Ajankohtaista

Ajankohtaista

Mediatiedote 21.4.2020 Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen Kattiharjun tuulivoimapuiston osayleiskaavasta


21.04.2020

HALLINTO-OIKEUS HYLKÄSI VALITUKSEN KATTIHARJUN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVASTA

 

Vaasan hallinto-oikeus on 17.4.2020 antamallaan päätöksellä hylännyt kahden kuntalaisen tekemän valituksen Isonkyrön kunnanvaltuuston 30.11.2017 § 62 tekemästä päätöksestä, jolla valtuusto oli päättänyt hyväksyä Kattiharjun tuulivoimapuiston osayleiskaavan. Lisäksi hallinto-oikeus on jättänyt tutkimatta valituksen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen 20.9.2017 tekemästä päätöksestä, jolla se oli päättänyt, että hanke ei edellytä uutta ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

 

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Päätös kokonaisuudessaan on nähtävillä kunnan nettisivuilla.

 

Kattiharjun tuulivoimapuiston osayleiskaava käsittää 14 tuulivoimalaa. Alueelle suunnitellusta tuulivoimahankkeesta vastaa Prokon Wind Energy Finland Oy.

 

Kunnanjohtaja Tero Kankaanpää: ”Hallinto-oikeus vahvisti päätöksellään käsityksemme siitä, että osayleiskaava luontoselvityksineen on laadittu voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Kyseinen alue on myös Pohjanmaan vaihemaakuntakaavassa 2 osoitettu tuulivoimaloille soveltuvaksi alueeksi. Isonkyrön kunta odottaa toiveikkaana, että tämä kunnan elinvoiman kannalta erittäin tärkeä hanke etenisi seuraavaksi rakennuslupien hakuun. Toteutuessaan hankkeella olisi merkittävä vaikutus kunnan kiinteistöverokertymään. Varsinkin rakentamisvaiheessa hankkeella olisi myös merkittävä työllistämisvaikutus ja hankkeesta odotetaan tilauksia paikallisille yrityksille.”

 

Lisätietoja antaa:

 

Tero Kankaanpää                                                  

kunnanjohtaja                                                                                     

puh. 044-2970 256                                                  

tero.kankaanpaa@isokyro.fi


Takaisin uutisiin