2017 Kunnanhallituksen pykälähakemisto

Kunta ja hallinto » Hallinto ja päätöksenteko » Esityslistat, pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja kuulutukset » 2017 Kunnanhallituksen pykälähakemisto

2017 Kunnanhallituksen pykälähakemisto

Khall  16.1.2017

 

3 §   Isonkyrön Asuntovuokraus Oy:n ajankohtaiskatsaus
4 §   Vesihuoltolaitoksen taksojen korottaminen
5 §   Kunnanhallituksen kokousajat vuonna 2017
6 §   Pöytäkirjojen nähtävänäpito
7 §   Vanhusneuvoston valitseminen
8 §   Eroanomus luottamustoimista ja luottamustoimien täyttäminen
9 §   Kauppakirjan hyväksyminen sekä sopimus työterveyshuoltopalveluista Seinäjoen työterveys Oy:n kanssa
10 §  Isonkyrön Mannerheimin lastensuojeluliitto ry:n anomus väliaikaisrahoituksesta
11 §  Määrärahojen jakaminen tulosyksiköille
12 §  Ilmoitusasiat
13 §  Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen
14 §  Muuta asiat

 

Khall  6.2.2017

 

17 §  Vesihuoltolaitoksen taksojen korottaminen
18 §  Kauppakirjan hyväksyminen – Kyröön Halli Oy
19 §  Varavaltuutettujen määrääminen
20 §  Isokyröläisten nuorten palkaaminen kesätöihin
21 §  Varaussopimuksen hyväksyminen – KPO-Kiinteistöt Oy
22 §  Ilmoitusasiat

 

Khall  20.2.2017

 

25 §  Lausunto lautamiesten lukumäärästä
26 §  Muutos lisäpalkkatukeen kohtaan lisäpalkkatuen ehdot: Työsopimus 8kk
27 §  Selostus ajankohtaisista asioista
28 §  Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen
29 §  Johtajasopimuksen hyväksyminen

 

Khall 6.3.2017

 

31 §  Kunnan edustajien valitseminen yhdistysten ja yhteisöjen vuosikokouksiin keväällä 2017 ja ohjeet hallitusten jäseniksi vuodelle 2017
32 §  Eroanomus luottamustoimista ja luottamustoimen täyttäminen
33 §  Väliaikaisten varajäsenten määrääminen keskusvaalilautakuntaan
34 §  Vaalitoimikunnan valitseminen
35 §  Vaalilautakuntien valitseminen
36 §  Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen
37 §  Hallintosäännön uudistaminen
38 §  Muut asiat

 

Khall  27.3.2017

 

41 §  Suolaisten alavesisäiliön rakennusurakoitsijan  valinta
42 §  Valtuustoaloitteet ja kuntalaisaloitteet sekä toimenpiteet ja kannanotot niiden johdosta
43 §  Vuoden 2016 tilinpäätös
44 §  Tilintarkastajan valinta, option käyttäminen vuosille 2017 – 2018
45 §  Lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapaus lainsäädännöksi sekä lausunto palveluntuottajia koskevasta lakiesityksestä
46 §  Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen
47 §  Hallintosäännön uudistaminen
48 §  Vaalitoimikunnan valitseminen
49 §  Vaalilautakuntien valitseminen

 

Khall  24.4.2017

 

52 §  Teknisen toimen ajankohtaiset asiat
53 §  Kunnanvaltuuston 9.3.2017 pidetyn kokouksen päätösten täytäntöönpaneminen
54 §  Kunnanjohtaja vuosiloman vahvistaminen
55 §  Kunnanviraston pitäminen suljettuna
56 §  Esitysten tekeminen kunniamerkeistä
57 §  Ilmoitusasiat
58 §  Pöytäkirjojen ja viranhaltiapäätösten tiedoksisaattaminen
59 §  Lausunto esityksestä laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista
60 §  Lausunto maakuntien rahoitusta koskevan lakiesityksen täydentämisestä
61 §  Täyttölupa ruokapalvelutyöntekijä
62 §  Täyttölupa siivooja
63 §  Väliaikaishallinnon perustamistilanne

 

Khall  15.5.2017

 

66 §  Vapautusanomus kiinteistöverosta – Suomen Adventtikirkko
67 §  Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2016
68 §  Vuoden 2016 tilinpäätös
69 §  Hallintosäännön uudistaminen
70 §  Varhaiskasvatuksen organisaatiomuutos
71 §  Isonkyrön kunnan strategia 2025
72 §  Nuorisovaltuuston perustaminen
73 §  Talousarviomuutos vuodelle 2017
74 §  Täyttölupa/sosiaalityöntekijän virka
75 §  Ilmoitusasiat
76 §  Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen
77 §  Kuntavaalien tulos
78 §  Talousarvion toteutuma 1-3/2017

 

Khall  5.6.2017

 

81 §  Kunnanvaltuuston puheenjohtajiston valitseminen
82 §  Suhteellisten vaalien vaalilautakuntien valitseminen
83 §  Kunnanhallituksen valitseminen
84 §  Tarkastuslautakunnan valitseminen
85 §  Keskusvaalilautakunnan valitseminen
86 §  Perusturvalautakunnan valitseminen
87 §  Sivistyslautakunnan valitseminen
88 §  Hyvinvointilautakunnan valitseminen
89 §  Tekninen lautakunnan valitseminen
90 §  Ympäristölautakunnan valitseminen
91 §  Kunnan edustajien valitseminen kuntayhtymien toimielimiin
92 §  Kunnan edustajien valitseminen muihin toimielimiin
93 §  Täyttölupa/yksi lähihoitaja kotipalveluun ja kaksi lähihoitajaa Palvelukeskukseen
94 §  Kunnanvaltuuston23.5.2017 pidetyn kokouksen päätösten täytäntöönpaniminen
95 §  Hyvän hallinnon ohje
96 §  Kunnan konserniohjeeet
97 § Kunnanjohtaja irtisanoutuminen
98 §  Kunnanjohtajan viran aukijulistaminen
99 §  Talousarvion 2017 ja -suunnitelman 2017-2019 investointisuunnitelman muuttaminen/liikuntahalli
100 §  Kiinteistöyhtiön perustaminen ja muutos talousarvioon 2017
101 §  Terveydenhoidon henkilöstötilanne Isossakyrössä
102 §  Ilmoitusasiat
103 §  Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen
104 §  Täyttölupa ruokapalveluvastaava
105 §  Osavuosiraportti 1-4/2017

 

Khall  19.6.2017

 

108 §  Kunnanhallituksen kokousajat kunnanhallituksen toimikaudella 2017 – 2019
109 §  Pöytäkirjojen nähtävänäpito ja pöytäkirjanpitäjän määrääminen
110 §  Otto-oikeuden käyttämättä jättäminen
111 §  Kunnanhallituksen kokoonpano toimikautena 2017 – 2019
112 §  Kunnanhallituksen edustajien ja varaedustajien määrääminen lautakuntiin toimikaudeksi 2017 – 2019
113 §  Elinkeino- ja kaavoitusjaoston valitseminen
114 §  Henkilöstötoimikunnan valitseminen
115 §  Vammaisneuvoston valitseminen
116 §  Vanhusneuvoston valitseminen
117 §  Kunnan edustajien valitseminen kutsuntalautakuntaan
118 §  Kunnan edustajien valitseminen maanmittaustoimituksiin
119 § Kunna edustajan valitseminen yhdistysten ja yhteisöjen vuosikokouksiin ja ohjeet hallitusten jäseniksi vuodelle 2017
120 §  Kunnan edustajan valitseminen Vaasan vaalipiirin kuntapäiville
121 §  Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta kuntien takauskeskuksesta annetun lain muuttamisesta
122 §  Kunnajohtajan viran aukijulistaminen
123 §  Kunnanvaltuuston 15.6.2017 pidetyn kokouksen päätösten täytäntöönpaneminen
124 §  Talousarvion 2017 ja taloussuunnitelman 2018-2020 laadintaohjeet
125 §  Suupohjan seutupalvelukeskus Oy:n osakkeiden ja palveluiden ostaminen
126 §  Ilmoitusasiat
127 §  Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen
128 §  Sivistyslautakunnan valitseminen
129 §  Kotiteollisuustalon ostotarjoukset ja katon korjaaminen
130 §  Ajankohtaiskatsaus

 

Khall  7.8.2017

 

133 §  Kauppakirjan hyväksyminen – Rye Rye Oy
134 §  Asemakaavan laajennus Taipaleen alueella
135 §  Keskustan asemakaavan muutos – ja laajennus korttelissa 601 Pysäkkitiellä
136 §  Hyvän hallinnon ohje
137 §  Kunnan edustajien valitseminen kunnallisiin yhteistyöelimiin
138 §  Ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintajaoston jäsenten valitseminen
139 §  Hallintosäännön muuttaminen
140 §  Täyttölupa ruokapalvelutyöntekijä
141 §  Lausunto Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin toiminnan kehittämisestä

 

Khall  4.9.2017

 

144 §  Jäsenten ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan
145 §  Täyttölupa vapaa-aikaohjaaja
146 §  Presidentinvaalien ennakkoäänestyksen järjestäminen, vaalipäivän äänestyspaikat sekä ulkomainonta
147 §  Nuorisovaltuuston asettaminen ja toimintasääntö
148 §  Liikuntahallin hankesuunnitelma ja luonnospiirrustukset
149 §  Lausunto Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymälle
150 §  Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen
151 §  Keskustan asemakaava Tolkin alueella
152 §  Ajankohtaiset asiat

 

Khall  20.9.2017

 

155 §  Lausunto tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta vuodelta 2016
156 §  Teknisen johtajan irtisanoutuminen ja viran auki julistaminen
157 §   Kunnanjohtajan vaali
158 §   Kunnanjohtajan vuosiloman vahvistaminen

 

Khall  9.10.2017

 

161 §  Vuoden 2017 talousarvioesitykset
162 §  Vaihtokirjan hyväksyminen/Kyrönmaan Maatalousmuseo osuuskunta
163 §  Kunnanvaltuuston 28.9.2017 pidetyn kokouksen päätösten täytäntöönpaneminen
164 §  Kunnanviraston pitäminen suljettuna 27.-29.12.2017
165 §  Osavuosiraportti 1-8/2017
166 §  Kyrönjokirahaston johtoryhmän jäsenten nimeäminen
167 §  Avustusanomus Sotaveteraaniliiton valtakunnallisille liittopäiville
168 §  Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen
169 §  Ilmoitusasiat
170 §  Lausunto Pohjanmaan maakuntaohjelman 2018-2021 ja sen ymäristöselostuksen luonnoksesta

 

Khall  24.10.2017

 

173 §  Tuloveroprosentin vahvistaminen
174 §  Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen
175 §  Lausunto Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntaohjelman luonnoksesta ja sen ympäristöselotuksesta
176 §  Hyvinvointikertomuksen ja hyvinvointisuunnitelman hyväksyminen
177 §   Täyttöluvat kahteen sairaanhoitajan toimeen ja yhteen lähihoitajan toimeen palvelukeskukseen
178 §  Ilmoitusasiat
179 §  Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen
180 § Teknisen johtajan vaali
181 § Sidonnaisuusilmoitukset
182 § Talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyminen

 

Khall  9.11.2017

 

185 §  Johtajasopimuksen hyväksyminen
186 §  Kauppakirjan hyväksyminen – Maria Virolainen ja Harri Lehtonen
187 §  Kunnanviraston vaihteen aukioloaikojen muuttaminen
188 §  Kunnanvaltuuston 9.11.2017 pidetyn kokouksen päätösten täytäntöönpaneminen
189 §  Teknisen johtajan vaalin vahvistaminen
190 §  Kauppakirjan hyväksyminen – perustettavan kiinteistöyhtiön lukuun Emil Svens
191 §  Kauppakirjan hyväksyminen – Jussi Knaapi
192 §  Kauppakirjan hyväksyminen –  perustettavan kiinteistöyhtiö lukuun Teemu  Buckman, Tuomo Buckman ja Jari Killinen
193 §  Kauppakirjan hyväksyminen – perustettavan KOY Isonkyrön Piiloluolantien päiväkodin lukuun Mediset Hoivarakentajat Oy

 

Khall  20.11.2017

 

196 §  Oikaisuvaatimus elinkeino- ja kaavoitusjaoston päätökseen 30.10.2017 § 34
197 §  Kattiharjun tuulivoimapuiston osayleiskaava
198 §  Ajankohtaiset asiat teknisellä palvelualalla
199 §  Kunnanjohtajan vaalin vahvistaminen ja avoimen viran hoitaminen
200 §  Talousarviomuutos investointiosaan
201 §  Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali
202 §  Ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintajaoston jäsenten valitseminen
203 §  Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen

 

Khall 11.12.2017

 

206 § Kunnanvaltuuston 30.11.2017 pidetyn kokouksen päätösten täytäntöönpaneminen
207 § Vuoden 2018 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet
208 § Isonkyrön kunnan koulupsykologin viran perustaminen
209 § Vaalitoimikunnan valitseminen
210 § Vaalilautakuntien valitseminen
211 § Henkilöstötoimikunnan valitseminen
212 § Kunnan edustajien valitseminen maanmittaustoimituksiin
213 § Kunnan edustajien valitseminen eräisiin vuosikokouksiin ja ohjeet hallitusten jäseniksi vuodelle 2017
214 § Kunnan edustajien valitseminen yhdistysten ja yhteisöjen vuosikokouksiin ja ohjeet hallitusten jäseniksi vuodelle 2018
215 § Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali-ja terveydenhuollossa
216 § Vt.kunnanjohtajan vuosiloman vahvistaminen
217 § Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen