Ajankohtaista

Ajankohtaista

Teknisen palvelualan tiedotustilaisuus 8.10.2019


08.10.2019

TEKNISEN PALVELUALUEEN LEHDISTÖTIEDOTE 8.10.2019

 

Lapinmäen asuntoalueen I-vaihe on pian valmiina rakentajille

Lapinmäen asuntoalueen ensimmäisen vaiheen rakentaminen alkaa olla loppusuoralla ja valmista pitäisi olla vuoden loppuun mennessä. Tällä hetkellä alueella on käynnissä sähkö- ja tietoliikenneyhteyksien sekä katujen rakennekerrosten rakentaminen. Tontit sijaitsevat monimuotoisessa ja vaihtelevassa kallioisessa maastossa. Asuntoalueella varaudutaan myös ilmastonmuutoksen myötä lisääntyneisiin rankkasateisiin; osaksi sadevesiverkostoa rakennetaankin nyt hulevesien viivytysallas. Viivytysaltaan tarkoituksena on kerätä ja hidastaa rankkasateiden sadevesiä ja näin ollen ennaltaehkäistä tulvavahinkoja.  Kunnallistekniikan Lapinmäen asuntoalueelle rakentaa Kuljetus Tuomet Oy. Alueelle tulee nyt ensimmäisessä vaiheessa 16 omakotitonttia, joiden koko vaihtelee 1.712-3.680 m²:n välillä. Tonteille on ollut kysyntää, mutta läheskään kaikkia tontteja ei vielä ole varattu. Alue sijaitsee keskustan koulujen tuntumassa ja etuna on VT 18, joka on helposti saavutettavissa.

 

Marttilantien ja Piiloluolantien alue lisää liiketonttien tarjontaa

Marttilantie ja Piiloluolantie rakennetaan kaavan mukaisiksi ja samalla saadaan tarjolle lisää yritystontteja. Alueen katu- ja kunnallistekniikka valmistuvat marraskuun loppuun mennessä. Asemakaava mahdollistaa yritystoiminnan sijoittumista alueelle hyvin laaja-alaisesti. Tontteja on nyt varattavissa liike-, toimisto- ja palvelurakentamista varten. KPO on jo aloittanut vähittäiskaupan yksikön rakentamisen alueelle ja tämän toivotaan lisäävän alueen kiinnostavuutta laajemminkin. Alue sijoittuu Isonkyrön kuntakeskuksen läheisyyteen, mutta on myös hyvin ohikulkuliikenteen saavutettavissa. 

 

Tiealueelle ulottuvat puut- ja pensaat heikentävät liikenneturvallisuutta

Isonkyrön kunnan tekninen palvelualue on ollut huolestunut liikenneturvallisuutta haittaavista puista- ja pensaista. Myös kuntalaisilta tuli kuntaan yhteydenottoja, joissa ilmaistiin huoli etenkin risteysalueilla näkyvyyttä haittaavista kasveista. Alkukesällä kunnassa kartoitettiin tiealueelle ulottuvia puita- ja pensaita. Kartoituksessa todettiin noin 150 kpl tontteja, joiden kohdalla kasvillisuus alkoi olemaan liiaksi tiealueella. Maanomistajille lähetettiin kunnasta kirje, jossa pyydettiin poistamaan mahdolliset tielle ulottuvat tai näkyvyyttä haittaava kasvusto liikenteen turvallisuuden parantamiseksi.

 

Nyt alkusyksyllä alueet kierrettiin uudelleen, ja moni tontinomistaja olikin vastannut pyyntöön myönteisesti ja poistanut liikenneturvallisuutta vaarantavat kasvit ja oksat. Valitettavan monelle maanomistajalle on kuitenkin lähdössä kunnasta uusi kirje, jossa kehotetaan poistamaan tielle ulottuvat tai näkyvyyttä haittaavat kasvustot turvallisuuden parantamiseksi. Toivomme, että uusi muistutus tuottaa tulosta.

 

Ajankohtaista jätevesiasiaa

Ympäristönsuojelulain 156d § mukaan enintään 100 metrin etäisyydellä vesistöstä sijaitsevien kiinteistöjen jätevesien käsittely tulee saattaa lain mukaiselle tasolle viimeistään 31.10.2019. Tämä pykälä koskee ns. ”haja-asutusalueita”, eli niitä kiinteistöjä, joilla ei ole mahdollisuutta tai velvollisuutta liittyä kunnalliseen viemäriverkostoon.

Jätevesijärjestelmän rakentaminen edellyttää rakennusvalvonnan myöntämää toimenpidelupaa. Hakemuksia on tullut kesän ja syksyn mittaan jonkin verran, mutta läheskään kaikki toimenpiteisiin velvolliset kiinteistöt eivät ole asiaan reagoineet. Perustelluista syistä on myös mahdollista hakea määräaikaista poikkeamista jätevesien käsittelyvaatimuksista enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Kunnasta kannustetaankin asukkaita reagoimaan asiaan viimeistään nyt. Talvella on hyvä aika kilpailuttaa niin urakoitsijoita kuin järjestelmien toimittajiakin ja toteuttaa työt heti keväällä säiden salliessa. Puhdas luonto on elämää suurempi asia!

 

 

Tiedottaja:         
Petri Hänninen
tekninen johtaja

(06) 470 1230, 050 413 9439

sposti: petri.hanninen@isokyro.fi                                                                                                

                                                                                                                   


Takaisin uutisiin