Ajankohtaista

Ajankohtaista

Kuulutus 22/20 Kunnanhallituksen ja lautakuntien kokoukset 2020 ja pöytäkirjojen nähtävänäpito


18.02.2020

ISONKYRÖN KUNNANHALLITUKSEN JA LAUTAKUNTIEN KOKOUKSET

VUONNA 2020 JA PÖYÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄPITO

1) KOKOUSAIKA                

2) KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITOAIKA YLEISESSÄ

TIETOVERKOSSA WWW.isokyro.fi  JA  KUNNANVIRASTOSSA

3) VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT YLEISESSÄ TIETOVERKOSSA JA KUNNANVIRASTOSSA

 

 

* K U N N A N H A L L I T U S

1)toimikaudella 2017-2019 pääsääntöisesti joka toinen maanantai klo 18.15 alkaen

2)yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi  kokousta seuraavana torstaina klo 14.00 alkaen sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10-14 ja mikäli ko. päivä on kunnanviraston kiinniolopäivä, nähtävänä pitäminen tapahtuu kunnanviraston seuraavana aukiolopäivänä

3)yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi  päätöstä seuraavana torstaina klo 14.00 alkaen sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10-14 mikäli ko. päivä on kunnanviraston kiinniolopäivä, nähtävänä pitäminen tapahtuu kunnanviraston seuraavana aukiolopäivänä

 

* S I V I S T Y S L A U T A K U N T A

1)tarpeen mukaan torstaisin klo 18.30

2)yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi  kokousta seuraavana perjantaina klo 14.00 alkaen sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10-14, mikäli ko. päivä on kunnanviraston kiinniolopäivä, nähtävänä pitäminen tapahtuu kunnanviraston seuraavana aukiolopäivänä

3)yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi päätöstä seuraavana perjantaina klo 14.00 alkaen sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10-14 mikäli ko. päivä on kunnanviraston kiinniolopäivä, nähtävänä pitäminen tapahtuu kunnanviraston seuraavana aukiolopäivänä

 

* H Y V I N V O I N T I L A U T A K U N T A

1)pääsääntöisin tiistaisin klo 18.30

2)yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi kokousta seuraavana torstaina klo 14.00 alkaen sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10-14, mikäli ko päivä on kunnanviraston kiinniolopäivä, nähtävänä pitäminen tapahtuu kunnanviraston seuraavana arkipäivänä

3)yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi päätöstä seuraavana torstaina klo 14.00 alkaen sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 12-16 ja mikäli ko. päivä on kunnanviraston kiinniolopäivä, nähtävä pitäminen tapahtuu kunnanviraston seuraavana aukiolopäivänä

 

* P E R U S T U R V A L A U T A K U N T A

1)pääsääntöisesti kerran kuukaudessa, kuukauden kolmantena torstaina klo 18.00

2)yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi  kokousta seuraavana tiistaina klo 14.00 alkaen sekä kunnanvirastossa perusturvaosaston toimistosihteerin huoneessa klo 10-14 siltä osin kuin kokouspöytäkirja on julkinen ja mikäli ko. päivä on kunnanviraston kiinniolopäivä, nähtävänä pitäminen tapahtuu kunnanviraston seuraavana aukiolopäivänä

3)yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi päätöstä seuraavan tiistaina klo 14.00 sekä kunnanvirastossa perusturvaosaston toimistosihteerin huoneessa klo 10-14 ja mikäli ko. päivä on kunnanviraston kiinniolopäivä, nähtävänä pitäminen tapahtuu kunnanviraston seuraavana aukiolopäivänä

 

* T E K N I N E N  L A U T A K U N T A

1)pääsääntöisesti tiistaisin klo 18.00

2)yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi kokousta seuraavana tiistaina klo 14.00 alkaen sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00-14.00 ja mikäli ko. päivä on kunnanviraston kiinniolopäivä, nähtävänä pitäminen tapahtuu kunnanviraston seuraavan aukiolopäivänä

3)yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi päätöstä seuraavana torstaina klo 14.00 alkaen sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00-14.00 ja mikäli ko. päivä on kunnanviraston kiinniolopäivä, nähtävänä pitäminen tapahtuu kunnanviraston seuraavana aukiolopäivänä

 

* Y M P Ä R I S T Ö L A U T A K U N T A

1)pääsääntöisesti tiistaisin klo 18.30

2)yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi kokousta seuraavana tiistaina klo 14.00 alkaen, sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10-14 ja mikäli ko päivä on kunnanviraston kiinniolopäivä, nähtävänä pitäminen tapahtuu kunnanviraston seuraavana aukiolopäivänä

3)Rakennustarkastajan tekemät lupapäätökset nähtävänä yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi ja kunnan ilmoitustaululla päätösten tiedoksiantopäivää edeltävästä päivästä alkaen valitusajan. Rakennustarkastajan tekemät muunlaiset päätökset pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi päätöstä seuraavan torstaina klo 14.00 alkaen sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10-14 ja mikäli ko. päivä on kunnanviraston kiinniolopäivä, nähtävänä pitäminen tapahtuu kunnanviraston seuraavana aukiolopäivänä

 

* T A R K A S T U S L A U T A K U N T A

1)tarvittaessa puheenjohtajan kutsusta tai sopimuksen mukaan

2)yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi ja kunnanviraston neuvonnassa seuraavan viikon perjantaina klo 14 alkaen sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00-14.00 ja mikäli ko. päivä on kunnanviraston kiinniolopäivä, nähtävänä pitäminen tapahtuu kunnanviraston seuraavana aukiolopäivänä

 

* E L I N K E I N O-  J A  K A A V O I T U S J A O S T O

1)pääsääntöisesti jaoston puheenjohtajan kutsusta klo 16.30 ennen khall:n kokousta

2)yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi  kokousta seuraavana torstaina klo 14.00 alkaen, sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00-14.00 ja mikäli ko. päivä on kunnanviraston kiinniolopäivä, nähtävänä pitäminen tapahtuu kunnanviraston seuraavana aukiolopäivänä

 

*H E N K I L Ö S T Ö J A O S T O
1)henkilöstöjaoston kokoukset pidetään henkilöstöjaoston toimikaudella 2020-2021 tarvittaessa, pääsääntiösesti maanantaisin kunnanhallituksen kokouksen jälkeen

2)yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi kokousta seuraavana torstaina klo 14.00 alkaen sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00-14.00 ja mikäli ko. päivä on kunnanviraston kiinniolopäivä, nähtävänä pitäminen tapahtuu kunnanviraston seuraavana aukiolopäivänä. Henkilöstöjaoston päätöspöytäkirjat poistetaan tietoverkosta valitusajan jälkeen.

 

 

 

*VAASAN SEUDUN JÄTELAUTAKUNTA

1) Pöytäkirja asetetaan julkisesti nähtäväksi tarkastusta seuraavana keskiviikkona kaikissa sopijakunnissa.


Takaisin uutisiin