Ajankohtaista

Ajankohtaista

Voimakkaasti immuunipuutteisten kolmas koronarokotus: ohjeita rokotettaville


24.09.2021

Isonkyrön kunnan perusterveydenhuollosta vastaava Seinäjoen kaupunki on 22.9.2021 avannut netti- ja puhelinajanvarauksen kolmansien rokoteannosten antamiseksi voimakkaasti immuunipuutteisia henkilöille.  Nettiajanvaraukseen on tullut runsaasti varauksia henkilöiltä, jotka eivät kuulu tähän ryhmään, eikä heille voi kolmatta rokotetta antaa. Nettiajanvarausmahdollisuus joudutaan sulkemaan ja siirtymään pelkästään puhelinajanvaraukseen.

 

Lisäksi on syytä vielä täsmentää ohjeita siitä, ketkä ovat voimakkaasti immuunipuuteisia.

 

THL:n ohjeistama voimakkaasti immuunipuutteisten ryhmä ei ole sama kuin ensimmäiselle rokotuskierroksella rokotetut riskiryhmät 1 ja 2. Esimerkiksi diabetes, vaikea lihavuus tai uniapnea eivät kuulu kolmannen rokotuksen ryhmiin.

 

Voimakkaasti immuunipuutteiset henkilöt ovat lähes poikkeuksetta erikoissairaanhoidossa hoidettavia tai siellä vastikään hoidettuja potilaita.

 

Tutkimusten mukaan voimakkaasti immuunipuutteisilla vaste kahden rokotteen sarjalle jää usein puutteelliseksi. Kolmas rokoteannos täydentää heidän suojaansa. Rokotussarjan kolmas annos voidaan antaa,  kun toisesta rokoteannoksesta on kulunut vähintään kaksi kuukautta. Kolmas rokoteannos annetaan ensisijaisesti samalla valmisteella kuin toinen rokoteannos, ellei sille ole lääketieteellistä estettä.

 

Voimakkaasti immuunipuutteisiksi katsotaan seuraavat ryhmät:

 

Elinsiirto

 

Ryhmään kuuluvat henkilöt, joille on tehty jokin elinsiirto. Ryhmään kuuluvat myös ne henkilöt, jotka ovat saaneet kantasolusiirron enintään kolme vuotta sitten, ja henkilöt, joilla kantasolusiirto on tehty jo aiemmin ja joiden puolustuskykyyn vaikuttava käänteishyljinnän estolääkitys jatkuu.

Kuulut ryhmään, jos sinulle on joskus tehty kiinteän elimen, kuten munuaisen, sydämen, maksan, haiman, tai keuhkon siirto. Olet elinsiirron takia seurannassa erikoissairaanhoidossa ja käytät hyljinnänestolääkitystä.

 

Kuulut ryhmään, jos olet saanut kantasolusiirron (ns. luuydinsiirto toiselta ihmiseltä tai omien kantasolujen siirto) enintään kolme vuotta sitten tai jos sinulla on kantasolusiirron takia edelleen käänteishyljinnän estolääkitys. Olet kantasolusiirron takia yliopistollisen sairaalan aikuis- tai lasten veritautien tai syöpätautien poliklinikan tai osaston seurannassa.

 

Jos olet saanut 1 tai 2 annosta koronavirusrokotetta ennen kantasolusiirrettä, rokotussarja pitää aloittaa uudelleen kantasolusiirron jälkeen. 

 

Vaikea tai keskivaikea synnynnäinen immuunipuutos

 

Ryhmään kuuluvat henkilöt, joilla on vaikea tai keskivaikea perinnöllinen immuunipuutos. Ryhmään kuuluvat esimerkiksi tavallista vaihtelevaa immuunipuutosta sairastavat (CVID), rusto-hiushypoplasiapotilaat ja DiGeorgen oireyhtymää sairastavat. Ryhmään eivät kuulu lievemmät, väestössä yleisemmät poikkeavuudet, kuten IgA-vaje tai -puutos, mannoosia sitovan lektiinin puutos tai komplementtitekijä C4:n osittainen vaje.

 

Kuulut ryhmään, jos sinulla on vaikea tai keskivaikea perinnöllinen vastustuskyvyn heikkous, jota seurataan lastenlääkärin, lasten infektiolääkärin tai aikuisinfektiolääkärin toimesta erikoissairaanhoidossa.

 

Et kuitenkaan kuulu ryhmään, jos sinulla on lievä immuunipuutos.

 

Immunosuppressiivinen syöpähoito ja aplastinen anemia 

 

Ryhmään kuuluvat solunsalpaajahoitoa vuoden sisällä saaneet henkilöt sekä leukemian, lymfooman tai myelooman monoklonaalista vasta-ainehoitoa edellisen kahden vuoden aikana saaneet henkilöt. Tähän ryhmään kuuluvat myös myelofibroosiin JAK-estäjälääkitystä saavat, CAR-T-soluhoidon saaneet ja vaikeaa aplastista anemiaa sairastavat.

 

Kuulut ryhmään, jos olet saanut vuoden sisään solusalpaajahoitoa johonkin syöpätautiin tai jos olet saanut leukemian (myös krooninen lymfaattinen leukemia), myelooman tai lymfooman takia lääkehoitoja keskussairaalassa kahden vuoden sisällä.

 

Jos sinulla on diagnosoitu harvinainen aplastinen anemia, johon olet saanut vastustuskykyyn vaikuttavia lääkehoitoja, kuulut tähän ryhmään.

 

CAR-T soluhoitoa saaneita henkilöitä on vain muutamia Suomessa. Jos olet saanut tämän hoidon, lääkärisi ottaa sinuun todennäköisesti yhteyttä kehottaakseen sinua rokotukselle.

 

Autoimmuunisairauksien hoito immunosuppressiivisilla biologisilla lääkkeillä, JAK-estäjillä

 

Ryhmään kuuluvat muun muassa MS-tauti, selkärankareuma, nivelreuma, niveltulehdukset, verisuonitulehdukset (vaskuliitit), haavainen paksusuolentulehdus, Crohnin tauti ja psoriaasi, jos kyseistä sairautta hoidetaan biologisella lääkkeellä tai JAK-estäjällä. Biologisista lääkkeistä tällaisia ovat erityisesti rituksimabi ja okrelitsumabi. Ryhmään eivät kuulu pelkästään kortikosteroidilääkitystä käyttävät henkilöt.

 

Kuulut ryhmään, jos sinulle annetaan johonkin tautiin niin kutsuttua biologista lääkettä. Kaikki biologiset lääkkeet ovat pistettäviä tai suoneen annettavia lääkkeitä. Kuulut myös ryhmään, jos sinulle annetaan johonkin tautiin JAK-estäjää. JAK-estäjiin kuuluvat kauppanimeltään Jyseleca, Olumiant, Rinvoq ja Xeljanz.

 

Et kuulu ryhmään, jos et saa yllä mainittuja lääkkeitä sairauteesi. Esimerkiksi jos käytössäsi on metotreksaatti, sulfasalatsiini, hydroksiklorokiini tai muu tulehdus- tai reumalääke, mutta käytössä ei ole tämän lisäksi biologista lääkettä tai JAK-estäjää, et kuulu ryhmään.

 

Dialyysi ja vaikea krooninen munuaisten vajaatoiminta

 

Ryhmään kuuluvat henkilöt, jotka saavat dialyysihoitoa tai joiden munuaisten hiussuonikerästen suodatusnopeus eli GFR on alle 15.

 

Kuulut ryhmään, jos saat dialyysihoitoa, tai jos dialyysihoidon aloitus tai munuaissiirto on suunnitteilla. Kuulut ryhmään myös, jos lääkäri on keskustellut kanssasi dialyysihoitoon liittyvistä asioista, mutta munuaistautiasi on päädytty hoitamaan ruokavalio- ja lääkehoidolla ilman dialyysihoitoa.

 

Pitkälle edennyt tai hoitamaton HIV

 

Ryhmään kuuluvat HIV-positiiviset henkilöt, joilla CD4-auttajasolutaso on alle 200 x 10E6 solua /l (= alle 0,2 x 10E9 solua /l).

 

Kuulut ryhmään, jos sinulla on hoitamaton tai pitkälle edennyt HIV ja jos aikuis- tai lasten infektiolääkärisi on kertonut sinulle, että CD4-auttajasolutasosi on hyvin matala. Tällöin lääkärisi suosittelee sinulle kolmatta rokotusannosta.

 

Lääkärin arvioima muu vaikea-asteinen immunosuppressiivinen tila

 

Sinua hoitava lääkäri on päätynyt suosittelemaan sinulle kolmatta rokotusta sellaisen vaikean immuunipuutoksen takia, jota ei ole edellä mainittu.

 

Lisätietoa Seinäjoen kaupungin sivuilta.


Takaisin uutisiin