Ajankohtaista

Ajankohtaista

HALLINTO-OIKEUS KUMOSI ISONKYRÖN VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEEN SUPISTAMISPÄÄTÖKSEN - TOIMINTA-ALUE TARKASTELLAAN UUDESTAAN


27.06.2019

MEDIATIEDOTE

HALLINTO-OIKEUS KUMOSI ISONKYRÖN VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEEN SUPISTAMISPÄÄTÖKSEN – TOIMINTA-ALUE TARKASTELLAAN UUDELLEEN

 

Vaasan hallinto-oikeus on 19.6.2019 antamallaan päätöksellä kumonnut Isonkyrön kunnanvaltuuston 19.9.2016 tekemän päätöksen, jolla valtuusto oli päättänyt muuttaa vuonna 2012 hyväksymäänsä viemärilaitoksen toiminta-aluetta siten, että Yryselän, Tuuralan, Loukonkylän-Vöyrinniemen sekä Perttilänmäen alueet olisi poistettu viemärilaitoksen toiminta-alueesta. Vuonna 2016 toiminta-alueen supistamispäätökseen päädyttiin, koska jätevesiviemäriverkoston laajentaminen suunnittelussa laajuudessa oli osoittautunut vesihuoltolaitoksen näkökulmasta taloudellisesti raskaaksi investoinniksi ja jätevesiasetuksen määräyksiä oltiin lieventämässä. Lisäksi liittymishalukkuus kunnalliseen jätevesijärjestelmään oli ollut heikkoa ja vapautushakemuksia oli tullut runsaasti. Alueilla sijaitsee noin 100 asuttua kiinteistöä.

 

Kunnanvaltuuston päätöksestä oli valittanut Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

 

Isonkyrön kunnanhallitus kokoontui ylimääräiseen kokoukseen 25.6.2019 arvioimaan päätöstä. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti tyytyä päätökseen, eikä asiassa haeta valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

 

Lisäksi kunnanhallitus päätti antaa vesihuoltolaitoksen tehtäväksi aloittaa vesihuoltolain (119/2001) 8 §:n mukaisen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymismenettelyn kuulemisineen ja lausuntopyyntöineen toiminta-alueen uudelleen määrittämiseksi Yryselän, Tuuralan, Loukonkylän-Vöyrinniemen sekä Perttilänmäen alueella.

 

Kunnanjohtaja Tero Kankaanpää: ”Lainsäädäntö ja olosuhteet kyseisillä alueilla ovat muuttuneet vuoden 2016 jälkeen. Osa kyseisten alueiden kiinteistöistä sijaitsee taajama-alueiden ulkopuolella. Ymmärtääksemme kunnalla on nykyisin laajempi harkintavalta näissä asioissa. Siksi on järkevää, että toiminta-alue tarkistetaan näillä alueilla vielä kerran. Alueiden asukkaita kuullaan syksyllä.”

 

Lisätietoja antaa:

 

Tero Kankaanpää                                                

kunnanjohtaja                                                                                    

puh. 044-2970 256                                               

tero.kankaanpaa@isokyro.fi


Takaisin uutisiin