Ajankohtaista

Ajankohtaista

Koronavirustiedote 17.3.2020


17.03.2020

Tiedote Isonkyrön kunnan asukkaille 17.3.2020

 

Suomen hallitus totesi tiedotustilaisuudessaan 16.3.2020 Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Hallituksen tiedote on luettavissa kokonaisuudessaan tästä. Suomen hallituksen linjaukset ovat voimassa 13.4.2020 asti.

 

Tämä tiedote täydentää 13.3.2020 Isonkyrön kunnan asukkaille annettua tiedotetta.

 

Isonkyrön kunta toivoo kaikilta asukkailta malttia ja rauhallisuutta. Tämänhetkisen tiedon mukaan (17.3.2020) Isonkyrön kunnan alueella ei ole todettuja koronavirusinfektioita. Seuraamme tilanteen kehittymistä tarkasti. Vältä turhaa liikkumista, huolehdi käsihygieniasta sekä itsesi ja lähimmäisesi terveydestä.

 

Suomen hallituksen linjaamien toimenpiteiden toimeenpanemiseksi Isonkyrön kunnan laajennettu johtoryhmä on 17.3.2020 päättänyt seuraavista palveluiden rajaamistoimenpiteistä:

 

Perusopetus ja lukio

 

 • Koulujen tilat suljetaan 18.3.2020 alkaen 13.4.2020 saakka ja lähiopetus niissä keskeytetään. Opetus ja ohjaus järjestetään poikkeuksellisin opetusjärjestelyin, ensisijaisesti etäopetuksena. Poikkeuksena kouluissa järjestetään kuitenkin esiopetus sekä perusopetuksen 1-3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Wilman kautta järjestetyn kyselyn mukaan tällaisia 1-3 luokkien oppilaita on alkuvaiheessa 19 oppilasta n. 150 oppilaasta. Lähiopetustoimintaa järjestetään aluksi oppilaan omalla lähikoululla. Mahdollisesta lähiopetustoiminnan keskittämisestä tiedotetaan myöhemmin erikseen.
 • Lähiopetuksessa oleville aamu- ja iltapäivätoimintaa tarvitseville lapsille järjestetään myös aamu- ja iltapäivätoiminta.
 • Ensisijaisena tiedotusvälineenä koulun ja kodin välillä käytetään Wilmaa. Mikäli sinulla ei ole Wilma-tunnuksia tai tarvitset apua Wilman käytössä, ota yhteys koulunjohtajaan. Etäopetuksen aikana opetushenkilökunta voi työskennellä oman yksikkönsä tiloissa tai kotona.
 • Apulaisrehtori ja koulun toimistosihteeri työskentelevät omissa yksiköissään ja avustavat tarvittaessa koulunkäyntiin liittyvissä kysymyksissä. Opettajat voivat tarvittaessa tulla omaan yksikköönsä valmistelemaan ja antamaan etäopetusta.
 • Koulunkäynninohjaajat sijoitetaan tarpeen mukaan joko sivistystoimen omaan toimintaan (varhaiskasvatus, aamu- ja iltapäivätoiminta) tai muiden palvelualueiden palvelukseen.
 • Sivistystoimen oppilashuollon henkilöstö (kuraattori ja koulupsykologi) tukee kotona opiskelevien oppilaiden henkistä hyvinvointia ja tarjoaa mm. keskusteluapua sekä välineitä mahdollisten pelkojen ja epävarmuuksien käsittelyyn.
 • Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville. Suomen hallitus ja Isonkyrön kunta kuitenkin suosittavat, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus.
 • Kyrönmaan lukio (1-2 lk.) siirtyy etäopetukseen 18.3.2020.
 • Ylioppilaskirjoitukset viedään loppuun Ylioppilastutkintolautakunnan ohjeistuksen mukaan tiivistetyssä aikataulussa.
 • Epäselvissä tilanteissa ole yhteydessä puhelimitse johtava rehtori Susanna Pietikäiseen, p. 0500 560 363

 

Varhaiskasvatus

 

 • Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt pidetään toiminnassa Suomen hallituksen linjauksen mukaan. Tällä turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhempien työssäkäynti. Varhaiskasvatukseen osallistuvat lapset tulevat aluksi omaan varhaiskasvatusyksikköön. Mahdollisesta varhaiskasvatustoiminnan keskittämisestä tiettyihin yksiköihin tiedotetaan myöhemmin erikseen. Vanhempia kehotetaan seuraamaan Daisya aktiivisesti.
 • Suomen hallitus ja Isonkyrön kunta kuitenkin suosittavat, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus.
 • Epäselvissä tilanteissa ole yhteydessä puhelimitse varhaiskasvatusjohtaja Sinikka Tapioon, p. 050 439 4033.

 

Hyvinvointipalvelut

 

 • Kirjasto suljetaan 18.3.-13.4.2020 väliseksi ajaksi (myös omatoimiaika). Kirjaston sulun aikana myöhästymismaksuja ei kerry ja lainojen palautusajat siirtyvät automaattisesti sulun päättymiseen saakka. Kirjastoon voi soittaa ma-pe klo 9-15, p. (06) 471 5700. Lisäksi palautusluukku on avoinna ja sinne voi jättää palautukset.
 • Kirjaston sulun aikana asiointipisteen lomakkeita (lomakepalvelut Kela, poliisi, maistraatti ja verohallinto) on saatavilla ja lomakkeiden palautusmahdollisuus on uimahallilla. Lomakkeet kirjataan ja lähetetään viranomaiselle seuraavana arkipäivänä.
 • Uimahallin allastilat ovat suljettuna 16.3.-13.4.2020. Posti ja matkahuolto toimii normaalisti.
 • Liikuntatilat ovat suljettuina 16.3.-13.4.2020 välisenä aikana. Ryhmäliikuntatunnit peruutetaan 16.3.2020-13.4.2020. Aiemmin suunnitellut korvaavat ulkoryhmäliikuntatunnit on peruttu.
 • Nuorisotilat ovat suljettuina 18.3.-13.4.2020 välisenä aikana. Nuorisopalveluiden asiakkaita palvellaan puhelimen ja muiden etäyhteyksien avulla mahdollisuuksien mukaan.
 • Etsivä nuorisotyö on suljettuina 18.3.-13.4.2020 välisenä aikana. Sen asiakkaita palvellaan puhelimen ja muiden etäyhteyksien avulla mahdollisuuksien mukaan.
 • Kunnan järjestämät yleisötilaisuudet peruutetaan toistaiseksi.
 • Yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä uskonnollisten yhteisöjen suositellaan toimivan samoin.

 

Kotipalvelu ja palvelukeskus

 • Kielletään vierailut (vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä) palvelukeskuksessa pois lukien tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden oireettomat läheiset sekä saattohoidossa olevien läheiset. Em. tapauskohtaiset vierailut on sovittava erikseen puhelimitse palvelukoti (Reino ja Aino) p. (06) 4701 301, hoivaosasto p. (06) 4701 610.
 • Palvelukeskuksessa järjestettävät tapahtumat (mm. Palvelupäivät) perutaan toistaiseksi.
 • Uuden koronaviruksen (COVID-19) riskit vanhuksille ja riskiryhmiin kuuluville ovat muita suuremmat. Virus aiheuttaa useammin vakavia oireita ikääntyneille ja niille, joilla on jo jokin perussairaus, kuten diabetes, sydänsairaus tai keuhkosairaus.
 • Mahdolliset yhteydenotot palvelukoti (Reino ja Aino) p. (06) 4701 301, hoivaosasto p. (06) 4701 610 ja palvelukeskuksen johtaja Helena Kahra-Smedlund, p. 050 432 0604.

 

Kuntouttava työtoiminta

 • Kuntouttava työtoiminta keskeytetään 18.3-13.4.2020

 

Päivätoiminta

 • Mielenterveyskuntoutujien päivätoiminta keskeytetään 18.3-13.4.2020

 

Muut palvelut

 

 • kaikki asiointi kunnantalolle hoidetaan pääsääntöisesti etänä ja/tai puhelimitse
 • erityisestä syystä voidaan sallia asiakastapaaminen vastuuviranhaltijan harkinnan mukaan
 • kotikäyntejä jatketaan vastuuviranhaltijan harkinnan mukaan
 • kunnan kiinteistöjen ulko-ovet pidetään pääsääntöisesti suljettuna 18.3.-13.4.2020

 

Vierailut ja väen kokoontumiset

 

 • Suomen hallituksen linjauksen mukaisesti rajoitetaan julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön ja suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla.
 • Toimintaohjeena, yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet), pois lukien kansanedustajat, valtiojohto ja kunnalliset luottamushenkilöt.
 • Isonkyrön kunta käynnistää kökän yli 70-vuotiaiden (ei kotipalveluasiakkaiden) välttämättömien asiointipalveluiden järjestämiseksi heidän kotiinsa. Kökkähaasteen koordinoimisesta vastaa Laura Buckman, p. 050 314 2352, yksityiskohdista tiedotetaan erikseen.

 

Työn tekeminen

 • Esimies määrää ne kunnan työntekijät etätyöhön, joiden työtehtävät sen mahdollistavat, etätyö voi olla kokoaikaista tai osittaista.
 • Kriittisen henkilöstön osalta poiketaan työaikalain ja vuosilomalain säännöksistä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.
 • Varaudutaan velvoittamaan erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sisäisen turvallisuuden koulutettuja ammattihenkilöitä tarpeen mukaan töihin.

 

Ulkomailta palaaminen

 • Ulkomailta palaavat suomalaiset ja Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt ohjataan kahden viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin.
 • Ulkomailta palaavien tulee sopia työhön paluunsa ajankohdasta ja kahden viikon poissaolosta yhdessä esimiehensä kanssa.

 

 

Yleisinfoa koronaviruksesta

THL on asettanut kriteerit, jolloin on perusteltua epäillä saaneensa koronavirustartunnan (COVID-19).

 

Taudinkuva/oireet: henkilöllä on akuutin hengitystieinfektion oireita, kuten kuume ja/tai yskä ja/tai hengenahdistus, voimakas hengenahdistus ja/tai keuhkokuumeeseen viittaava löydös keuhkokuvassa ja

 

Altistumistiedot: henkilö on joko oleskellut ulkomailla tai on ollut lähikontaktissa laboratoriovarmistetun koronavirustartunnan saaneen potilaan kanssa 14 vuorokauden sisällä ennen oireiden alkua.

 

Mikäli molemmat kriteerit täyttyvät taudinkuvan ja altistumistietojen osalta, ota yhteyttä puhelimitse:

Päivystysapu, p. 116 117, (24 h/vrk).

Ajanvarauksellinen kiirevastaanotto, p. 06 425 5311, ma - pe klo 8 - 18, viikonloppuisin klo 10 - 17.

Puhelimessa sinulle annetaan toimintaohjeet.

 

THL - Usein kysytyt kysymykset koronaviruksesta

THL:n ohje: Yski oikein ja laita stoppi tartunnoille

THL:n ohje: Pese kädet ja suojaudu tartunnoilta

 

Tietoa koronaviruksesta -puhelinneuvonta tarjoaa yleistä tietoa uudesta koronaviruksesta.

Neuvonnan numero on 0295 535 535.

Puhelinneuvonta on auki arkipäivisin klo 8-21 ja lauantaisin klo 9-15.

Puhelinneuvonnasta ei saa terveysneuvontaa eikä ohjausta päivystyksellisissä akuuteissa oireissa.

 

Epäiltäessä koronavirusta potilaan EI tule saapua Isonkyrön Isonkyrön terveysaseman vastaanoton tiloihin, vaan hänen tulee soittaa sairaanhoitopiirin päivystyspuhelimeen p. 116 117.

 

Sairastuneet tutkitaan keskussairaalassa ja asetetaan 14 vuorokauden eristykseen, joka toteutetaan lähtökohtaisesti kotona. Sairaalle altistuneet asetetaan 14 päivän karanteeniin kotiinsa, jos se on mahdollista. Kohdennettuja ohjeita annetaan erikseen kyseisille kuntalaisille tai koululuokille/päiväkodeille.

Terveysviranomainen tiedustelee karanteeniin asettaessaan henkilöltä ruokahuollon järjestämismahdollisuutta läheisten toimesta. Karanteenissa olevien ruokahuolto järjestetään kunnan sosiaalitoimen kautta, ellei se muuten onnistu. Tarvittaessa ota yhteyttä kotipalvelun ohjaaja Susanna Takanevaan, puh. 050 434 6556.

Koronaviruksen leviämisen ennaltaehkäisy

Hengitystieinfektioita aiheuttavat virukset tarttuvat ilmateitse pisaratartuntana suoraan henkilöstä toiseen tai pinnoille joutuneista sairastuneen limaeritteistä kosketuksen välityksellä. Kuumeisen hengitystieinfektion aikana ei pidä mennä työpaikalle tai julkisiin kulkuneuvoihin, eikä viedä sairastunutta lasta päivähoitoon.

Tartuntojen välttämiseksi kannattaa yleisestikin huolehtia hyvästä käsihygieniasta pesemällä kädet saippuavesipesulla niistämisen jälkeen ja ennen ruokailua. Käsidesinfektioainetta voi myös käyttää, jos saippuavesipesua ei ole mahdollista tehdä.

Silmien, suun ja nenän alueiden koskemista likaisilla käsillä tulee välttää, koska virukset leviävät niistä hengitysteihin. Pisaroiden leviämisen voi estää yskimisen ja aivastamisen aikana peittämällä suun nenäliinalla tai yskimällä ja aivastamalla hihaan.

Suunenäsuojuksia tai hengityksensuojainta ei tarvitse käyttää muiden kuin terveydenhuollossa toimivien tartuntatautitilanteessa.

Hengityssuojaimien ja suunenäsuojuksien käytöstä terveydenhuollon ulkopuolella ei ole juurikaan hyötyä. Ne kostuvat hengitysilmasta melko nopeasti, jolloin niiden kyky estää pisaroita tai hiukkasia heikkenee. Suojaimien käsittelyssä saatetaan lisäksi tahria suunenäaluetta ja käsiin tarttuu suojaimen pinnalta mikrobeja.

 

Isonkyrön kunnan johtoryhmä 17.3.2020

 

Lisätietoja antaa tarvittaessa:

 

Tero Kankaanpää p. 044 297 0256

tero.kankaanpaa@isokyro.fi

 

 


Takaisin uutisiin