Ajankohtaista

Ajankohtaista

Teknisen palvelualueen tiedote 12.5.2020


12.05.2020

TEKNISEN PALVELUALUEEN TIEDOTUSTILAISUUS

 

Lapinmäen yritysalue rakentumassa

Isonkyrön kunta rakentaa huippupaikalle yritysaluetta, jossa rakennusoikeutta on tarjolla noin 70.000 m2. Alue sijaitsee valtatie 18 varressa maakuntakeskuksien keskellä ja on sekä näkyvyyden, että liikenneyhteyksien kannalta loistava. Alueen markkinointi on käynnistymässä, tonttijako on alkanut ja varsinaisten yrityskiinteistöjen rakentaminen pääsee käynnistymään vuoden 2021 aikana. Isonkyrön kunta satsaa alueen tiestön ja vesihuollon rakentamiseen lähes miljoonalla eurolla. Yritysalueen tonttijako on ohjeellinen, joten tilaa on isoillekin kiinteistöille.  

 

Aurinkosähköä hammashoitolaan

Aurinkosähkön pilottihanke on valmistunut. Kunta on rakennuttanut hammashoitolan katolle 16kWp aurinkosähköjärjestelmän. Valoisana aikana oma sähköntuotanto kattaa nyt merkittävän osan kiinteistön sähköntarpeesta. Nyt rakennettu järjestelmä on laatuaan ensimmäinen kunnan kiinteistöissä. Mikäli pilottihanke osoittautuu kannattavaksi, on suunnitelmissa laajentaa sähkön omavaraisuutta kunnan muihinkin kiinteistöihin.

 

Liikenneturvallisuus

Tekninen palvelualue lähestyi kuntalaisia viime kesänä kirjeellä katualueelle ulottuvan ja näkyvyyttä haittaavan kasvillisuuden poistamisesta. Valtaosa näkyvyyttä heikentävistä esteistä on poistettu ja asiaan toivotaan kiinnitettävän huomiota myös jatkossa. Kiitos tästä kuuluu tonttien omistajille.

 

Vesilaitoksen uusi tuotantorakennus

Kunta on saamassa uuden vesilaitoksen pienellä viiveellä. Mallikkaan alun jälkeen on esiintynyt haasteita hiekka-altaan rakenteissa, joiden vuoksi sovitusta aikataulusta on jouduttu tinkimään. Asia on kuitenkin nyt työn alla ja kuntaan on valmistumassa uusi laadukas vesilaitos.

 

Tiedottajat:  Tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi , 050 413 9439, Kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, tero.kankaanpaa@isokyro.fi, 044 297 0256


Takaisin uutisiin