2019 Kunnanhallituksen pykälähakemisto

Kunta ja hallinto » Hallinto ja päätöksenteko » Esityslistat ja pöytäkirjat » 2019 Kunnanhallituksen pykälähakemisto

Khall  14.1.2019

 

3 §  Kunnanhallituksen alustavat kokouspäivät vuonna 2019
4 §  Kunnanviraston pitäminen suljettuna vuonna 2019
5 §  Määrärahojen jakaminen tulosyksiköille
6 §  Eduskuntavaalien sekä europarlamenttivaalien ennakkoäänestyksen järjestäminen, vaalipäivän äänestyspaikat sekä ulkomainonta
7 §  Kauppakirjan hyväksyminen KPO-Kiinteistöt Oy
8 §  Ostotarjous Jurvan yhteismetsän osuuksista
9 §  Lahjan vastaanottaminen / Rakennustoimisto Jussi Korpi Ky
10 § Ilmoitusasiat
11 §  Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen
12 §  Vuoden 2019 tonttikampanja

 

Khall  4.2.2019

 

15 § Vastine lausunnoista esityksestä maakunnan vaihtamiseksi
16 § Täyttölupa/Kaksi lähihoitajan toimea
17 § Vaalitoimikunnan valitseminen
18 § Vaalilautakunnan valitseminen
19 § Kyrönjoen vesistöalueen  tulvaryhmä
20 § Ilmoitusasiat
21 § Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen
22 § Kunnanjohtajan johtosopimus/painopistealueet 2019

 

Khall  18.2.2019

 

25 § Kokkokankaan vedenkäsittelylaitoksen urakoitsijavalinnat
26 § Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluterveyskysely – johtavan rehtorin selvitys koulukiusaamisen osalta
27 § Kunnanjohtajan johtajasopimus/painopisteiden toteutuminen 2018 ja painopisteet 2019
28 § Isokyröläisten nuorten palkkaaminen kesätöihin
29 § Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen
30 § Kunnanvaltuuston 14.2.2019 pidetyn kokouksen päätösten täytäntöönpaneminen

 

Khall  4.3.2019

 

33 § Markkinointistrategia/tilannekuvaus ja toimeksiannon tarkentaminen
34 § Lapinmäen asemakaava-alueen kunnallistekniikka/urakka 2.1 asuinalue
35 § Palvelutyytyväisyyskyselyn tulokset
36 § Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen

 

Khall  25.3.2019

 

39 § Valtuustoaloitteet ja kuntalaisaloitteet sekä toimenpiteet ja kannanotot niiden johdosta
40 § Talousarviopoikkeamat vuoden 2018 tilinpäätöksessä
41 § Vuoden 2018 tilinpäätös
42 § Kotouttamisohjelma 2019-2023
43 § Esitysten tekeminen kunniamerkeistä
44 § Nimikemuutos perhepäivähoitajasta – ryhmäperhepäivähoitajaksi
45 § Nimikemuutos lastentarhaopettajasta – varhaiskasvatuksen opettajaksi
46 § Täyttölupa/kaksi ruokapalvelutyöntekijän tointa sekä siivoojan toimi
47 § Ilmoitusasiat
48 § Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen

 

Khall  15.4.2019

 

51 § Hyvinvointipalveluiden ajankohtaisia asioita
52 § Täyttölupa Isonkyrön yläkoulun ja Kyrönmaan lukion opinto-ohjaajan viran täyttämiseen
53 § Sopimus yleisen uimarannan ylläpidosta
54 § Kunnanjohtajan vuosiloman vahvistaminen
55 § Varavaltuutetun määrääminen
56 § Varavaltuutetun määrääminen
57 § Vapautusanomus kiinteistöverosta – Isonkyrön helluntaiseurakunta
58 § Ilmoitusasiat
59 § Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen

 

Khall  13.5.2019

 

62 § Kunnanvaltuuston puheenjohtajiston valitseminen
63 § Kunnanhallituksen valitseminen
64 § Eroanomus luottamustoimista
65 § Täyttölupa ryhmäavustajan toimeen varhaiskasvatuksessa
66 § Järvinet Oy:n ja Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:n sulautuminen
67 § Henkilöresurssien lisätarve hyvinvointipalveluissa / organisaatiomuutoksen hyväksyminen
68 § Omatoimikirjaston investointihankkeen talousarvion muutosesitys
69 § Määrärahahakemus Marttilantien kunnallistekniikan rakentamiseen
70 § Ilmoitusasiat
71 § Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen

 

Khall 3.6.2019

 

75 § Vastine lausunnoista esityksestä maakunnan vaihtamiseksi
76 § Kunnanvaltuuston 23.5.2019 pidetyn kokouksen päätösten täytäntöönpaneminen
77 § Kunnanhallituksen kokoonpano toimikautena 2019 - 2021

78 § Kunnanhallituksen edustajien ja varaedustajien määrääminen lautakuntiin toimikaudeksi 2019 - 2021

79 § Elinkeino- ja kaavoitusjaoston valitseminen
80 § Henkilöstötoimikunnan valitseminen
81 § Vammaisneuvoston valitseminen

82 § Vanhusneuvoston valitseminen

83 § Nuorisovaltuuston nimeäminen

84 § Liikuntahallin rakennustoimikunnan nimeäminen

85 § Kunnan edustajien valitseminen kutsuntalautakuntaan

86 § Kunnan edustajien valitseminen maanmittaustoimituksiin

87 § Sosiaalipäivystys

88 § Lausuntopyyntö: Lastensuojelun perhehoidon seudullinen toimintamalli Etelä-Pohjanmaalla

89 § Markkinointistrategia / tilannekuvaus ja toimeksiannon tarkentaminen

90 § Ilmoitusasiat

91 § Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen
Liikuntahallin rakentaminen

 

Khall  17.6.2019

 

94 § Kiinteistökaupan purkamista koskevan sopimusluonnoksen hyväksyminen
95 § Kunnanjohtajan vuosiloman vahvistaminen

96 § Sosiaalipäivystys

97 § Täyttölupa lehtorin viran täyttämiseen perusopetuksessa

98 § Talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2020 - 2022 laadintaohjeet

99 § Isonkyrön Kotiseutuyhdistys ry:n anomus väliaikaisrahoituksesta

100 § Osavuosiraportti 1-4/2019

101 § Voimistelu- ja urheiluseura Kyrön Voima ry:n anomus väliaikaisrahoituksesta

Viirin luovutus

 

Khall  25.6.2019

 

104 § Ehdotus viemärilaitoksen toiminta-alueiden muutoksista / hallinto-oikeuden ratkaisu

 

Khall 19.8.2019

 

107 § Tilusvaihtokirjan hyväksyminen
108 § Rakennusjärjestys ja rakennusvalvonnan taksat
109 § Isonkyrön Asuntovuokraus Oy:n toimitusjohtaja sopimus/konserniohjeen mukainen ennakkokäsitys

110 § Kauppakirjan hyväksyminen

111 § Eroanomus luottamustoimista

112 § Hyvinvointijohtajan viran kelpoisuusehdot ja viran aukijulistaminen

113 § Täyttölupa perusopetuksen matemaattisten aineiden lehtorin virkaan

114 § Ilmoitusasiat
115 § Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätöten tiedoksisaattaminen

116 § Valtuustoaloite, Unicefin lapsiystävällinen kunta - toimintamallin käyttöönotto

 

Khall 9.9.2019

 

119 § Kuntatodistusohjelman perustaminen
120 § Lausunto Pohjanmaan maakuntakaavaluonnoksesta 2040 / Lausunto Pohjanmaan maakuntakaavaehdotuksesta 2040
121 § Isonkyrön kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet
122 § Isonkyrön kunnan kannanotto Etelä-Pohjanmaan SOTE-uudistuksen jatkovalmisteluun
123 § Isonkyrön kunnan osallistuminen DUO-raitiotien perusselvitykseen
124 § Ilmoitusasiat
125 § Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen