Ajankohtaista

Ajankohtaista

Koronavirustiedote 6.5.2020


06.05.2020

POIKKEUSOLOT JATKUVAT EDELLEEN – RAJOITUKSIA PURETAAN OSITTAIN

 

Suomen hallitus on 4.5.2020 linjannut koronaepidemiasta johtuvien rajoitusten purkamisesta asteittain ja hallitusti. Isonkyrön kunnan poikkeusolojen johtoryhmä kokoontui keskiviikkona 6.5.2020 suunnittelemaan rajoitusten purkamisen täytäntöönpanoa.

Valtioneuvoston linjaukset ovat kokonaisuudessaan luettavissa tästä.

 

Muista, että tulet vain terveenä kouluun, päivähoitoon, töihin yms. Jos sairastut, jää kotiin lepäämään!

 

Perusopetus, varhaiskasvatus ja lukio

Perusopetuksessa palataan lähiopetukseen 14.5.2020 alkaen eli etäopetusta ei enää tämän jälkeen järjestetä. Perusopetuksen tarkempien ohjeistuksien osalta huoltajiin ollaan yhteydessä Wilman kautta.

 

Varhaiskasvatuksessa aiemmin voimassaolleet suositukset poistuvat 14.5.2020 alkaen. Vanhempia tiedotetaan Daisyn kautta.

 

Perusopetusta ja varhaiskasvatusta järjestettäessä noudatetaan terveysviranomaisten ohjeistuksia turvalliseen lähiopetukseen siirtymisessä.

 

Valtioneuvoston suosituksen mukaisesti Kyrönmaan lukiossa jatketaan etäopetusta lukukauden loppuun. Lukion opetusjärjestelyistä tiedotetaan opiskelijoita Wilman kautta.

 

Mahdolliset yhteydenotot: varhaiskasvatusjohtaja Sinikka Tapio, p. 050 439 4033 ja johtava rehtori Susanna Pietikäinen, p. 0500 560 363.

 

Hyvinvointipalvelut

Hallituksen linjauksen mukaisesti kirjasto (mukaan lukien asiointipiste) avataan 1.6.2020 hallitusti ja asteittain. Kirjaston uloslainaus käynnistetään 11.5.2020. Kirjasto tiedottaa uloslainauksen alkamisesta ja sen käytännön toteutuksesta erikseen.

 

Hallituksen linjauksen mukaisesti nuorisotilat, uimahalli ja liikuntatilat avataan 1.6.2020 hallitusti ja asteittain. Uimakoulun mahdollisesta ajankohdasta tiedotetaan erikseen.

 

Kunta päättää myöhempien viranomaisohjeiden perusteella, miten avaaminen tapahtuu hallitusti ja asteittain. Avaamisessa huomioidaan työntekijöiden ja asiakkaiden turvallisuus sekä mahdollinen lisäohjeistus.

 

Ryhmäliikunta ulkona 14.5.2020 alkaen. Ryhmäliikuntojen tarkemmat sisällöt ja paikat ilmoitetaan kunnan kotisivujen liikunnan ajankohtaista osiossa. Ilmoittautumiset WhatsAppin kautta tai tekstiviestillä numeroon 050-3142354 (vapaa-ajan ohjaaja Serina Hemminki). Toukokuun ajan mukaan yksittäiseen ryhmäliikuntatuokioon mahtuu vain 9 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Yli 70-vuotiaiden toivotaan noudattavan fyysisten kontaktien välttämistä, joten palataan ikäihmisille tarkoitettuun liikuntaryhmään rajoitusten purkauduttua.

 

Mahdolliset yhteydenotot: hyvinvointijohtaja Antti Iivari, p. 050 466 4120

 

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavaan työtoimintaan palataan viimeistään 1.6.2020. Kuntouttavassa työtoiminnassa oleviin henkilöihin ollaan yhteydessä sosiaalitoimesta.

 

Mahdolliset yhteydenotot: sosiaaliohjaaja Tiina Taipale, p. 050 368 1824.

 

Vierailurajoitukset

Vierailut palvelukeskuksessa ovat edelleen kielletty toistaiseksi, pois lukien tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden oireettomat läheiset sekä saattohoidossa olevien läheiset. Kunta suunnittelee etäyhteyksin sekä muilla turvallisilla tavoilla toteutettavia tapoja tavata ikääntynyt läheinen.

 

Mahdolliset yhteydenotot: palvelukoti (Reino ja Aino) p. (06) 4701 301, hoivaosasto p. (06) 4701 610 ja palvelukeskuksen johtaja Helena Kahra-Smedlund, p. 050 432 0604.

 

50 hengen kokoontumisrajoitus

Hallituksen linjauksen mukaisesti kokoontumisrajoituksia on tarpeen edelleen asettaa, mutta epidemiologisen arvion perustella henkilömäärärajoitusta muutetaan nykyisestä 10 henkilöstä enintään 50 henkilöön 1.6.2020 alkaen toistaiseksi. Hallitus arvioi tilanteen uudelleen kesäkuun loppuun mennessä.

 

31.5.2020 saakka noudatetaan aiemmin annettua 10 hengen kokoontumisrajoitusta.

 

50 hengen kokoontumisrajoitusta sovelletaan julkisten kokoontumisten lisäksi myös yksityisen ja kolmannen sektorin järjestämissä tilaisuuksissa (suositukseen perustuvana toimintaohjeena), kulttuuri-, harraste-, liikunta- ja urheilutapahtumissa sekä uskonnollisissa tilaisuuksissa.

 

Yli 70-vuotiaat

Yli 70-vuotiaiden suositellaan edelleen välttävän fyysisiä kontakteja mahdollisuuksien mukaan. Valtioneuvosto on korostanut riskiryhmään kuuluvien omaa harkintaa toimintaohjetta noudatettaessa.

 

Muut palvelut

Kunta suosittelee edelleen, että asiointi kunnanvirastoon ja muihin palveluihin hoidetaan pääsääntöisesti puhelimitse tai sähköpostitse. Kunnanviraston ovet avataan 14.5.2020.

 

Etätyö

Valtioneuvoston etätyösuositus jatkuu toistaiseksi. Suositusta arvioidaan uudelleen kesän jälkeen. Esimies jatkaa etätyömääräyksiä niiden kunnan työntekijöiden osalta, joiden työtehtävät sen mahdollistavat. Etätyö voi olla kokoaikaista tai osittaista.

 

Isonkyrön kunnan poikkeusolojen johtoryhmä 6.5.2020

 

 

Lisätietoja antaa tarvittaessa:

Tero Kankaanpää

044 297 0256

tero.kankaanpaa@isokyro.fi


Takaisin uutisiin