2021 Kunnanvaltuuston pykälähakemisto

Kunta ja hallinto » Hallinto ja päätöksenteko » Esityslistat ja pöytäkirjat » 2021 Kunnanvaltuuston pykälähakemisto

KVALT 18.2.2021

 

3 § Kunnanjohtajan johtajasopimus/painopisteiden toteutuminen 2020 ja painopisteet 2021

4 § Yhyres-kehittämisyhdistys ry:n esitys kuntarahoitusosuudeksi Leader-toimintaan ohjelmakaudella 2021-2027

 

KVALT 29.4.2021

 

7 § Hulevesien hallinta asemakaava-alueella -hulevesimääräys

8 § Ympäristönsuojeluviranomaisen taksan hyväksyminen

9 § Talousarviopoikkeamat vuoden 2020 tilinpäätöksessä

10 § Keskustan alueen asemakaavamuutokset

11 § Virastotalon investointien lisämäärärahahakemus

12 § Hoivaosaston muutostyön ja laajennuksen pääsuunnitelmien hyväksyminen

 

KVALT 26.5.2021

 

15 § Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2020

16 § Vuoden 2020 tilinpäätäs

17 § Valtuustoaloitteet ja kuntalaisaloitteet sekä toimenpiteet ja kannanotot niiden johdosta

18 § Hyvinvointikertomus

19 § Tammi-maaliskuun 2021 osavuosiraportti