Ajankohtaista

Ajankohtaista

Mediatiedote 24.9.2019 Isonkyrön koulujen tilanteesta


24.09.2019

ISONKYRÖN KOULUJEN TILANTEESTA

 

Kuntaan on tullut useita yhteydenottoja liittyen yläkoulun tilanteeseen ja koulujen työrauha- ja kiusaamistilanteesta on keskusteltu eri medioissa. Koemme tärkeänä sen, että asioista otetaan yhteyttä suoraan kouluihin.

 

Kohtaamme päivittäin lähes 600 esi- ja perusopetuksessa olevaa lasta ja nuorta. Päivät sisältävät tuhansittain sanoja ja hetkiä, arkea iloineen ja suruineen, onnistumisineen ja pettymyksineen. Valtaosa hetkistä on hyviä. On ilo nähdä yksittäisten oppilaiden harppauksia eteenpäin tai

yksittäisten ryhmien hyvää kehittymistä.

 

Koulu on yhteiskunta pienoiskoossa. Näemme myös käyttäytymiseen, pettymyksen sietämiseen, keskittymiseen ja ryhmän jäsenenä olemiseen liittyvät lisääntyneet haasteet. Osalla lapsista on suuria haasteita rajojen hyväksymisen ja tunne-elämän säätelyn saralla.

 

Koulussa tulee joskus eteen tilanteita, joissa lapsi raivostuu niin, että kohdistaa aggressionsa rajoja asettavaan aikuiseen. Tällöin hän on vaaraksi sekä itselleen että muille lähellä oleville. Yleisen turvallisuuden takia kutsumme tällaisissa tilanteissa huoltajat välittömästi paikalle ja ilmaisemme

huolemme lapsen tunne-elämän haasteista myös kunnan lastensuojeluviranomaisille.

 

Kouluissa lasten riita- ja kiusaamistilanteita ratkotaan viipymättä aikuisten ja lasten kanssa yhdessä, ja asioista tiedotetaan koteja. Kaikilla alakouluilla on kiinnitetty erityistä huomiota aikuisten määrään välitunneilla ja siirtymätilanteissa sekä koulun/luokan selkeisiin sääntöihin. Opettajat ovat saaneet lisäkoulutusta tunnekasvatukseen. Koulumummat ja -paapat ovat erittäin positiivinen

lisä kouluyhteisöihin. Kaiken kaikkiaan koemme, että alakouluilla on tällä hetkellä positiivinen vire ja hyvä tekemisen meininki. 

  

Yläkoululla on ollut syksyn aikana yksi tappelu, jossa koulun näkökulmasta oli sellaisia piirteitä, että sen käsittely siirrettiin poliisille. Yläkoululla on pidetty maanantaina 16.9. laaja yhteistyöpalaveri alkusyksyn tilanteeseen liittyen, johon ovat osallistuneet opettajien lisäksi koulukuraattori,  

-terveydenhoitaja ja -psykologi. Ryhmä jatkaa tapaamisiaan. 

  

Yläkoululla on käynyt vierailijoita kiusaamisen vastaiseen kampanjaan liittyen. Opettajat ja oppilaskunta ovat tehneet sujuvaa yhteistyötä kouluviihtyvyyden hyväksi järjestämällä vierailuja, työpajoja ja teematunteja, joissa on käsitelty kiusaamista ja keskusteltu, miten eri tahojen pitäisi toimia, että kiusaamista ei olisi. Seitsemäsluokkalaisilla on ollut ryhmäytymispäiviä moniammatillisin voimin. Isonkyrön kouluissa toteutetaan koulukiusaamiskysely vuosittain luokille 4-9, ja sen tuloksiin reagoidaan. 

  

Isonkyrön opettajayhdistys on lähestynyt sivistyslautakuntaa 17.9. päivätyllä kirjeellään, jossa ammattiyhdistys esittää huolensa yläkoulun työrauhasta ja opettajien jaksamisesta. Yhdistys esittää pyynnön, jonka mukaan yläkoululle pitäisi välittömästi perustaa pienryhmä haastavasti käyttäytyville 

nuorille sekä heidän itsensä että muitten oppilaitten oppimisen takaamiseksi. 

  

Valtakunnallisen THL:n kyselyn tuoreimmat tulokset saapuivat kuntaan 18.9.2019. Koulukiusaamisen osalta ne näyttävät Isollekyrölle seuraavaa: 

  

Viime kevään 4. ja 5. luokkalaiset vastaajat: 

-Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa: 2017 = 14,5% 2019 = 5,3% 

-Ei ole kiusattu lainkaan lukukauden aikana: 2017 = 53% 2019= 69,3% 

-Ei ole osallistunut lainkaan muiden oppilaiden kiusaamiseen: 2017 = 75,2% 2019 = 91,8% 

 

Viime kevään 8. ja 9. luokkalaiset vastaajat:

-Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa: 2017 = 10,7% 2019 = 12,4%

-Ei ole kiusattu lainkaan lukukauden aikana: 2017 = 69% 2019 = 62,9%

-Ei ole osallistunut lainkaan muiden oppilaiden kiusaamiseen: 2017 = 78,6% 2019 = 84,4%

 

Tuoreet tulokset tukevat kokemustamme alakoulujen hyvästä vireestä sekä yläkoulun haastavasta tilanteesta.

 

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 19.9. päättänyt, että resurssiopettaja palkataan heti kun sopiva henkilö löytyy, vaikka erillistä määrärahaa tehtävään ei ole varattu vuoden 2019 talousarvioon.

 

Haluamme tehdä parhaamme isokyröläisten lasten ja nuorten hyväksi.

 vs. johtava rehtori Paula Mourujärvi sekä apulaisrehtorit Eeva-Liisa Lepistö, Katri Lintula ja Riitta Valli

 

 

Lisätietoja antaa:

 

Paula Mourujärvi                                

vs. johtava rehtori

puh. 050 414 7072                               

paula.mourujarvi@edu.isokyro.fi

 

 


Takaisin uutisiin