2021 Kunnanhallituksen pykälähakemisto

Kunta ja hallinto » Hallinto ja päätöksenteko » Esityslistat ja pöytäkirjat » 2021 Kunnanhallituksen pykälähakemisto

Khall 11.1.2021

 

3 § Kunnanvaltuuston 17.12.2020 pidetyn kokouksen päätösten täytäntöönpaneminen
4 § Vuoden 2021 tonttikampanja

5 § Kunnanhallituksen kokousajat ja alustavat kokouspäivät vuonna 2021

6 § Kunnanviraston pitäminen suljettuna vuonna 2021

7 § Määrärahojen jakaminen tulosyksikölle

8 § Hulevesien hallinta asemakaava-alueella -hulevesimääräys

9 § Kunnanjohtajan johtajasopimus/painopisteiden toteutuminen 2020 ja painopisteet 2021

10 § Pohjankyröntalon peruskorjauksen tarvekartoitus/työryhmän perustaminen

11 § Yhyres-kehittämisyhdistys ry:n esitys kuntarahoitusosuudeksi Leader-toimintaan ohjelmakaudella 2021-2027

12 § Ilmoitusasiat

13 § Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen

 

Khall 1.2.2021

 

16 § Otto-oikeuden käyttämättä jättäminen
17 § Täyttölupa/Lähihoitajan toimi
18 § Täyttölupa/Siivoojan toimi

19 § Täyttölupa/Opettajien virat

20 § Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

21 § Ilmoitusasiat

22 § Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen

 

Khall 22.2.2021

 

25 § Isokyröläisten nuorten palkkaaminen kesätöihin

26 § Lausunto Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksesta

27 § Täyttölupa/Sosiaalityöntekijän virka

28 § Seinäjoen Keskuspesulan Oy:n osakkeen ostaminen

29 § Vesihuoltolaitoksen kriisivalmiuden kehittäminen

30 § Isonkyrön Asuntovuokraus Oy:n kiinteistön huoltajan siirtyminen Isonkyrön kunnan työntekijäksi

31 § Kokkokankaan vedenkäsittelylaitoksen ajankohtaiskatsaus

32 § Voimaa vanhuuteen -kuntahaku

33 § Ilmoitusasiat

34 § Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen

 

Khall 15.3.2021

 

37 § Kunnanvaltuuston 18.2.2021 pidetyn kokouksen päätösten täytäntöönpaneminen

38 § Täyttölupa/Lähihoitajan toimi

39 § Welcome2EP-hankkeeseen ja hankkeen rahoitukseen osallistuminen

40 § Hoivaosaston muutostyö ja laajennus, pääsuunnitelmat

41 § Esitysten tekeminen kunniamerkeistä

42 § Täyttöluvat/koulunkäynninohjaaja ja nuorisokuraattori

43 § Ilmoitusasiat

44 § Pöytäkirjojen ja viranahaltijapäätösten tiedoksisaattaminen

 

Khall 29.3.2021

 

47 § Hulevesien hallinta asemakaava-alueella - hulevesimääräys

48 § Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa

49 § Täyttölupa/sosiaaliohjaajan virka

50 § Kuntavaalien ennakkoäänestyksen järjestäminen, vaalipäivän äänestyspaikat sekä ulkomainonta

51 § Talousarviopoikkeamat vuoden 2020 tilinpäätöksessä

52 § Vuoden 2020 tilinpäätös

53 § Ilmoitusasiat