Ohjelmat, suunnitelmat ja tutkimukset

Hyvinvointi

Terveydenhuoltolaki (1326/2010, 12 §) velvoittaa kuntia laatimaan kerran valtuustokaudessa hyvinvointikertomuksen, minkä lisäksi valtuustolle on raportoitava vuosittain kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutuneista toimenpiteistä.

Hyvinvointikertomus on kunnan hyvinvointijohtamisen työväline ja poliittisen päätöksenteon tuki.

Hyvinvointikertomus 2010-2016 sekä hyvinvointisuunnitelma 2017-2020

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2018-2022

Kotouttamisohjelma 2019-2023

Isonkyrön kunnan palvelut

Palvelutyytyväisyyskysely Isonkyrön kunnan palveluista 2018