Ajankohtaista koronaviruksesta

Kunta ja hallinto » Ajankohtaista koronaviruksesta

 

Seinäjoen kaupunki tiedottaa sivuillaan koronarokotteen jakamisesta alueellamme -tästä linkki sivulle

 

Etelä-Pohjanmaan alueellisen Koronanyrkin kokous 19.7.2021

 

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri jatkaa epidemian perustasolla. Nyrkki kiinnittää huomiota siihen, että tautitilanne Etelä-Pohjanmaalla ei ole ohi ja painottaa suositusten noudattamisen tärkeyttä.  Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä todettiin menneellä viikolla 17 uutta koronavirustartuntaa.

 

Tartuntojen kokonaismäärä on 958. Suuri osa tartunnoista tulee nyt muualta Suomesta, etenkin pääkaupunkiseudulta. Pääosa sairastuneista on tartunnan saadessaan jo karanteenissa. Jatkotartuntoja tulee ystävä- sekä perhepiiristä ja muiden sosiaalisten kontaktien kautta.

 

Nyrkki kehottaa kaikkia ulkomailla matkustaneita hakeutumaan koronavirustesteihin THL ohjeistuksen mukaisesti matalalla kynnyksellä ja ennen testituloksia välttämään lähikontakteja.

 

Maakunnan iäkkäällä väestöllä on jo varsin hyvä kahden rokotteen rokotuskattavuus, mutta nuoremmissa ikäryhmissä rokotuskattavuus on Suomen keskiarvoa alempi. Etelä-Pohjanmaalla kaikki yli 16- vuotiaat voivat varata koronarokotusajan. Kuntayhtymien / terveyskeskusten sivuilta löytyy tarkemmat tiedot ajanvarauksesta. Jatkossa kunnissa pyritään järjestämään koronarokotuksia myös ilman ajanvarausta.

 

Nyrkki kannustaa ottamaan koronarokotuksen, myös maskin käyttö, turvavälien noudattaminen ja hyvä käsihygienia ovat edelleen tärkeitä. Koronavirusrokotteet vievät kohti normaalimpaa elämää ja tarjoavat tehokasta suojaa koronavirustautia ja erityisesti sen vakavia muotoja vastaan. Koronarokotteen ottaminen on erityisen tärkeää ennen koulujen alkamista esimerkiksi työharjoittelujen ja ylioppilaskirjoitusten turvaamiseksi.

 

Kesätapahtumia järjestetään varsin aktiivisesti. Tapahtumajärjestäjille suositellaan yhteydenottoa ko. kunnan tartuntatautiviranomaisiin terveysturvallisen tapahtuman järjestämiseksi.

 

Tartunnan jäljitettävyys on ollut hyvä. Karanteeniin asetettiin 64 henkilöä.

Viimeisen kahden viikon aikana on todettu 38 tartuntaa (ilmaantuvuus 19,7/100 000 asukasta).

 

Sairaalahoidossa ei ole koronaviruspotilaita.

 

COVID-19 -näytteitä on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä otettu tähän mennessä kaikkiaan 126112 kpl. Positiivisten näytteiden osuus kaikista näytteistä viikon sisällä oli 0,94 %.

Koronatilannetta ja alueen rokotustilannetta voi seurata sairaanhoitopiirin koronasivustolla www.epshp.fi/korona.              

 

Seuraava alueellisen työryhmän Nyrkin kokous maanantaina 2.8.2021 klo 12.30.

 

Nyrkin suositukset

 

1.    Yksityistilaisuudet

Suositellaan, että yksityistilaisuuksia järjestetään mahdollisimman pienimuotoisesti turvavälit ja muut turvaohjeet huomioiden. Tilaisuuksissa käytetään maskeja ja ulkotilojen käyttöä suositellaan. Mikäli kokoonnutaan sisätiloihin, tilaisuus tulee järjestää riittävän suuressa tilassa, jotta turvavälejä voidaan noudattaa. Vieraiden saapumista voi porrastaa ja vieraiden tulo- ja lähtöajoista voi pitää vieraskirjaa, jotta mahdollisessa altistumistilanteessa altistuneet pystytään jäljittämään.

 

2.    Harrastus- ja kilpailutoiminnassa noudatettavat ohjeet

Julkisten ja yksityisten liikuntatilojen käyttöä suositellaan seuraavasti:

Aikuiset: Aikuisten ulkoharrastukset ovat mahdollisia. Sisäharrastuksia voidaan järjestää, jos turvaohjeita, kuten turvavälejä, pystytään noudattamaan.

Lapset ja nuoret: Voivat harjoitella lajinomaisesti ilman turvaväliä sekä sisällä että ulkona. Mahdollisesti paikalla olevat vanhemmat tai saattajat noudattavat turvaohjeita.

 

3.    Lasten ja nuorten leiritoiminta

Paikallisiin terveysviranomaisiin tulee olla yhteydessä leiritoiminnan terveysturvallisuuden varmistamiseksi. Paikalliset ja alueelliset tartuntataudeista vastaavat viranomaiset voivat tartuntatautilain mukaisesti avustaa tilannekohtaisten ohjeiden laatimisessa.

Leirille voi osallistua vain oireettomana.

Leireillä suositellaan toimimaan rajatuissa pienryhmissä, jotka majoittuvat, ruokailevat ja toimivat yhdessä siten, ettei synny kosketusta muihin mahdollisesti samaan aikaan samassa keskuksessa toimivien ryhmien kanssa.

 

4.    Vierailut sairaalassa ja sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä

Vierailuja voidaan toteuttaa turvallisesti, kun vierailija ja potilas/asiakas käyttävät kirurgista suu-nenäsuojaa, huolehtivat käsidesinfektiosta ja pitävät turvaväliä.

Mikäli vierailijalla on vähäisiäkään infektio-oireita, vierailu ei ole sallittu.

 

5.    Maskisuositus

Kasvomaskin käyttöä suositellaan seuraavissa tilanteissa (THL:n perussuosituksen mukaisesti):

–       Joukkoliikenteessä.

–       Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkatessaan näytteenottoon ja ennen testituloksen saamista, mikäli joutuvat välttämättömän syyn vuoksi liikkumaan kodin ulkopuolella

–       Riskialueelta Suomeen saapuneet matkailijat heidän siirtyessään maahantulopisteeltä omaehtoiseen karanteeniin, tai jos heillä on omaehtoisen karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella

–       Kotimaanmatkailussa tulisi noudattaa kohdepaikkakunnan ohjeistusta maskin käytöstä

–       Sairaalassa, terveyskeskuksessa tai ympärivuorokautisen hoivan laitoksissa vierailtaessa tai työskenneltäessä

–       Kasvomaskia on hyvä käyttää lisäksi aina tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa, esimerkiksi yleisötapahtumissa, tai sisätiloissa silloin kun paikalla on runsaasti ihmisiä

 

6.    Terveysturvalliset kesätapahtumat

Tapahtumajärjestäjille suositellaan yhteydenottoa kunnan tartuntatautiviranomaisiin terveysturvallisen tapahtuman järjestämiseksi.

Tapahtumia suunnitellessa tulee huomioida kunnan ja aluehallintoviraston päätökset yleisötilaisuuksien henkilömääristä ja tilaisuuksien sekä tilojen käytön edellytyksistä.

 

Paikalliset ja alueelliset tartuntataudeista vastaavat viranomaiset voivat tartuntatautilain mukaisesti avustaa tilannekohtaisten ohjeiden laatimisessa.

Kunnilla on velvollisuus ja myös valtuudet valvoa tapahtumien terveysturvallisuutta perustasonkin alueella tartuntatautilain väliaikaisten 58 c ja 59 a pykälien mukaisesti.

 

7.    Muut Nyrkin suositukset:

Suositellaan välttämään tarpeetonta ulkomaille matkustamista. Mikäli kuitenkin ulkomaanmatkoja tehdään, huomaathan, että sinun tulee rajalla tehdyn koronatestin lisäksi mennä myös toiseen koronatestiin aikaisintaan 72 tuntia sen jälkeen, kun olet saapunut maahan ellei sinulla ole todistusta saaduista 2 rokoteannoksesta tai 6 kk sisään sairastetusta koronavirusinfektioista tai koronavirusinfektion jälkeen saadusta yhdestä koronarokotteesta. Sinun tulee noudattaa omaehtoista karanteenia toiseen testitulokseen saakka. Testeissä käyminen on erityisen tärkeää silloin, jos sinulla on oireita, vaikka olisit saanut yhden tai kaksi koronarokoteannosta.

 

Kotimaan matkailussa suositellaan välttämään matkustamista kiihtymis- ja leviämisvaiheessa oleviin maakuntiin.

 

EPSHP sairaanhoitopiirissä noudatetaan kansallista hallituksen etätyösuositusta.

 

Korona Nyrkin kokouksen osallistujat 19.7.2021

Tero Järvinen, sairaanhoitopiirin johtaja, EPSHP, puheenjohtaja

Elina Kärnä, infektioylilääkäri, EPSHP

Raimo Jokisalo, osastonylilääkäri, EPSHP

Matti Kotila, ylilääkäri, EPSHP

Tommi Niemi, hallintojohtaja, EPSHP

Riikka Ala-Karvia, osastonylilääkäri, EPSHP

Mika Kamunen, sivistysjohtaja, Lapua

Tiina Perä, johtava ylilääkäri, Seinäjoki

Heidi Ojala, johtava ylilääkäri, Kaksineuvoinen

Eeva Mäkinen, aluehallintoylilääkäri, AVI

Arifulla Dinah, asiantuntija, THL

Hanna Hyvärinen, vs. tiedottaja, EPSHP, kokouksen sihteeri

 

 

 

 

ISONKYRÖN KUNNAN POIKKEUSOLOJEN JOHTORYHMÄN TIEDOTE 30.3.2021

 

LASTEN JA NUORTEN HARRASTUSTOIMINTA VOI JATKUA

 

Etelä-Pohjanmaan alueellinen yhteistyöryhmä Nyrkki on 29.3.2021 merkinnyt tiedoksi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 26.3.2021 antaman päätöksen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärän rajoittamisesta enintään kahteenkymmeneen (20) henkilöön 1.4. – 30.4.2021 väliseksi ajaksi. Aluehallintovirasto edellyttää, että niissäkin turvallisuus voidaan varmistaa ohjeita noudattaen.

 

Nyrkki suosittelee noudattamaan samaa 20 henkilön enimmäismäärää uskonnollisissa tilaisuuksissa, mutta yksityistilaisuuksiin Nyrkki suosittelee kymmenen (10) henkilön enimmäismäärää. Suositus on voimassa 30.4.2021 saakka.

 

Nyrkki on muuttanut harrastustoimintaa koskevaa suositustaan. Uuden suosituksen mukaisesti alle 18-vuotiaiden harrastustoiminta voi jatkua turvaetäisyydet ja hygieniakäytännöt huomioiden. Harrastustoimintaan voi osallistua samanaikaisesti enintään 20 henkilöä.

 

Kasvomaskin käyttöä suositellaan peruskouluissa yli 12-vuotiaille kuntakohtaisen harkinnan mukaisesti. Kasvomaskien käyttö voi vähentää altistumistilanteessa karanteeniin asetettujen määrää.

 

Nyrkin suositukset kokonaisuudessaan on luettavissa tästä.

 

Isonkyrön kunnan linjaukset palveluiden osalta 30.3.2021 lukien ovat seuraavat:

 

Liikuntapalvelut

 

Alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten harrastustoiminta voi jatkua turvaetäisyydet ja hygieniakäytännöt huomioiden. Ottelut ja turnaustoiminta suositellaan järjestettäväksi ilman yleisöä.

 

Kunta kehottaa toimijoita edelleen noudattamaan aikuisten joukkueurheilun ja kontakti- ja kamppailulajien tauottamissuositusta 30.4.2021 asti.

 

Kunnan järjestämät ryhmäliikuntatunnit käynnistyvät uudelleen pääsiäisen jälkeen noudattaen 20 henkilön kokoontumisrajoitusta. Ilmoittautumiset nettiajanvarauskalenterin kautta.

 

Isonkyrön uimahalli Pärskeeseen otetaan kerrallaan enintään 20 asiakasta. Uintiaikaa ei tarvitse enää varata, mutta kävijöistä pidetään luetteloa.

 

Nuorisopalvelut

 

Nuorisotilassa noudatetaan 20 henkilön kokoontumisrajoitusta. Ennakkoilmoittautumista ei vaadita. Kävijöistä pidetään luetteloa.

 

Kirjasto

 

Kirjasto tarjoaa edelleen rajattua palvelua vain lainaustoimintaa varten. Oleskelua kirjastossa tulee välttää, lehtienlukualue on suljettu ja yleisökoneet poistettu käytöstä. Asiointipisteessä asiakirjojen tulostaminen on kuitenkin mahdollista.

 

Sivistyspalvelut

 

Isonkyrön kunta jatkaa peruskouluissa yli 12-vuotiaiden kasvomaskisuositusta.

 

Asiointi kunnantalolle

 

Asiointi kunnantalolle toivotaan hoidettavan pääsääntöisesti etänä ja/tai puhelimitse.

 

Yksityiset kokoontumiset

 

Isonkyrön kunta kehottaa kuntalaisia noudattamaan Nyrkin suositusta, ettei yli 10 hengen yksityistilaisuuksia toistaiseksi järjestettäisi ja pienemmissäkin tilaisuuksissa käytetään kasvomaskeja.

 

 

Isonkyrön kunnan poikkeusolojen johtoryhmä

 

Lisätietoja antaa tarvittaessa:

 

Tero Kankaanpää

044 297 0256

tero.kankaanpaa@isokyro.fi

 

 

 

Alueellisen yhteistyöryhmä Nyrkin suositukset - Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

 

 

Aikaisemmat tiedotteet aikajärjestyksessä:

 

Nyrkkikorona tiedote 12.7.2021

Nyrkkikorona tiedote 5.7.2021

Nyrkkikorona tiedote 28.6.2021

Nyrkkikorona tiedote 14.6.2021

Nyrkkikorona tiedote 31.5.2021

Nyrkkikorona tiedote 24.5.2021

Nyrkkikorona tiedote 12.5.2021

Nyrkkikorona tiedote 3.5.2021

Nyrkkikorona tiedote 28.4.2021

Nyrkkikorona tiedote 26.4.2021

Nyrkkikorona tiedote 19.4.2021

Nyrkkikorona tiedote 12.4.2021

Nyrkkikorona tiedote 29.3.2021

Nyrkkikorona tiedote 23.3.2021

Nyrkkikorona tiedote 22.3.2021

Nyrkkikorona tiedote 15.3.2021

Nyrkkikorona tiedote 8.3.2021

Isonkyrön kunnan poikkeusolojen johtoryhmä 3.3.2021

Nyrkkikorona tiedote 1.3.2021

Isonkyrön kunnan johtoryhmän tiedote 26.2.2021

Nyrkkikorona tiedote 26.2.2021

Nyrkkikorona tiedote 22.2.2021

Nyrkkikorona tiedote 15.2.2021

Nyrkkikorona tiedote 8.2.2021

Nyrkkikorona tiedote 1.2.2021

Nyrkkikorona tiedote 25.1.2021

Nyrkkikorona tiedote 15.1.2021

Nyrkkikorona tiedote 11.1.2021

Nyrkki-koronavirustiedote 4.1.2021

Nyrkki-koronavirustiedote 21.12.2020

Isonkyrön kunnan koronavirustiedote 16.12.2020

Nyrkki korona tiedote 14.12.2020

Isonkyrön kunnan koronavirustiedote 2.12.2020

Nyrkkikorona tiedote 7.12.2020
Nyrkki korona tiedote 2.12.2020

Nyrkki korona tiedote 27.11.2020

Nyrkkikorona tiedote 23.11.2020

Nyrkkikorona tiedote 10.11.2020

Isonkyrön kunnan koronavirustiedote 12.10.2020

Isonkyrön kunnan koronavirustiedote 6.10.2020

Isonkyrön kunnan koronavirustiedote 17.8.2020

Isonkyrön kunnan koronavirustiedote 13.5.2020

Isonkyrön kunnan koronavirustiedote 6.5.2020

Isonkyrön kunnan koronavirustiedote 1.4.2020

Isonkyrön kunnan koronavirustiedote 20.3.2020

Isonkyrön kunnan koronavirustiedote 19.3.2020

Isonkyrön kunnan koronavirustiedote 17.3.2020

Isonkyrön kunnan koronavirustiedote 13.3.2020

Toimintaohje koronavirustartuntaa epäiltäessä 10.3.2020