Ajankohtaista

Ajankohtaista

Kuulutus 1/22 Kuuleminen poikkeamis- ja rakennuslupahakemusten johdosta


05.01.2022

KUULEMINEN  POIKKEAMIS- JA RAKENNUSLUPAHAKEMUSTEN  JOHDOSTA
 

PROKON Wind Energy Finland Oy on jättänyt maankäyttö- ja rakennuslain 173 ja 125 §:n mukaiset poikkeamis- ja rakennuslupahakemukset Isonkyrön kunnan ympäristölautakunnalle.

 

Hakemukset koskevat:
Tuulivoimaloiden rakentamista Isonkyrön Kattiharjun tuulivoimapuiston osayleiskaava-alueelle. Tuulivoimaloiden roottorin halkaisija 170m, kokonaiskorkeus 230-232m ja kokonaiskorkeus merenpinnan yläpuolella 277-285m.

 

Hankkeet poikkeavat osayleiskaavasta seuraavasti:  suurin sallittu kokonaiskorkeus ylittyy 0-2m, yksi voimala sijoittuu osittain rakentamisalueen ulkopuolelle ja 8 voimalaa ylittää lentoliikenteen korkeusrajoituksen.

 


Voimalan nro:             Kiinteistötunnus:

K01                                  152-408-4-19, 152-408-9-9, 152-408-4-30

K02                                 152-416-12-0, 152-416-4-21

K03                                 152-416-1-200, 152-416-2-85, 152-416-1-174

K04                                152-416-5-30, 152-416-5-9, 152-416-5-100

K05                                152-416-7-15, 152-416-7-16

K06                                152-408-9-7, 152-416-4-18,

K07                                152-48-4-20, 152-408-1-52

K08                                152-416-1-201

K09                                152-416-1-200, 152-416-2-84, 152-416-1-174

K10                                 152-415-5-72, 152-408-3-75, 152-406-3-125

K11                                  152-415-2-32, 152-415-2-116, 152-415-2-108, 152-415-1-126

K12                                 152-415-1-162, 152-415-1-35, 152-415-1-53

K13                                 152-415-4-7, 152-415-5-59, 152-415-5-67, 152-415-4-9, 152-415-4-29

K14                                 152-408-5-13, 152-408-3-58, 152-408-5-73, 156-408-1-38

                                           

Suunnitelmat ovat nähtävillä 10.1. - 31.1.2022 Isonkyrön kunnan virastossa os. Pohjankyröntie 136 sekä osa asiapapereista myös kunnan internetsivuilla. www.isokyro.fi/ajankohtaista/kuulutukset.

 

Alla linkit asiakirjoihin:

 

Kattiharjun tuulivoimapuiston osayleiskaava (fcg)

Isonkyrön karttapalvelu (Karttatiimi)

Kattiharjun tuulivoimapuiston osayleiskaava, Isokyrö

2017_10_30_Kattiharju_kaavakartta

Julkisivupiiros 170m 2x Kattiharju 1.3.4.5.6.9.10.13.14

Julkisivupiiros 170m 2x Kattiharju 2.7.8.11.12

K01 RAkennuslupahakemus+kuvat

K1Poiklupahak+asema

K02 RAkennuslupahakemus+kuvat

K2Poiklupahak+asema

K03 RAkennuslupahakemus+kuvat

K3Poiklupahak+asema

K04 RAkennuslupahakemus+kuvat

K4Poiklupaha+asema

K05 RAkennuslupahakemus+kuvat

K5Poiklupahak+asema

K06 RAkennuslupahakemus+kuvat

K6Poiklupahak+asema

K07 RAkennuslupahakemus+kuvat

K7Poiklupahak+asema

K08 RAkennuslupahakemus+kuvat

K8Poiklupahak+asema

K09 RAkennuslupahakemus+kuvat

K9Poiklupahak+asema

K10 RAkennuslupahakemus+kuvat

K10 Poiklupahak-asema

K11 RAkennuslupahakemus+kuvat

K11Poiklupahak+asema

K12 RAkennuslupahakemus+kuvat

K12Poiklupahak+asema

K13 RAkennuslupahakemus+kuvat

K13Poiklupahak+asema

K14 RAkennuslupahakemus+kuvat

K14Poiklupahak+asema

Melu-ja_varjostusmallinnus_10_9_2020

PoikkeamishakemustenLiiteAllekirjoitettu

 

Naapureilla ja muilla, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, on oikeus jättää kirjallinen muistutus tai mielipide hakemuksista 31.1.2022  klo 15.00 mennessä  Isonkyrön  kunnan virastoon, Pohjankyröntie 136, 61500 ISOKYRÖ tai kirjaamo@isokyro.fi.

 

Mikäli koronasta johtuen kunnanvirasto joudutaan nähtävilläoloaikana sulkemaan, voidaan hankkeen asiapapereiden esittely sopia erikseen puhelimitse numerosta 06-470 1111 tai sähköpostitse isokyro@isokyro.fi

 

Isokyrö 10.1.2022

 

Ympäristölautakunta

 


Takaisin uutisiin