2017 Kunnanvaltuuston pykälähakemisto

Kunta ja hallinto » Hallinto ja päätöksenteko » Esityslistat, pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja kuulutukset » 2017 Kunnanvaltuuston pykälähakemisto

2017 Kunnanvaltuuston pykälähakemisto

KVALT 9.3.2017

 

3  §  Eroanomus luottamustoimista ja luottamustoimien täyttäminen
4 §   Vesihuoltolaitoksen taksojen korottaminen
5 §   Varavaltuutettujen määrääminen
6 §   Valtuustoryhmien järjestäytyminen
7 §   Valtuustoaloitteen uudistaminen

 

KVALT  23.5.2017

 

10 §  Valtuustoaloitteet ja kuntalaisaloitteet sekä toimenpiteet ja kannanotot niiden johdosta
11 §  Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2016
12 §  Vuoden 2016 tilinpäätös
13 §  Tilintarkastajan valinta, option käyttäminen vuosille 2017 – 2018
14 §  Hallintosäännön uudistaminen
15 §  Isonkyrön kunnan strategia 2025
16 §  Talousarviomuutos vuodelle 2017
17 §  Kuntavaalien tulos
18 §  Kunnanvaltuuston valtuustokauden päättäminen

 

KVALT 15.6.2017

 

21 §  Kunnanvaltuuston puheenjohtajiston valitseminen
22 §  Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan valitseminen
23 §  Kunnanhallituksen valitseminen
24 §  Tarkastuslautakunnan valitseminen
25 §  Keskusvaalilautakunnan valitseminen
26 §  Perusturvalautakunnan valitseminen
27 §  Sivistyslautakunnan valitseminen
28 §  Hyvinvointilautakunnan valitseminen
29 §  Teknisen lautakunnan valitseminen
30 § Ympäristölautakunnan valitseminen
31 §  Kunnan edustajien valitseminen kuntayhtymien toimielimiin
32 §  Kunnan edustajan valitseminen muihin toimielimiin
33 §  Kunnan konserniohjeet
34 §  Talousarvion 2017 ja -suunnitelman 2017 – 2019 investointisuunnitelman muuttaminen liikuntahalli
35 §  Kiinteistöyhtiön perustaminen ja muutos talousarvioon 2017
36 § Kunnanjohtajan irtisanoutuminen
37 § Valtuustoryhmien järjestäytyminen

 

KVALT 17.8.2017

 

40 §  Sivistyslautakunnan valitseminen
41 §  Asemakaavan laajennus Taipaleen alueella
42 §  Keskustan asemakaavan muutos- ja laajennus korttelissa 601 Pysäkkitiellä
43 §  Ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintajaoston jäsenten valitseminen
44 §  Hallintosäännön muuttaminen

 

KVALT  28.9.2017

 

47 §  Liikuntahallin hankesuunnitelma ja luonnospiirustukset
48 §  Keskustan asemakaava Tolkin alueella
49 §  Lausunnot tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen johdosta
50 §  Kunnanjohtajan vaali

 

KVALT  9.11.2017

 

53 §  Tuloveroprosentin vahvistaminen
54 §  Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen
55 §  Talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyminen
56 §  Hyvinvointikertomuksen ja hyvinvointisuunnitelman hyväksyminen
57 §  Teknisen johtajan vaali
58 §  Sidonnaisuudet
59 §  Valtuustoaloite

 

KVALT 30.11.2017

 

62 § Kattiharjun tuulivoimapuiston osayleiskaavan hyväksyminen
63 § Kunnanjohtajan vaalin vahvistaminen ja avoimen viran hoitaminen
64 § Johtajasopimuksen hyväksyminen
65 § Talousarviomuutos investointiosaan
66 § Suomen kuntaliiton valtuuskunnan vaali
67 § Kiitospuheenvuorot