2016 Kunnanhallituksen pykälähakemisto

 

Khall 18.1.2016

3 §  Vuoden 2016 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet
4 §  Määrärahojen jakaminen tulosyksiköille
5 §  Vaasanseudun hankintarenkaan toiminta ja rahoitus
6 §  Isokyröläisten nuorten palkaaminen kesätöihin
7 §  Kauppakirjan hyväksyminen – Marjaana ja Timo Riihimäki
8 §  Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen
9 §  Ilmoitusasiat
10 §  Pohjanmaan Sote valmistelu
11 §  Muut asiat

Khall 8.2.2016

14 §  Isonkyrön Lämpö Oy:n tilannekatsaus
15 §  Lausunto Pohjanmaan maakuntakaavan 2040 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
16 §  Täyttöluvat kahteen sosiaalityöntekijän virkaan
17 §  Ventä -nimisen tilan ostaminen
18 §  Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen
19 §  Ilmoitusasiat

Khall  22.2.2016

22 §  Täyttöluvat perhepäivähoitajan ja ryhmäperhepäivähoitajan toimiin
23 §  Täyttölupa perusopetuksen matemaattisten aineiden lehtorin viralle
24 §  Virkanimikkeen muuttaminen ja täyttölupa perusopetuksen tekstiilityön lehtorin viralle
25 §  Täyttölupa palvelupäällikön toimeen
26 §  Ajankohtaiset asiat

Khall  14.3.2016

29 §  Täyttölupa palvelupäällikön toimeen
30 §  Virkanimikkeen muuttaminen ja täyttölupa perusopetuksen esiluokanopettajan tuntiopettajan viralle
31 §  Lausunto valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnista
32 §  Ratkaisuvalta vahingonkorvaustapauksissa
33 §  Valtuustoaloitteet ja kuntalaisaloitteet sekä toimienpiteet ja kannanotot niiden johdosta
34 §  Vaasanseudun elinvoimastrategian hyväksyminen
35 §  Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen
36 §  Ilmoitusasiat

Khall  31.3.2016

39 §  Tutkimus Isonkyrön kunnan palveluista
40 §  Työtyytyväisyystutkimuksen tulokset
41 §  Kunnanviraston pitäminen suljettuna
42 §  Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen
43 §  Ilmoitusasiat
44 §  Vuoden 2015 tilinpäätös

Khall  12.4.2016

47 §  Kunnan omistamat Anvian osakkeeen
48 §  Esitysten tekeminen kunniamerkeistä
49 §  Ilmoitusasiat
50 §  Tervajoen asemakaavan vähäiset muutokset
51 §  Keskustan asemakaavan vähäiset muutokset

Khall  25.4.2016

55 §  Kunnan omistamat Anvian osakkeet
56 §  Parkkeerauspaikka – nimisen tilan (152-416-5-38) myyminen
57 §  Urheilukenttä 152-409-10-47 ja Onni 152-409-10-48 -tilojen myyminen
58 §  Vanhusneuvoston valitseminen
59 §  Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen
60 §  Muuta asiat
61 §  Lietekuljetuspäätös Vaasanseudun jätelautakunnan toiminta-alueella

Khall 12.5.2016

64 §  Ehdotus viemärilaitoksen toiminta-alueiden muutoksista
65 §  Lietekuljetuspäätös Vaasanseudun jätelautakunnan toiminta-alueella
66 §  Täyttöluvat lastenhoitajan, ryhmäperhepäivähoitajan ja päiväkotihuoltajan toimiin
67 §  Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen

Khall  6.6.2016

70 §  Kunnanvaltuuston 12.5.2016 pidetyn kokouksen päätösten täytäntöönpaneminen
71 §  Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2015
72 §  Vuoden 2015 tilinpäätös
73 §  Isonkyrön kunnan strategia 2025
74 §  Valtuutettujen lukumäärä
75 §  Toimenpiteet valtuustokauden jatkuessa vuoden 2017 puolelle
76 §  Osavuosiraportti 1-4/2016
77 §  Lausunto sähkökaapelin rakentamisesta Kyrönjoen alitse/Caruna Oy
78 §  Lausunto Orismalan Metsästysseura ry:n ympäristölupahakemuksesta
79 §  Lausunto Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin toiminnan kehittämisestä
80 §  Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen
81 §  Ilmoitusasiat

Khall  30.6.2016

84 §  Kunnanvaltuuston 16.6.2016 pidetyn kokouksen päätösten täytäntöönpaneminen
85 §  Talousarvion 2017 ja taloussuunnitelman 2017-2019 laadintaohjeet
86 §  Täyttölupa päivähoidon ryhmäavustajan toimeen
87 §  Sopimus alueellisesta yhteiskirjastojärjestelmästä
88 §  Kunnanjohtajan vuosiloman vahvistaminen
89 §  Vapautusanomus kiinteistöverosta – Suomen Adventtikirkko
90 §  Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen
91 §  Ilmoitusasiat
92 §  Korvaussopimus/rakennuslupa
93 §  Nortunen 152-416-1-157 tilan sekä määräalan ostaminen Larva-Taipale 152-416-4-138 tilasta
94 §  Sote-uudistus

Khall  22.8.2016

97 §  Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus
98 §  Työllisyys ja kuntouttava työtoiminta Isossakyrössä
99 §  Terveysaseman laajennus ja muutostyöt
100 § Lausunto hallituksen kuntalain muuttamista koskevasta esitysluonnoksesta
101 § Kunnan konserniohjeet
102 §  Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen
103 § Ilmoitusasiat

Khall  12.9.2016

106 §  Lausunto tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta vuodelta 2015
107 §  Ehdotus viemärilaitoksen toiminta-alueiden muutoksista
108 §  Lausunto Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintojen kehittämisestä vuosina 2017 – 2019
109 §  Psykiatrisen sairaanhoitajan toimen vakinaistaminen 1.1.2017 alkaen
110 §  Täyttölupa; lähihoitajan toimi ja sairaanhoitajan toimi
111 §  Vastinepyyntö EPV Bioturve Oy:n Kempinnevan turvetuotantoalueen ympäristölupapäätöstä koskevista valituksista
112 §  Lausunto Jussi Syrjämäki Oy:n Keisalannevan turvetuotantoalueen ympäristölupahakemuksesta LSSAVI/5508/2015
113 §  Nimittämispyyntö Kyrönjoen pengerryaleuiden käytön muutostyöryhmän jäseniksi ja varajäseniksi
114 §  Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen

Khall  3.10.2016

117 §  Vuoden 2017 talousarvioesitykset
118 §  Kunnanvaltuuston 19.9.2016 pidetyn kokouksen päätösten täytäntöönpaneminen
119 §  Vanhusneuvoston valitseminen
120 §  Kunnanviraston pitäminen suljettuna 23.-30.12.2016
121 §  Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen
122 §  Ilmoitusasiat

Khall  10.10.2016

125 §  Tutustuminen kunnan kiinteistöihin
126 §  Täyttölupa vastaavan ryhmäperhepäivähoitajan toimeen
127 §  Kauppakirjan hyväksyminen – Jarmo ja Tarja Rinta
128 §  Kauppakirjan hyväksyminen – Jori Kemell ja Anu Korvola
129 §  Ilmoitusasiat

Khall  26.10.2016

132 §  Tuloveroprosentin vahvistaminen
133 §  Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen
134 §  Osavuosiraportti 1-8/2016
135 §  Kauppakirjan hyväksyminen/Jormann Oy
136 §  Täyttölupa ryhmäperhepäivähoitajan toimeen
137 §  Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen
138 §  Vesilaitoksen hankesuunnitelma
139 §  Talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyminen

Khall  7.11.2016

142 §  Talousarvio ja taloussuunnitelman hyväksyminen
143 §  Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi
144 §  Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi pelastustoimen järjestämisestä
145 §  Ilmoitusasiat
146 §  Eroanomus luottamustoimesta ja luottamustoimen täyttäminen
147 §  Eroanomus luottamustoimesta ja luottamustoimen täyttäminen

Khall  28.11.2016

150 §  Keskustan osayleiskaava 2030
151 §  Kunnanvaltuuston 16.11.2016 pidetyn kokouksen päätösten täytäntöönpaneminen
152 §  Kunnanhallituksen edustajan määrääminen sivistyslautakuntaa jäljellä olevaksi toimikaudeksi
153 §  Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet
154 §  Seinäjoen koulutuskuntayhtymän Sedun perussopimuksen muuttaminen – kunnan jäsenyyden kuntayhtymässä
155 §  Perusopetuksen yhteisen erityisopettajan viran (1016) perustaminen
156 §  Seinäjoen työterveys Oy:n osakkeiden ostaminen
157 §  Liikuntahallin suunnittelutoimikunnan valinta
158 §  Kuntavaalien ennakkoäänestyksen järjestäminen, vaalipäivän äänestyspaikat sekä ulkomainonta
159 §  Ilmoitusasiat
160 §  Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen

Khall 14.12.2016

163 §  Varhaiskasvatuksen palvelelusetelin käyttöönotto
164 §  Kunnanvaltuuston 13.12.2016 pidetyn kokouksen päätösten täytäntöönpaneminen
165 §  Vuokraamisen perusteet
166 §  Lausunto ehdotuksesta jätehuoltomääräyksiksi
167 §  Lasunto jätehuollon palvelutasosta 2017 – 2019
168 §  Lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiden muutoksia koskevaan valitukseen
169 §  Kunnanjohtajan vuosiloman vahvistaminen
170 §  Kauppakirjan hyväksyminen – Juha ja Sanna Försti
171 §  Vanhusenuvoston valitseminen
172 §  Eroanomus luottamustoimista ja luottamustoimen täyttäminen
173 §  Kiitokset