2021 Kunnanhallituksen pykälähakemisto

Kunta ja hallinto » Hallinto ja päätöksenteko » Esityslistat ja pöytäkirjat » 2021 Kunnanhallituksen pykälähakemisto

Khall 11.1.2021

 

3 § Kunnanvaltuuston 17.12.2020 pidetyn kokouksen päätösten täytäntöönpaneminen
4 § Vuoden 2021 tonttikampanja

5 § Kunnanhallituksen kokousajat ja alustavat kokouspäivät vuonna 2021

6 § Kunnanviraston pitäminen suljettuna vuonna 2021

7 § Määrärahojen jakaminen tulosyksikölle

8 § Hulevesien hallinta asemakaava-alueella -hulevesimääräys

9 § Kunnanjohtajan johtajasopimus/painopisteiden toteutuminen 2020 ja painopisteet 2021

10 § Pohjankyröntalon peruskorjauksen tarvekartoitus/työryhmän perustaminen

11 § Yhyres-kehittämisyhdistys ry:n esitys kuntarahoitusosuudeksi Leader-toimintaan ohjelmakaudella 2021-2027

12 § Ilmoitusasiat

13 § Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen

 

Khall 1.2.2021

 

16 § Otto-oikeuden käyttämättä jättäminen
17 § Täyttölupa/Lähihoitajan toimi
18 § Täyttölupa/Siivoojan toimi

19 § Täyttölupa/Opettajien virat

20 § Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

21 § Ilmoitusasiat

22 § Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen

 

Khall 22.2.2021

 

25 § Isokyröläisten nuorten palkkaaminen kesätöihin

26 § Lausunto Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksesta

27 § Täyttölupa/Sosiaalityöntekijän virka

28 § Seinäjoen Keskuspesulan Oy:n osakkeen ostaminen

29 § Vesihuoltolaitoksen kriisivalmiuden kehittäminen

30 § Isonkyrön Asuntovuokraus Oy:n kiinteistön huoltajan siirtyminen Isonkyrön kunnan työntekijäksi

31 § Kokkokankaan vedenkäsittelylaitoksen ajankohtaiskatsaus

32 § Voimaa vanhuuteen -kuntahaku

33 § Ilmoitusasiat

34 § Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen

 

Khall 15.3.2021

 

37 § Kunnanvaltuuston 18.2.2021 pidetyn kokouksen päätösten täytäntöönpaneminen

38 § Täyttölupa/Lähihoitajan toimi

39 § Welcome2EP-hankkeeseen ja hankkeen rahoitukseen osallistuminen

40 § Hoivaosaston muutostyö ja laajennus, pääsuunnitelmat

41 § Esitysten tekeminen kunniamerkeistä

42 § Täyttöluvat/koulunkäynninohjaaja ja nuorisokuraattori

43 § Ilmoitusasiat

44 § Pöytäkirjojen ja viranahaltijapäätösten tiedoksisaattaminen

 

Khall 29.3.2021

 

47 § Hulevesien hallinta asemakaava-alueella - hulevesimääräys

48 § Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa

49 § Täyttölupa/sosiaaliohjaajan virka

50 § Kuntavaalien ennakkoäänestyksen järjestäminen, vaalipäivän äänestyspaikat sekä ulkomainonta

51 § Talousarviopoikkeamat vuoden 2020 tilinpäätöksessä

52 § Vuoden 2020 tilinpäätös

53 § Ilmoitusasiat

 

Khall 19.4.2021

 

57 § Keskustan alueen asemakaavamuutokset

58 § Virastotalon investointien lisämäärärahahakemus

59 § Katuverkoston peruskorjauksen ja hulevesiverkoston rakentaminen viisivuotissuunnitelmaan

60 § Hoivaosaston muutostyö ja laajennus, pääsuunnitelmat

61 § Koulukeskuksen piha-alueiden kehittäminen

62 § Vapautusanomus kiinteistöverosta - Isonkyrön Helluntaiseurakunta

63 § Ilmoitusasiat

64 § Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen

 

Khall 3.5.2021

 

67 § Sivistyksen palvelualueen ajankohtaiset asiat

68 § Täyttölupa/Kotitalouden lehtorin virka

69 § Vaalitoimikunnan valitseminen

70 § Vaalilautakuntie valitseminen

71 § Pohjankyrön talon peruskorjauksen tarvekartoitustyöryhmän loppuraportti

72 § Ilmoitusasiat

73 § Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen

 

Khall 17.5.2021

 

76 § Kauppakirjan hyväksyminen

77 § Valtuustoaloitteet ja kuntalaisaloitteet sekä toimenpiteet ja kannanotot niiden johdosta

78 § Kauppakirjaluonnoksen hyväksyminen / Isonkyrön Asuntovuokraus Oy

79 § Kahden ruokapalvelutyöntekijän toimen muuttaminen ruokapalveluvastavien toimiksi ja toimien täyttölupa

80 § Hyvinvointikertomus

81 § Yleishallinnon ja talouden osavuosiraportti 1-3/2021 ja toimenpiteet sen johdosta

82 § Tammi-maaliskuun 2021 osavuosiraportti

83 § Ilmoitusasiat

84 § Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen

 

Khall 7.6.2021

 

87 § Kauppakirjan hyväksyminen

88 § Kunnanvaltuuston 29.4.2021 pidetyn kokouksen päätösten täytäntöönpaneminen

89 § Kunnanvaltuuston 26.5.2021 pidetyn kokouksen päätösten täytäntöönpaneminen

90 § Koulukeskuksen johtamisjärjestelmän kehittäminen

91 § Hallintosäännön muuttaminen

92 § Ryhmäavustajan toimen muuttaminen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimeksi

93 § Isonkyrön Kotiseutuelokuvat ry:n anomus väliaikaisrahoituksesta

94 § Pömpelin Metsästäjät ry:n anomus väliaikaisrahoituksesta

95 § Koulukeskuksen pihan-alueiden kehittäminen

96 § Kunnanjohtajan vuosiloman vahvistaminen

97 § Ilmoitusasiat

98 § Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen

99 § Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen perustamisesta

 

Khall 21.6.2021

 

102 § Toimenpiteet arviointikertomuksen johdosta

103 § Talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2022 - 2024 laadintaohjeet

104 § Kaavoituskatsaus sekä kaavoitusohjelma vuosille 2021 - 2023

105 § Hallintosäännön muuttaminen

106 § Koulukeskuksen piha-alueiden kehittäminen

107 § Nuorisovaltuuston nimeäminen

108 § Vesilaitoksen hoitajan nimikkeen ja toimen täyttölupa

109 § Osa-aikaisen vapaa-aikaohjaajan tiomen perustaminen ja täyttölupa

110 § Isonkyrön kunnan asianhallintajärjestelmän ja uuden tehtäväluokituksen käyttöönotto sekä ABC-pohjaisen arkiston päättäminen

111 § Ilmoitusasiat

112 § Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen

 

Khall 29.6.2021

 

115 § Ab Stormossen Oy:n osakassopimus

116 § Valtuutetut ja varavaltuutetut 2021 - 2025

117 § Kunnanvaltuuston pöytäkirjanpitäjän määrääminen

118 § Kunnanvaltuuston puheenjohtajiston valitseminen

119 § Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan valitseminen

120 § Kunnanhallituksen valitseminen

121 § Tarkastuslautakunnan valitseminen

122 § Keskusvaalilautakunnan valitseminen

123 § Perusturvalautakunnan valitseminen

124 § Sivistyslautakunnan valitseminen

125 § Hyvinvointilautakunnan valitseminen

126 § Teknisen lautakunnan valitseminen

127 § Ympäristölautakunnan valitseminen

128 § Kunnan edustajien valitseminen kuntayhtymien toimielimiin sekä maakuntapäiville

129 § Kunnan edustajien valitseminen muihin toimielimiin

130 § Valtuustoryhmien järjestäytyminen

131 § Palvelukeskuksen hoivaosaston muutos- ja laajennustöiden hankinta

132 § Hallintosäännön muuttaminen

133 § Ilmoitusasiat

134 § Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen