonlyöntipalveluihin käytettävät tilat.

 

Rajatuissa ulkotiloissa järjestettävät tilaisuudet, joihin kertyy suuri määrä ihmisiä, kuten suuret ulkoilmakonsertit ja festarit.

 

Työpaikoilla tauoilla huolehditaan turvaväleistä ja käytetään maskia niissä tilanteissa, joissa turvavälejä ei voida noudattaa.

 

Etätyö

 

EPSHP sairaanhoitopiirissä noudatetaan kansallista hallituksen etätyösuositusta.

 

Julkinen asiakaspalvelu pyritään pitämään mahdollisimman normaalisti avoinna.

 

Korona Nyrkin kokouksen osallistujat 4.1.2021

Jaakko Pihlajamäki, sairaanhoitopiirin johtaja, EPSHP, kokouksen puheenjohtaja

Mika Soininen, ylijohtaja, ELY

Eeva Mäkinen, aluehallintoylilääkäri, AVI

Tommi Niemi, hallintojohtaja, EPSHP

Tiina Perä, johtava ylilääkäri, Seinäjoki

Elina Kärnä, infektioylilääkäri, EPSHP

Matti Rekiaro, ylilääkäri, EPSHP

Hanna Hyvärinen, hallintosihteeri, EPSHP, kokouksen sihteeri


Takaisin uutisiin