Ajankohtaista

Ajankohtaista

Teknisen palvelualueen tiedote 12.10.20212 Laadukasta metsänhoitoa Isossakyrössä


12.10.2021

TEKNISEN PALVELUALUEEN TIEDOTUSTILAISUUS 12.10.2021

 

Laadukasta metsänhoitoa Isossakyrössä

 

Isonkyrön kunnan omistuksessa on noin 700 ha metsää. Kunnan tavoitteena on hoitaa omistamiaan metsiä taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla, sekä hoitaa omistamiaan metsiä ammattilaisen laatiman metsienhoitosuunnitelmaan mukaisesti. Isonkyrön kunta ja Metsähoitoyhdistys Etelä-Pohjanmaa tekevät tiivistä yhteistyötä laadukkaan metsän hoidon eteen. Metsänhoitoyhdistys tekee vuosittain hakkuu- ja hoitoehdotuksen kunnan metsistä ja avustaa asiantuntijana kuntaa puutavaran myynnissä. Kunta tekee lopulliset päätökset vuosittaisista hakkuista ja hoitotöistä.

 

Metsien hoidon pääpaino on viime vuosina ollut nuorten metsien hoidossa. Metsänhoitosuunnitelma on päivitetty viimeksi vuonna 2015. Metsistä laaditaan metsänhoitosuunnitelma noin 10 vuoden välein ja nykyisen metsänhoitosuunnitelman päivittäminen on juuri alkamassa.

 

                              

Metsänhoito suunnitelman mukaisilla hakkuu- ja hoitotoimenpiteillä puuston määrä lisääntyy kymmenessä vuodessa n. 40 000 m3.

 

Oikea-aikaisilla ja laadukkailla metsänhoitotoimenpiteillä saadaan aikaan merkittävät puumäärän kasvut, jolloin metsäpääoma kasvaa. Toimenpiteillä on myös merkittävä vaikutus hiilen sidonnan lisääntymiseen.

 

Tiedottaja:  Tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi , 050 413 9439

                         

 


Takaisin uutisiin