Kunnanvaltuuston pykälähakemisto 2020

Kunta ja hallinto » Hallinto ja päätöksenteko » Esityslistat ja pöytäkirjat » Kunnanvaltuuston pykälähakemisto 2020

KVALT 23.1.2020

 

3 § Rakennustyönt valvonnasta perittävät maksut

4 § Sidonnaisuusilmoitukset

5 § Eroanomus luottamustoimista

6 § Eroanomus luottamustoimista

7 § Valtuuston tulevat kokouspäivät

8 § Valtuustoaloite

 

KVALT 27.5.2020

 

11 § Kunnanjohtajan johtajasopimus / painopisteiden toteutuminen 2019 ja painopisteet 2020

12 § Eroanomus luottamustoimista

13 § Eroanomus luottamustomisto

14 § Rakennusjärjestys

15 § Valtuustoaloitteet ja kuntalaisaloitteet sekä toimenpiteet ja kannanotot niiden johdosta
16 § Talousarviopoikkeamat vuoden 2019 tilintpäätöksestä

17 § Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2019

18 § Vuoden 2019 tilinpäätös

 

KVALT 10.9.2020

21 § Osavuosiraportti 1-3/2020 ja toimenpiteet sen johdosta
22 § Etelä-Pohjanmaan liiton uuden perussopimuksen hyväksyminen
23 § Esitys uudeksi pientukimuodoksi Kyrönmaanlaisille yrityksille sekä Yhyres-kehittämisyhdistyksen kuntarhoitus siirtymäkaudella

24 § Valtuutettujen lukumäärä