Kysely kiinteistönomistajille

Asuminen ja ympäristö » Vesi ja jätevesi » Kysely kiinteistönomistajille

KYSELY HALUKKUUDESTA LIITTÄÄ KIINTEISTÖ KUNNALLISEEN JÄTEVESIVERKOSTOON

 

Tällä kyselyllä Isonkyrön kunta pyrkii selvittämään Yryselän, Tuuralan, Loukonkylän sekä Perttilänmäen alueen kiinteistönomistajien halukkuutta liittää omistamansa kiinteistö kunnalliseen jätevesiviemäriin. Kiinteistöjen omistajia on lähestytty aiheesta myös kirjeitse.

 

Kyselyyn vastaaminen ei sido kiinteistönomistajia mihinkään, vaan tarkoituksena on vain kerätä taustatietoja päätöksenteon tueksi.

 

Kyselyyn vastaaminen edellyttää kaikkiin pakollisiin kohtiin (tunnistat ne * -merkistä) vastaamista ja se tulee allekirjoittaa tunnistautumalla sähköisesti (esim. pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella). Tällä varmistetaan vastauksen antajien henkilöllisyys.

 

Vastauslomakkeelle tallentuu annettu vastaus, sekä vastaajan nimi ja osoitetiedot, mutta ei esimerkiksi henkilötunnusta tai sähköpostiosoitetta.

 

Kysely on avoinna 24.2.2023 - 31.3.2023 välisen ajan.