Ajankohtaista

Ajankohtaista

Kunnanhallituksen vahvistamat toimenpiteet yritystoiminnan tukemiseksi koronavirusepidemian aikana


15.04.2020

Kunnanhallitus on 14.4.2020 päättänyt kunnan toimenpiteistä isokyröläisen yritystoiminnan tukemiseksi koronavirusepidemian aikana.

 

Toimenpiteet ovat seuraavat:

 

Hankinnat

  • Isonkyrön kunnan palvelualueet aikaistavat tälle vuodelle suunniteltuja, välttämättömiksi katsomiaan hankintoja.
  • Isonkyrön kunnan hankinnat pyritään mahdollisuuksien mukaan kohdistamaan paikallisiin yrityksiin hankintalaki ja hankintaohje huomioiden.
  • Pienhankintoja pyritään suuntaamaan sellaisille paikallisille toimijoille, joiden osalta tilanne on koronaviruksen vuoksi haastavinta.

Tukitoimet Isonkyrön kunnan omistamien toimitilojen vuokralaisille

  • kunnan kiinteistöissä vuokralla olevien yritysten tilannetta on helpotettu myöntämällä 50 % vuokrahuojennus yritystilojen vuokrista huhtikuun osalta
  • Isonkyrön kunta myöntää hakemuksen perusteella tapauskohtaisesti 50 % - 100 % vuokrahuojennuksen omistamiensa kiinteistöjen osalta sellaisille vuokralaisille, jotka joutuvat supistamaan toimintaansa, keskeyttämään toimintansa tai kokonaan sulkemaan toimitilansa. Vuokrahuojennuksen kesto riippuu koronakriisin pituudesta, ja se sovitellaan erikseen yrityskohtaisesti.

Isonkyrön elinkeinopalvelut

Vetoomukset

  • Isonkyrön kunta vetoaa paikallisiin yrityksiin, että ne toteuttavat mahdollisuuksiensa mukaan kunnan edellä linjaamia toimenpiteitä myös omassa toiminnassaan.
  • Isonkyrön kunta vetoaa kuntalaisiin, että jokainen pyrkii ostoskäyttäytymisessään huomioimaan paikallisten yritysten palvelut ja tarjonnan.

Kunnanjohtaja Tero Kankaanpää: "Äkillinen liiketoiminnan pysähtyminen ja positiivisten kassavirtojen katkeaminen aiheuttaa useissa yrityksissä välittömän uhan yrityksen maksuvalmiudelle, yrityksen toimintaedellytysten säilymiselle ja yrittäjän henkilökohtaisen talouden vakaudelle.

Jokainen yritys ja työpaikka on erittäin tärkeä Isonkyrön kunnan ja koko alueen menestymisen kannalta ja niiden säilyttämiseksi tehtävä työ on kaikkien, niin kunnan kuin kuntalaistenkin yhteinen tehtävä. "

 

Lisätietoja antaa tarvittaessa:

 

kunnanjohtaja Tero Kankaanpää

puh. 044-297 0256

etunimi.sukunimi@isokyro.fi


Takaisin uutisiin