Esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Kunta ja hallinto » Hallinto ja päätöksenteko » Esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Isonkyrön kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen, lautakuntien ja jaostojen esityslistat ja  pöytäkirjat sekä palvelualueiden johtajien viranhaltijapäätökset löytyvät 01.01.2022 alkaen alla olevien linkkien takaa.

 

Esityslistat julkaistaan niiden valmistuttua. Esityslistat korvautuvat pöytäkirjoilla niiden tarkistamisen jälkeen. Pöytäkirjat pidetään nähtävillä siten kuin toimielimet ovat siitä päättäneet.

 

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä eräiden kuntayhtymän toimielinten pöytäkirjojen nähtävänä pito (KuntaL 140 § 1 mom.)

 

Kuntalain 140 §:n mukaan päätöksen tiedoksianto kunnan jäsenelle on sidottu pöytäkirjan nähtävänä pitoon yleisessä tietoverkossa. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

 

Pöytäkirjat ovat nähtävillä 5 vuotta niiden julkaisemisesta.

 

Esityslistat


Pöytäkirjat


Viranhaltijapäätökset

 

Tarkastuslautakunta

25.1.2022

 

 

 

Nuorisovaltuusto

25.1.2022

14.3.2022

29.3.2022

3.5.2022

15.8.2022