Yksityistieavustukset

Avustus on haettavissa vuosittain ja ilmoitus haun ajankohdasta sekä menettelystä ilmoitetaan  kunnan ilmoitustaululla, kunnan nettisivuilla sekä paikallislehdessä.

Avustusta voi käyttää kaikkeen tien kunnossapitoon, kuten mm: höyläys, lanaus, pölynsidonta, raivaus, niitto, auraus, aurausviitoitus, talvihöyläys, hiekoitus, sorastus, ojan kunnostus sekä rumpujen kunnostus.
Avustus maksetaan tiekunnan tai tien osakkaiden valtuuttaman edustajan ilmoittamalle pankkitilille ja avustus ei ole riippuvainen tehtyjen kunnossapitotöiden määrästä ja laadusta.

Tehtyjä kunnossapitotöitä valvoo yksityisteiden vastuuhenkilö kunnanrakennusmestari Jukka Perttilä.