Ajankohtaista

Ajankohtaista

Kuulutus 81/19 Vesilain mukainen lupahakemus


10.09.2019

Hakija:              
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

Diaarinumero:     LSSAVI/8661/2018

Asia                      
Kyrönjoen yläosan järjestelyä ja Kalajärven altaan rakentamista ja säännöstelyä koskevien vesilupapäätösten muuttaminen ja aiheutuneiden vahinkojen korvaamiseksi tehtävät rapu- ja kalataloudelliset kunnostukset, Ilmajoki, Seinäjoki, Lapua, Kurikka

 

KUULUTTAMINEN JA LAUSUNTOPYYNNÖT

 

KUULUTUS luettavana myös tästä linkistä

 

Kuuluttaminen

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto lähettää oheisena kuulutuksen, joka on asetettava kunnan viralliselle ilmoitustaululle. Aika, jonka kuulutuksen on oltava nähtävillä, on mainittu kuulutuksessa.

 

Määräajan päätyttyä nähtävillä pidetty kuulutus on viipymättä varustettava julkipanotodistuksella, skannattava ja lähetettävä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston asiointisähköpostiin ymparistolupa.lansi@avi.fi.

 

Asiakirjojen pitäminen nähtävänä

Sähköiset asiakirjat ovat nähtävillä osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu. Lupatietopalvelussa asiakirjat löytyvät helpoiten käyttämällä kuntahakua.

 

Asianosaisilla ja yleisöllä tulee olla mahdollisuus tutustua hakemusasiakirjoihin kuulutusaikana kuulutuksessa mainitussa paikassa, esimerkiksi yleisön käyttöön varatulta tietokoneelta tai muulta tarkoitukseen sopivalta päätelaitteelta.

 


Takaisin uutisiin