2020 Kunnanhallituksen pykälähakemisto

Kunta ja hallinto » Hallinto ja päätöksenteko » Esityslistat ja pöytäkirjat » 2020 Kunnanhallituksen pykälähakemisto

Khall 13.1.2020

 

3 § Henkilöstöjaoston valitseminen

4 § Kunnan edustajien valitseminen yhdistysten ja yhteisöjen vuosikokouksiin ja ohjeet hallitusten jäseniksi vuosiksi 2020-2021

5 § Eroanomus luottamustoimesta
6 § Ikolan koulu / tarjous

7 § Vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpaneminen

8 § Hyvinvointijohtajan viran vastaanottoilmoitus

9 § Sopimuksen purkaminen koskien oikeutta käyttää sopijaosapuolten järjestämiä perusopetuspalveluita
10 § Apulaisrehtorin nimikkeen muutos koulun johtajaksi

11 § Rakennusjärjestys

12 § Ilmoitusasiat

13 § Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen

14 § Tositteiden hyväksyminen