2021 Kunnanhallituksen pykälähakemisto

Kunta ja hallinto » Hallinto ja päätöksenteko » Esityslistat ja pöytäkirjat » 2021 Kunnanhallituksen pykälähakemisto

Khall 11.1.2021

 

3 § Kunnanvaltuuston 17.12.2020 pidetyn kokouksen päätösten täytäntöönpaneminen
4 § Vuoden 2021 tonttikampanja

5 § Kunnanhallituksen kokousajat ja alustavat kokouspäivät vuonna 2021

6 § Kunnanviraston pitäminen suljettuna vuonna 2021

7 § Määrärahojen jakaminen tulosyksikölle

8 § Hulevesien hallinta asemakaava-alueella -hulevesimääräys

9 § Kunnanjohtajan johtajasopimus/painopisteiden toteutuminen 2020 ja painopisteet 2021

10 § Pohjankyröntalon peruskorjauksen tarvekartoitus/työryhmän perustaminen

11 § Yhyres-kehittämisyhdistys ry:n esitys kuntarahoitusosuudeksi Leader-toimintaan ohjelmakaudella 2021-2027

12 § Ilmoitusasiat

13 § Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen