Ajankohtaista

Ajankohtaista

Kunnanjohtajan katsaus


25.03.2020

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

 

Olemme eläneet nyt reilun viikon poikkeusolojen aikaa. Suomen hallitus totesi 16.3.2020 yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Jo aiemmin 12.3.2020 Suomen hallitus oli antanut tilannekuvan koronavirustilanteesta ja suosituksia rajoittamistoimenpiteisiin ryhtymisestä.

 

Isonkyrön kunnan johtoryhmä oli kuitenkin aloittanut varautumisen koronavirustilanteeseen asteittain jo 2.3.2020 alkaen. Ensimmäisiä toimenpiteitä olivat kättelykiellot asiakaskontakteissa, käsienpesuohjeiden sekä käsidesien lisääminen toimipaikkoihin. Täydensin johtoryhmää 13.3.2020 palvelukeskuksen johtajalla, kotipalvelun ohjaajalla sekä siivous- ja ruokahuollon palvelupäälliköllä siltä osin kuin on kyse johtoryhmän työskentelystä pandemian varautumiseksi ja hallitsemiseksi. Hallintosääntömme mukaan kunnan johtoryhmä toimii myös poikkeusolojen johtoryhmänä. Johtoryhmän työskentely on ollut tiivistä, mutta ketterää. Meillä on erinomaiset valmiudet kokoontua myös etäyhteyksin nopealla varoitusajalla virtuaalisessa johtokeskuksessa. Meillä on toimiva tiimi tilanteen johtamiseen!

 

Päätimme 13.3.2020 useista palvelujen rajaamistoimenpiteistä maan hallituksen suositusten pohjalta. Alkuvaiheessa nämä koskivat ennen kaikkea hyvinvointipalveluita ja kunnan järjestämiä tilaisuuksia. Jo tuossa vaiheessa oli kuitenkin selvää, että maan hallitus tulee vähitellen lisäämään rajoitustoimenteitä ja siksi koululaisia ohjeistettiin ottamaan koulukirjat kotiin mukaan, mikäli kouluja tultaisiin sulkemaan.

 

Poikkeusolojulistuksen myötä kunnat määrättiinkin sulkemaan koulut ja keskeyttämään lähiopetus, lukuun ottamatta esi- ja perusopetuksen 1-3 luokkia sekä erityistuen oppilaita. Kaikkien, myös varhaiskasvatuksen osalta, valtioneuvosto linjasi, että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin. Lisäksi rajoitettiin julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön ja suositeltiin välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla. Myös kaikki kirjastot, harrastustilat ja -paikat, uimahallit, nuorisotilat ja muut julkiset kokoontumispaikat määrättiin suljettavaksi. Ryhdyimme jo samana iltana kartoittamaan lähiopetuksen tarpeessa olevien lasten määrää ja rajoitustoimien toimeenpanosta päätettiin 17.3.2020 aamupäivällä.

 

18.3.2020 lähtien isokyröläiset ovatkin eläneet hyvin erilaista arkea kuin normaalisti. Perheissä on totuteltu uuteen rytmiin, etäopetuksessa olevien lasten, mahdollisesti pienempien sisarusten ja kotoa käsin työskentelevien vanhempien uusia rutiineja rakennellen. Yli 70-vuotiaat ovat totutelleet eristäytymään tarpeettomista sosiaalisista kontakteista. Yrittäjät ovat joutuneet sopeuttamaan toimintaansa, osa jopa sulkemaan kokonaan rajoitustoimenpiteiden tyrehdytettyä asiakasvirrat. Kaikki on tapahtunut hyvin nopeasti. Kiitos isokyröläisille siitä, että olette noudattaneet suosituksia pitää mahdollisuuksien mukaan lapsi kotona, todella hyvin.

 

Alusta asti olemme kunnalla miettineet, miten voisimme helpottaa rajoituksista huolimatta kuntalaistemme arkea. Hyvinvointipalveluiden alueella niin liikunta- kuin nuorisopalvelutkin ovat siirtäneet toimintojaan verkkoon erilaisille alustoille. Hyvinvointipalveluiden vapautuneella henkilöstöresursilla käynnistimme ensimmäisenä kökän yli 70-vuotiaiden (ei kotipalveluasiakkaiden) ja riskiryhmiin kuuluvien välttämättömien asiointipalveluiden järjestämiseksi heidän kotiinsa. Tämä sopii Isoonkyröön erittäin hyvin sillä kökkähän on varmaan meidän kyllä keksitty. Asioinnissa kannattaa ensisijaisesti hyödyntää omaa tuttua lähiverkostoa, jonka kanssa on muutenkin tekemisissä kuten perheenjäseniä ja naapureita. Asiointiapu toteutetaan vapaaehtoisten voimin, jossa kunnan osuus on yhdistää vapaaehtoiset ja avuntarvitsijat. Nyt on tärkeää, että riippumatta riskiryhmäläisen fyysisestä kunnosta ja terveydentilasta, tulisi heidän välttää kontakteja muiden ihmisten kanssa. Tämä ei kuitenkaan estä normaalia ulkoilua eikä muuta normaalia toimintaa, jossa ei olla kanssakäymisissä muiden kanssa. Asiointiapua varten on avattu puhelinnumero: 050 575 2484, johon voi ilmoittaa avun tarpeesta tai ilmoittautua itse vapaaehtoiseksi. Asiointiavulle on nyt myös avattu oma sähköposti: asiointiapu@isokyro.fi.

 

Viimeisin viikko on siis suunniteltu, varauduttu, täytäntööpantu rajoitustoimenpiteitä ja rakennettu erilaisia skenaarioita. Olemme luoneet itsellemme tilannekuvaa koko Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Isonkyrön osalta. Perusterveydenhuollon palveluita meille tuottava Seinäjoen kaupunki on järjestellyt palveluitaan ja toimintojaan siten, että olemme mahdollisimman valmiina kohtaamaan sairastumisaallon. Vaikka kunnat tällaisia poikkeustilanteita varten harjoittelevatkin, on tilanne meille kaikille uusi ja jatkuvasti on paljon kysymyksiä ilmassa. Kunnan henkilöstö ja koko toimintaverkostomme on osoittanut hienoa venymisestä poikkeusoloissa. Olemme jo nyt ottaneet melkoisen digiloikan sivistyspalveluissa ja omissa kokouskäytännöissämme.

 

Tilanne haastaa henkilöstöjohtamisen. Ei pelkästään etätyöntekemiseen liittyvissä kysymyksissä, vaan myös tilanteissa, joissa oman tehtävänkuvan suorittamisen mahdollisuudet katoavat. Onneksi henkilöstö on joustanut ja monet ovat ottaneet muuta tarjolla olevia työtehtäviä vastaan.

 

Jo nyt arvioidaan, että rajoitusten aika tulee olemaan pitkä. Siihen meidän on kaikkien varauduttava. Yhä edelleen kaikilta tarvitaan joustamista ja positiivista mieltä. Yhdessä saamme tämänkin haasteen selätettyä. Kunnan tekemisessä pääpaino on ydintoimintojen jatkuvuuden turvaamisessa Suomen hallituksen asettamien määräysten mukaisesti ja etenkin riskiryhmien suojaamisessa sekä toimivassa kriisiviestinnässä.

 

Toivon kaikille terveyttä ja jaksamista tässä poikkeuksellisessa tilanteessa!

 

Tero Kankaanpää

kunnanjohtaja


Takaisin uutisiin