Ajankohtaista

Ajankohtaista

Etelä-Pohjanmaan alueellisen Koronanyrkin kokous 13.9.2021


13.09.2021

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri palaa kiihtymisvaiheeseen

 

Aluellinen yhteistyöryhmä Nyrkki linjasi kokouksessaan 13.9.2021 Etelä-Pohjanmaan siirtyvän takaisin kiihtymisvaiheeseen. Viimeisen kahden viikon ilmaantuvuus on 58 ja tartuntoja on todettu 112 kappaletta. Tällä hetkellä tartunnanjäljitys toimii ajallaan, koronapositiiviset tavoitetaan nopeasti vastauksen saapumisesta ja vastausviiveitä testauksesta tulokseen ei juurikaan ole.

 

Menneellä viikolla todettiin 55 uutta koronavirustartuntaa. Tartuntojen kokonaismäärä on 1478. Tartunnat tulevat nyt enimmäkseen perhepiiristä tai tuttavilta, ravintoloista, tapahtumista ja kouluista. Epäselvien tartuntaketjujen määrä on noussut jonkin verran viime viikkoina.

 

Positiivisten koronatestien osuus 1,6%.  Karanteeniin määrättiin menneellä viikolla noin 390 henkilöä. Joukkoaltistumisia todettiin mm koululuokkien, toisen asteen luokkien, yksityisiä juhlien, päiväkotiryhmien ja työpaikkojen osalta.  Karanteenin aikana sairastuneiden määrä oli 65%.

 

Nyrkki kiittää Etelä-Pohjalaisia suositusten hyvästä noudattamisesta ja muistuttaa rokotusten, maskin käytön, turvavälien ja hyvän käsihygienian noudattamisen tärkeydestä edelleen. Tämä koskee myös kahdesti rokotettuja. Koronatesteihin tulisi hakeutua nopeasti, jotta mahdolliset tartuntaketjut saadaan katkaistua nopeasti.

 

Sairaalahoidossa ja alueen terveyskeskuksissä on tällä hetkellä kaksi koronaviruspotilasta.

 

Eniten tartuntoja on todettu 10-19 –vuotiailla (25%) ja seuraavaksi eniten 20-29 –vuotiailla (20%) ja 30-39 –vuotiailla (15%) sekä 0-9- vuotiailla (15%).  Tässä näkyy, että eniten rokottamattomia tai yhden rokotuksen saaneita on nyt nuoremmissa ikäryhmissä. Kaikkia 12- vuotta täyttäneitä kehotetaan hakeutumaan koronarokotukseen. Vanhemmat ja muut huoltajat suojelevat omalla koronarokotuksellaan myös perheen lapsia ja nuoria. Sairastuneista 60% on rokottamattomia. Etelä-Pohjanmaalla ollaan nuoremmissa ikäryhmissä 5-10% jäljessä, verrattuna koko maan rokotuskattavuuteen.

 

COVID-19 -näytteitä on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä otettu tähän mennessä yli 155 000 kappaletta. Keskimääräinen viive pyynnöstä tulokseen 16,7 tuntia.

 

Koronatilannetta ja alueen rokotustilannetta voi seurata sairaanhoitopiirin koronasivustolla www.epshp.fi/korona.         

     

Seuraava alueellisen työryhmän Nyrkin kokous maanantaina 20.9.2021 klo 12.30.

 

Nyrkin suositukset

 

Aluehallintoviraston määräykset

Ei voimassa olevaa kokoontumisrajoitusta. Yleisötilaisuuksien järjestämisessä otettava huomioon tartuntatautilain pykälän 58 c hygieniavaatimukset.

 

1.    Yksityistilaisuudet

Yksityistilaisuuksissa tulee huolehtia hyvästä käsihygieniasta sekä mahdollisuuksien mukaan kasvomaskien käytöstä ja turvaetäisyyksistä. Yksityistilaisuuksiin tulee osallistua vain oireettomana. Juhlien järjestämisessä ja niihin osallistumisessa tulee käyttää harkintaa.

 

Mikäli kokoonnutaan sisätiloihin, tilaisuus tulee järjestää riittävän suuressa tilassa, jotta turvavälejä voidaan noudattaa. Vieraiden saapumista on hyvä porrastaa.

Vieraiden saapumis- ja lähtöajoista voi pitää esimerkiksi vieraskirjaa, jotta mahdollisessa altistumistilanteessa altistuneet pystytään jäljittämään.

 

2.    Harrastus- ja kilpailutoiminnassa noudatettavat ohjeet

Julkisten ja yksityisten liikuntatilojen käyttöä suositellaan seuraavasti:

 

Aikuiset: Ryhmäliikunta sekä ottelu- ja kilpailutoiminta sisä- ja ulkotiloissa voivat jatkua.

 

Ryhmäharrastustoiminnassa suositellaan lähikontaktien välttämistä.

 

Lapset ja nuoret: Lapset ja nuoret voivat harjoitella lajinomaisesti ilman turvaväliä sekä sisällä että ulkona. Mahdollisesti paikalla olevat vanhemmat tai saattajat noudattavat turvaohjeita.

 

3.    Muut suositukset

Suositellaan välttämään tarpeetonta ulkomaille matkustamista.

 

EPSHP sairaanhoitopiirissä noudatetaan kansallista hallituksen etätyösuositusta. Valtiovarainministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat jatkaneet valtakunnallisen etätyösuosituksen voimassaoloa 30.9.2021 saakka kiihtymis- ja leviämisvaiheen alueilla.

 

4.    Vierailut sairaalassa ja sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä

Vierailuja voidaan toteuttaa turvallisesti, kun vierailija ja potilas/asiakas käyttävät kirurgista suu-nenäsuojaa, huolehtivat käsidesinfektiosta ja pitävät turvaväliä.

Mikäli vierailijalla on vähäisiäkään infektio-oireita, vierailu ei ole sallittu.

 

5.    Maskisuositus

Kasvomaskin käyttöä suositellaan yli 12-vuotiaille seuraavissa tilanteissa THL ohjeistuksen mukaisesti:

 

Aina joukkoliikenteessä.

 

Aina julkisissa sisätilaisuuksissa ja yleisötilaisuuksissa mukaan lukien koulut ja oppilaitokset

 

Työyhteisöissä sisätiloissa, jos samassa tilassa työskentelee tai oleskelee useampia henkilöitä. Työpaikoilla suositellaan huomioimaan Työterveyslaitoksen ohjeistus. Työnantaja päättää työpaikoilla sovellettavista käytännöistä

 

Aina tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa, esimerkiksi yleisötapahtumissa, kun paikalla on runsaasti ihmisiä

 

Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

 

Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessään maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

 

Kotimaanmatkailussa tulisi noudattaa kohdepaikkakunnan ohjeistusta maskin käytöstä

 

Sairaalassa, terveyskeskuksessa tai ympärivuorokautisen hoivan laitoksissa vierailtaessa tai työskenneltäessä

 

Tapahtumanjärjestäjille suositellaan, että erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa on vahva maskisuositus.

 

Korona Nyrkin kokouksen osallistujat 13.9.2021

Tero Järvinen, sairaanhoitopiirin johtaja, EPSHP, puheenjohtaja

Elina Kärnä, infektioylilääkäri, EPSHP

Anna Lindholm, viestintäpäällikkö, EPSHP

Miia Kaartinen, aluehallintoylilääkäri, AVI

Mika Kamunen, sivistysjohtaja, Lapua

Mika Soininen, ylijohtaja, ELY

Tiina Perä, johtava ylilääkäri, Seinäjoki

Jari Jokinen, hallintojohtaja, Seinäjoki

Heidi Ojala, johtava ylilääkäri, Kaksineuvoinen

Kirsti Kähärä, Terveyspalvelujohtaja, LLKY

Tuula Hannila-Handelberg, ylilääkäri, THL

Pertti Kinnunen, toimitusjohtaja, Etelä-Pohjanmaan kauppakamari

Hanna Hyvärinen, vs. tiedottaja, EPSHP, kokouksen sihteeri


Takaisin uutisiin