Vesi ja jätevesi

Isonkyrön vesihuoltolaitos tuottaa ja jakelee kuluttajille talousvettä sekä huolehtii jätevesien viemäröinnistä kunnan vesi- ja viemäriverkostojen toiminta-alueilla.

Vesijohtoverkostoa kunnalla on rakennettuna 378 km ja jätevesiverkostoa 71 km. Jätevedet johdetaan puhdistettavaksi Isonkyrön ja Vaasan yhdessä omistaman Kyrönmaan Jätevesi Oy:n Hyyriän jätevedenpuhdistamolle.

Vesihuoltolaitoksen toiminnasta huolehtii kunnanrakennusmestari.

Isonkyrön vesihuoltolaitoksen viemäriverkoston toiminta-alue (II vaihe)

Vesihuollonkehittämissuunnitelma vuosille 2012-2017


Liittyminen kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon

Hakemus- tai lausuntopyyntölomake kiinteistön liittymisestä Isonkyrön kunnan vesihuoltolaitokseen

Voimassa oleva vesihuoltolaitoksen taksa:

taksa 1.7.2017 lähtien (kunnanvaltuusto hyväksynyt 9.3.2017) 
* 1.7.2017 hinnasto

Voimassa olevat yleiset toimitusehdot:

Yleiset toimitusehdot


Vapautusanomus vesijohtoon, jätevesiviemäriin ja sadevesiviemäriin liittämisestä.


HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDET

Jätevesiopas

Jässi-jätevesihanke

Ympäristöhallinnon jätevesi-sivut