2018 Kunnanvaltuuston pykälähakemisto

Kunta ja hallinto » Hallinto ja päätöksenteko » Esityslistat, pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja kuulutukset » 2018 Kunnanvaltuuston pykälähakemisto

2018 Kunnanvaltuuston pykälähakemisto

KVALT   22.3.2018

 

3 §              Vaalikelpoisuuden menettäminen ja varajäsenen valitseminen ympäristölautakuntaa
4 §              Vesihuoltolaitoksen taksan korotus
5 §              Keskustan asemakaava Tolkin alueella
6 §              Kaavatunnusten määrittelystä päättäminen
7 §              Lapinmäen asemakaava
8 §              Valtuustoryhmien ilmoitukset
9 §              Valtuuston tulevat kokouspäivät

 

KVALT  31.5.2018

 

12 §           Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus Kyrööntien alueella
13 §           Valtuustoaloitteet ja kuntalaisaloitteet sekä toimenpiteet ja kannanotot niiden johdosta
14 §           Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2017
15 §           Vuoden 2017 tilinpäätös
16 §           Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmna 2018 – 2022
17 §           Varavaltuutetun määrääminen

 

KVALT  6.9.2018

 

20 §           Eroanomus luottamustoimista
21 §           Kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtajan irtisanomisilmoitus
22 §           Eroanomus luottamustoimista
23 §           Lisämäärärahaesitys jääkiekkokaukalon siirtämiseen
24 §           Lisämäärärahaesitys ojan, vesi-, viemäri- ja keskijännitekaapelin siirtämiseksi Kyrööntie alueella korttelissa 1201
25 §           Lisämäärärahaesitys Palvelukeskuksen ilmanvaihtosaneeraukseen
26 §           Teknisen johtajan virkavaali

 

KVALT  8.11.2018

 

29 §          Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus Kyrööntien alueella / oikaisukehotus
30 §          Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen
31 §          Lausunto tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta
32 §          Vaalikelpoisuuden menettäminen ja varajäsenen valitseminen tarkastuslautakuntaan
33 §          Hallintosäännön hyväksyminen
34 §          Tuloveroprosentin vahvistaminen
35 §          Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen
36 §          Vaasan seudun jätepoliittinen ohjelma 2018-2023
37 §          Talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2019-2021 hyväksyminen
38 §          Tilintarkastustarjoukset