Ajankohtaista

Ajankohtaista

Kuulutus 24/21 Isonkyrön kunnanhallituksen, lautakuntien ja jaostojen kokousajat sekä pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätöspöytäkirjojen nähtävänäpito vuonna 2021


29.03.2021

ISONKYRÖN KUNNANHALLITUKSEN, LAUTAKUNTIEN JA JAOSTOJEN KOKOUSAJAT SEKÄ

PÖYTÄKIRJOJEN  JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄPITO VUONNA 2021

 

1) KOKOUSAIKA                 

2) KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITOAIKA YLEISESSÄ

TIETOVERKOSSA WWW.isokyro.fi  JA  KUNNANVIRASTOSSA

3) VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT YLEISESSÄ TIETOVERKOSSA JA KUNNANVIRASTOSSA

 

 

* K U N N A N H A L L I T U S

1) pääsääntöisesti joka kolmas maanantai klo 18.15 alkaen

2)yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi  kokousta seuraavana torstaina klo 14.00 alkaen sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10-14 ja mikäli ko. päivä on kunnanviraston kiinniolopäivä, nähtävänä pitäminen tapahtuu kunnanviraston seuraavana aukiolopäivänä

3)yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi  päätöstä seuraavana torstaina klo 14.00 alkaen sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10-14 mikäli ko. päivä on kunnanviraston kiinniolopäivä, nähtävänä pitäminen tapahtuu kunnanviraston seuraavana aukiolopäivänä

 

* S I V I S T Y S L A U T A K U N T A

1)tarpeen mukaan torstaisin klo 18.30

2)yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi  kokousta seuraavana perjantaina klo 14.00 alkaen sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10-14, mikäli ko. päivä on kunnanviraston kiinniolopäivä, nähtävänä pitäminen tapahtuu kunnanviraston seuraavana aukiolopäivänä

3)yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi päätöstä seuraavana perjantaina klo 14.00 alkaen sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10-14 mikäli ko. päivä on kunnanviraston kiinniolopäivä, nähtävänä pitäminen tapahtuu kunnanviraston seuraavana aukiolopäivänä

 

* H Y V I N V O I N T I L A U T A K U N T A

1)pääsääntöisin tiistaisin klo 18.30

2)yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi kokousta seuraavana torstaina klo 14.00 alkaen sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10-14, mikäli ko päivä on kunnanviraston kiinniolopäivä, nähtävänä pitäminen tapahtuu kunnanviraston seuraavana arkipäivänä

3)yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi päätöstä seuraavana torstaina klo 14.00 alkaen sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 12-16 ja mikäli ko. päivä on kunnanviraston kiinniolopäivä, nähtävä pitäminen tapahtuu kunnanviraston seuraavana aukiolopäivänä

 

* P E R U S T U R V A L A U T A K U N T A

1)pääsääntöisesti kerran kuukaudessa, kuukauden toisena torstaina klo 18.00

2)yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi  kokousta seuraavana tiistaina klo 14.00 alkaen sekä kunnanvirastossa perusturvaosaston toimistosihteerin huoneessa klo 10-14 siltä osin kuin kokouspöytäkirja on julkinen ja mikäli ko. päivä on kunnanviraston kiinniolopäivä, nähtävänä pitäminen tapahtuu kunnanviraston seuraavana aukiolopäivänä

3)yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi päätöstä seuraavan tiistaina klo 14.00 sekä kunnanvirastossa perusturvaosaston toimistosihteerin huoneessa klo 10-14 ja mikäli ko. päivä on kunnanviraston kiinniolopäivä, nähtävänä pitäminen tapahtuu kunnanviraston seuraavana aukiolopäivänä

 

* T E K N I N E N  L A U T A K U N T A

1)pääsääntöisesti tiistaisin klo 18.00

2)yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi kokousta seuraavana tiistaina klo 14.00 alkaen sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00-14.00 ja mikäli ko. päivä on kunnanviraston kiinniolopäivä, nähtävänä pitäminen tapahtuu kunnanviraston seuraavan aukiolopäivänä

3)yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi päätöstä seuraavana torstaina klo 14.00 alkaen sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00-14.00 ja mikäli ko. päivä on kunnanviraston kiinniolopäivä, nähtävänä pitäminen tapahtuu kunnanviraston seuraavana aukiolopäivänä

 

* Y M P Ä R I S T Ö L A U T A K U N T A

1)pääsääntöisesti tiistaisin klo 18.00

2)yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi kokousta seuraavana tiistaina klo 14.00 alkaen sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10-14 ja mikäli ko päivä on kunnanviraston kiinniolopäivä, nähtävänä pitäminen tapahtuu kunnanviraston seuraavana aukiolopäivänä

3)Rakennustarkastajan tekemät lupapäätökset nähtävänä yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi ja kunnan ilmoitustaululla päätösten tiedoksiantopäivää edeltävästä päivästä alkaen valitusajan. Rakennustarkastajan tekemät muunlaiset päätökset pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi päätöstä seuraavan torstaina klo 14.00 alkaen sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10-14 ja mikäli ko. päivä on kunnanviraston kiinniolopäivä, nähtävänä pitäminen tapahtuu kunnanviraston seuraavana aukiolopäivänä

 

* T A R K A S T U S L A U T A K U N T A

1)pääsääntöisesti tarvittaessa joka kuukauden toisena tiistaina klo 18.00

2)yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi ja kunnanviraston neuvonnassa seuraavan viikon torstaina klo 14.00 alkaen sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00-14.00 ja mikäli ko. päivä on kunnanviraston kiinniolopäivä, nähtävänä pitäminen tapahtuu kunnanviraston seuraavana aukiolopäivänä

 

* E L I N K E I N O-  J A  K A A V O I T U S J A O S T O

1)pääsääntöisesti jaoston puheenjohtajan kutsusta klo 16.15 ennen khall:n kokousta

2)yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi  kokousta seuraavana torstaina klo 14.00 alkaen sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00-14.00 ja mikäli ko. päivä on kunnanviraston kiinniolopäivä, nähtävänä pitäminen tapahtuu kunnanviraston seuraavana aukiolopäivänä

 

*H E N K I L Ö S T Ö J A O S T O
1)henkilöstöjaoston kokoukset pidetään henkilöstöjaoston  toimikaudella 2021-2023 tarvittaessa, pääsääntöisesti maanantaisin kunnanhallituksen kokouspäivänä

2)yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi kokousta seuraavana torstaina klo 14.00 alkaen sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00-14.00 ja mikäli ko. päivä on kunnanviraston kiinniolopäivä, nähtävänä pitäminen tapahtuu kunnanviraston seuraavana aukiolopäivänä. Henkilöstöjaoston päätöspöytäkirjat poistetaan tietoverkosta valitusajan jälkeen.

 

*K E S K U S V A A L I L A U T A K U N T A

1)kokoukset pidetään vaalilain edellyttämäminä ajankohtina sekä tarvittaessa
2)julkisten asioiden osalta yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi kokousta seuraavana torstaina klo 14.00 alkaen sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00-14.00 ja mikäli ko. päivä on kunnanviraston kiinniolopäivä, nähtävänä pitäminen tapahtuu kunnanviraston seuraavana aukiolopäivänä

 

 

*VAASAN SEUDUN JÄTELAUTAKUNTA

1) Pöytäkirja asetetaan julkisesti nähtäväksi tarkastusta seuraavana keskiviikkona kaikissa sopijakunnissa.


Takaisin uutisiin