Isonkyrön kylät

Hyvinvointi ja vapaa-aika » Matkailija » Isonkyrön kylät

Isonkyrön kylät

 

Mistä soot kotoosin?

Mikä tekee sinun kylästäsi erityisen, missä piilevät Kyröön piilotetut helmet?

Haluamme kotisivuillamme nostaa esiin Isonkyrön eri kylien erityispiirteitä.

 

 

Kylät esiin-hanke

Maija Rintamäki koordinoi Leader YHYRES-alueella Kylät esiin -hanketta, jonka tavoitteena on vahvistamalla ja tuomalla esiin kylien ja maaseutuelämän positiivisia puolia tukea maaseudun elinvoimaa ja kotiseutuylpeyttä nykyajan median tarjoamia mahdollisuuksia hyödyntäen ja ottaen nuoret laajemmin mukaan toimintaan. Hanketta toteutetaan 1.1.2019-31.8.2021.

 

 

Mitä olisi maaseutu ilman vilkasta kylätoimintaa? Isossakyrössä on useita aktiivisia kyliä, joista jokainen on tutustumisen arvoinen.

 

Alla olevasta kuvasta näet Isonkyrön kylien kiinteistörekisterin mukaiset kylänumerot.