2020 Kunnanhallituksen pykälähakemisto

Kunta ja hallinto » Hallinto ja päätöksenteko » Esityslistat ja pöytäkirjat » 2020 Kunnanhallituksen pykälähakemisto

Khall 13.1.2020

 

3 § Henkilöstöjaoston valitseminen

4 § Kunnan edustajien valitseminen yhdistysten ja yhteisöjen vuosikokouksiin ja ohjeet hallitusten jäseniksi vuosiksi 2020-2021

5 § Eroanomus luottamustoimesta
6 § Ikolan koulu / tarjous

7 § Vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpaneminen

8 § Hyvinvointijohtajan viran vastaanottoilmoitus

9 § Sopimuksen purkaminen koskien oikeutta käyttää sopijaosapuolten järjestämiä perusopetuspalveluita
10 § Apulaisrehtorin nimikkeen muutos koulun johtajaksi

11 § Rakennusjärjestys

12 § Ilmoitusasiat

13 § Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen

14 § Tositteiden hyväksyminen

 

Khall 3.2.2020

17 § Suomen Sininen Tie ry:n jäsenyyden irtisanominen
18 § Määrärahojen jakaminen tulosyksiköille

19 § Kunnan edustajan valitseminen Yhyres-Kehittämisyhdistys ry:n vuosikokouksiin vuosiksi 2020-2021

20 § Täyttölupa lähihoitajan toimeen

21 § Kunnanjohtajan johtajasopimus/painopisteiden toteutuminen 2019 ja painopisteet

22 § Rakennusjärjestys

23 § Vuoden 2019 tonttikampanja/tilannekatsaus/tonttikampanjan jatko 2020

24 § Isokyröläisten nuorten palkkaaminen kesätöihin

25 § 4H-yhdistyksen sopimuksen irtisanominen

26 § Markkinointistrategia/toimeenpanosuunnitelma

27 § Ilmoitusasiat

28 § Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen

29 § Kunnanvaltuuston 23.1.2020 pidetyn kokouksen päätösten täytäntöönpaneminen

 

Khall 17.2.2020
32 § Lapimäen yritysalueen kunnallistekniikka, urkakka 1.0 / urakoitsijan valinta

33 § Täyttölupa varhaiskasvatuksen opettajan toimeen

34 § Täyttölupa siivoojan toimeen

35 § Eroanomus luottamustoimista

36 § Ilmoitusasiat

37 § Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen

38 § Etelä-Pohjanmaan liiton tilaama konsulttiselvitys: Väestömuutoksen taloudellisista vaikutuksista vuoteen 2030

 

Khall 9.3.2020

41 § "Kyröön Käräjät" -tapahtuman hallinnointi ja kunnan avustus seminaarille

42 § Vuoden 2019-2020 tonttikampanja / Peippoosen tonttikampanjan ehtojen täydentäminen

43 § Elinkeinopalvelut 2021 alkaen

44 § Uinninvalvoja-kassatyöntekijöiden nimikkeiden muuttaminen

45 § Täyttölupa kolmeen lähihoitajan toimeen

46 § Lähihoitajan toimen muuttaminen sairaanhoitajan toimeksi ja sairaanhoitajan toimen täyttölupa

47 § Yhyres-kehittämisyhdistyksen ry:n vetoomus asukaslukuvaatimuksen poistamiseksi Leader-ryhmien valintakriteereistä

48 § Lausunto pelastustoimen alueiden muuttamisesta vastaamaan maakuntajakoa

49 § Esitysten tekeminen kunniamerkeistä

50 § Ilmoitusasiat

51 § Pöytäkirjojen ja viranhaltiapäätösten tiedoksisaattaminen

 

Khall 30.3.2020

54 § Täyttölupa perusopetuksen koulunkäynninohjaajan toimeen

55 § Täyttölupa lähihoitajan toimeen

56 § Eroanomus luottamustoimista

57 § Kulttuurisihteerin toimen muuttaminen kultturituottajan toimeksi ja toimen täyttölupa

58 § Talousarviopoikkeamat vuoden 2019 tilinpäätöksessä

59 § Vuoden 2019 tilinpäätös

60 § Ajankohtaiskatsaus koronavirustilanteesta

61 § Erityistoimivallan käyttöönottaminen

62 § Kauppakirjan hyväksyminen / Valtaalan Plassi

63 § Kauppakirjan hyväksyminen / Lehmälä

64 § Kiinteistöä Saunaluhta koskeva tarjous

65 § Nuppulan kiinteistö / Tarjous

66 § Ikolan koulu / Tarjous

67 § Markkinointistrategia / Toimeenpanosuunnitelma / Tilannekatsaus ja työryhmän määräajan pidentäminen
68 § Rakennusjärjestys

69 § Ilmoitusasiat

70 § Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen

71 § Yhteistoimintamenettelyn käynnistäminen